Într-o școală din Timiș, elevii trec clasa nu fiindcă merită, ci pentru că e păcat să rămână repetenți

Nerespectarea legii poate deveni materie de studiu în școala din Dudeștii Vechi. Profesor de limba engleză, desen și muzică la Liceul Teoretic “Sfinții Kiril și Metodii” din respectiva comună timișeană, Boris Telbis acuză conducerea instituției la care este angajat de 18 ani că mușamalizează ilegalități flagrante, comise pe bandă rulantă.

Sincronizare „întâmplătoare”

Înainte de a intra efectiv în subiect, o paranteză necesară: profesorul timișean în vârstă de 41 de ani a fost “eroul negativ” al unui reportaj TV recent, în care, fără să i se dea numele, ci precizându-se doar materiile pe care le predă, i s-au adus o serie de acuzații de către câțiva părinți și elevi, la care au achiesat directorul-adjunct al școlii, Iancu Berceanu, și primarul Bono Cucalan. De ce am precizat că paranteza este necesară: reportajul cu pricina a fost realizat la doar câteva zile de la demersul inițiat de profesorul Telbis, care a redactat o sesizare în două exemplare, una ajungând pe biroul directorului liceului, iar cealaltă pe biroul inspectorului școlar general al județului Timiș. Habar n-avem dacă acuzațiile care i se aduc domnului Telbis sunt reale sau imaginare, atâta vreme cât acestea nu sunt susținute de nici o probă concretă, dar nu putem să nu constatăm sincronizarea perfectă cu reclamația profesorului, una bazată nu pe vorbe, ci pe documente.

Sesizare către direcțiune

Și acum haideți să vedem ce conține sesizarea care a provocat reacția promptă a “oamenilor de bine” din Dudeștii Vechi… În documentul înaintat în 18 iunie 2018 directorului de atunci al liceului, Ioan Tămaș, demis între timp din funcție de inspectorat, Boris Telbis îi aducea acestuia la cunoștință că diriginta clasei a VII-a A, Ana Ronkov, a încălcat mai multe prevederi ale legislației școlare, urmărind să motiveze fraudulos absențele nemotivate ale elevei A.L. (intenția noastră nu este să expunem minora, ci pe adulții din această poveste), care, în ultima zi de școală, 15 iunie, după festivitatea de premiere și după afișarea rezultatelor elevilor la avizier, avea încă 54 de absențe nemotivate și nu avea media încheiată pe semestrul II la purtare. Mai mult, profesorul Telbis susținea în reclamația sa că diriginta Ana Ronkov a omis, cu rea-credință, discutarea situației respective în consiliul clasei și în consiliul profesoral (care avusese loc în 13 iunie), așa cum prevede regulamentul școlar.

Boris Telbis

De asemenea, domnul Telbis i-a mai adus la cunoștință directorului că toți ceilalți diriginți au aplicat articolul din Statutul elevului care spune că “pentru toți elevii din învățământul preuniversitar, la fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10 la sută absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct”, astfel că mai mulți elevi au avut nota scăzută drastic la purtare, iar unii chiar au rămas repetenți din acest motiv, conform articolului din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP), care precizează că “sunt declarați repetenți elevii care au obținut la purtare calificativul anual <insuficient>/media anuală mai mică de 6,00”.
Și mai preciza profesorul Telbis în reclamația sa că diriginta Ana Ronkov nu mai putea motiva la acea dată absențele elevei A.L., deoarece ar fi încălcat articolul din ROFUIP conform căruia: “Motivarea absențelor se face de către (…) diriginte în ziua prezentării actelor justificative (…) Actele în baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului și sunt păstrate de către (…) diriginte pe tot parcursul anului școlar (…) Nerespectarea termenului prevăzut (…) atrage declararea absențelor ca nemotivate”.
“Ultimele absențe pe care le-a motivat d-na Ronkov Ana au fost în data de 12.06.2018. În concluzie, eleva nu mai poate prezenta alte acte justificative, deoarece a depășit termenul prevăzut în articolul 102, alineat 6”, a conchis Boris Telbis în sesizarea sa, solicitându-i directorului școlii să verifice catalogul clasei a VII-a A și să-i ceară dirigintei documentele consiliului clasei, așa cum prevede ROFUIP, și rugându-l să dispună măsuri în conformitate cu regulamentele școlare.

Comisia de disciplină mușamalizează totul

Peste trei săptămâni, în 6 iulie, profesorul Boris Telbis a primit și răspunsul directorului Ioan Tămaș. Petentul era informat că onor comisia de cercetare a presupuselor abateri disciplinare săvârșite de către profesoara Ana Ronkov (alcătuită din: președinte – Ioan Tămaș, membri – Stanca Velciov, Ecaterina Ganciov, Iancu Berceanu, lider de sindicat – Caterina Sabliov) a analizat punctele semnalate în reclamație și a decis următoarele: “d-na prof. Ronkov Ana nu a încălcat flagrant prevederile art. 27, alineat 1 din Statutul elevului, ci doar a realizat cu întârziere (motivată prin condiția psihopedagogică specială a elevei A.L.) motivarea absențelor în catalog (n.r. – da, între timp, în data de 21 iunie, diriginta Ana Ronkov motivase fraudulos 21 de absențe din totalul de 54 de absențe nemotivate pe semestrul II ale elevei în cauză) (…) Comisia semnalează gradul redus de temeinicie a reclamațiilor și impactul inexistent asupra integrității elevului și a desfășurării normale a procesului instructiv-educativ la nivelul școlii (n.r. – este halucinant modul în care profesorii din comisie încearcă mușamalizarea ilegalității prin fraze pompoase, în loc să pună în aplicare legislația școlară)”.

Toți pentru unul și unul pentru toți

La final, Boris Telbis era încunoștințat că raportul comisiei de disciplină a fost analizat și dezbătut de consiliul de administrație al liceului, care a hotărât nesancționarea dirigintei Ana Ronkov. Ca un detaliu: președintele consiliului de administrație era unul și același cu președintele comisiei de disciplină, recte directorul Ioan Tămaș, așa cum și doi dintre membrii comisiei, Ecaterina Ganciov și Iancu Berceanu, erau și membri ai consiliului de administrație. Nu deținem procesul-verbal al ședinței CA din 5 iulie, nu știm dacă respectivii s-au abținut sau nu când s-a luat hotărârea de nesancționare a dirigintei, dar credem că existau zero șanse ca acel consiliu de administrație să impună respectarea legii în al 12-lea ceas și să infirme rezultatele “cercetării asidue” a comisiei de disciplină. Oamenii au strâns rândurile și au mers pe calea minciunii până la capăt. Toți pentru unul și unul pentru toți.

Inspectoratul are altă părere

Ghinionul blatiștilor a fost că, așa cum vă spuneam mai sus, profesorul Telbis a trimis exact aceeași sesizare și Inspectoratului Școlar Județean Timiș, care a cercetat, la rândul său, faptele petrecute în liceul din Dudeștii Vechi, iar concluzia a fost una total diferită față de cea a localnicilor. “(…) vă aducem la cunoștință că, în urma verificării documentelor școlare se confirmă nerespectarea termenelor prevăzute (…) în ceea ce privește încheierea situației școlare a elevilor clasei a VII-a A. Ca urmare a demersurilor înaintate, ISJ Timiș a transmis conducerii unității școlare o adresă în vederea reglementării aspectelor constatate, corectarea situației nefiind de competența inspectoratului școlar”. Cu alte cuvinte, profesorul Boris Telbis avea dreptate, nu bătuse câmpii când semnalase toate acele nereguli! Nasol moment pentru profesorii în încălcarea legislației din Dudeștii Vechi…

Se-ntoarce roata

Înainte de a continua, încă o paranteză. Probabil că vă întrebați ce-i cășunase profesorului Telbis pe fata aia și pe diriginta ei, de ce nu a închis ochii. Este exact ceea ce l-am întrebat și noi pe domnul Telbis, care ne-a explicat că, într-o zi din semestrul I, în timp ce preda în clasa a VII-a A, a existat un incident provocat de eleva A.L., incident căruia i-a urmat o reclamație la adresa sa făcută de părinții elevei respective și de către diriginta Ana Ronkov. Rezultatul reclamației a fost sancționarea lui Boris Telbis de către conducerea școlii prin reținerea a 10 la sută din salariu timp de trei luni. Doar că, și de această dată, opinia inspectoratului școlar a fost alta, Colegiul de disciplină de pe lângă ISJ Timiș anulând, prin hotărârea din 28 iunie 2018, decizia de sancționare disciplinară luată de consiliul de administrație al școlii din Dudeștii Vechi. Ei, acum s-a întors roata, iar reclamatul a devenit reclamant. Se mai întâmplă.

„Vom face totul”. N-au făcut nimic

Revenim la adresa ISJ Timiș expediată școlii din Dudeștii Vechi. În proxima ședință a consiliului de administrație, membrii CA promit – scrie negru pe alb în procesul-verbal al ședinței, pe ăsta îl avem – că “vor lua toate măsurile necesare în vederea reglementării și corectării aspectelor constatate, a respectării în totalitate a regulamentelor și legislației școlare în derularea procesului educațional”. Ce credeți că s-a întâmplat mai departe? Nimic. Absolut nimic.

Ies la iveală mai multe detalii

Stupefiat de tupeul conducerii școlii, care își permitea să sfideze pe față inspectoratul școlar, profesorul Telbis se adresează, din nou, în 28 august, ISJ Timiș. Dumnealui arată acum că nici după vizita inspectorilor școlari și emiterea dispoziției ISJ, diriginta Ana Ronkov nu a anulat motivarea ilegală pe care a făcut-o după data de 15 iunie, în speță în 21 iunie, a celor 21 de absențe din totalul de 54 de absențe nemotivate ale elevei A.L. De asemenea, profesorul Telbis a informat ISJ Timiș că nici în primul semestru, nici în semestrul II, elevei în cauză nu i s-a scăzut nota la purtare corespunzător cu absențele nemotivate acumulate. Astfel, în semestrul I, eleva A.L. a avut 137 de absențe nemotivate, dar a primit nota 4 la purtare, în loc de 1, iar în semestrul II, rămasă cu 33 de absențe nemotivate (deși și cele 21 de absențe îi fuseseră motivate ilegal), n-a primit nota 7, ci 8. Asta pentru ca media anuală să iasă 6 și, astfel, eleva să nu fie declarată repetentă, cum trebuia să se întâmple dacă ar fi avut media sub 6! Așadar, în loc ca pe semestrul I să aibă nota 1 la purtare și în semestrul II să aibă 7, iar media anuală să fie 4 și deci să fie declarată repetentă, eleva A.L. a primit media anuală 6 și a fost promovată fraudulos în clasa a VIII-a! Pe lângă toate aceste detalii, profesorul Telbis a așternut pe hârtie mai multe cazuri concrete de elevi (cu nume, prenume, număr de absențe) care n-au avut “șansa” elevei din clasa a VII-a A, scăzându-li-se nota la purtare pentru absențe nemotivate conform regulamentului și fiind declarați repetenți!
Onor conducerea școlii încălcase cu bună știință și o grămadă de articole și paragrafe din Codul de etică pentru învățământul preuniversitar. Nu le redăm pe toate, vă precizăm doar că profesorilor le este interzis “traficul de influență și favoritismul în procesul de evaluare” și le este impusă “excluderea din relațiile cu elevii a oricărei forme de discriminare”, precum și “asigurarea egalității de șanse”.

Altă Mărie, cu aceeași pălărie

După acest nou demers al profesorului Telbis, ISJ Timiș ia decizia de a-i demite pe directorul Ioan Tămaș și pe adjuncta Natalia Cîrjan, instalându-i în locul acestora, de la 1 septembrie, pe Stanca Velciov și Iancu Berceanu. Dacă prima mișcare, cea de demitere a duetului Tămaș – Cîrjan, pare logică, a doua decizie a inspectoratului școlar ridică serioase semne de întrebare. Păi Stanca Velciov și Iancu Berceanu făcuseră parte din comisia de disciplină care a mușamalizat ilegalitatea comisă de Ana Ronkov, cum să îi pui acum directori?! Adică îi dai pe ăia doi afară din funcții pentru că au mușamalizat încălcarea legislației, iar în locul lor îi pui pe unii care au făcut exact același lucru în aceeași speță?! În aceste condiții, nu este exclus ca manevra cu absențele să fi fost doar pretextul, nu cauza pentru care Tămaș și Cîrjan au fost debarcați din funcții…

Pedeapsă „strașnică”

Și-atunci mai are sens să se mire cineva că, în 10 septembrie, eleva A.L. a început bine mersi clasa a VIII-a, în loc să repete clasa a VII-a și să își însușească cunoștințele corespunzătoare acestui an de studiu, pe care nu are cum să le stăpânească, din moment ce lipsise de la aproape 200 de ore (posibil ca absențele să fie și mai multe, fiindcă aici discutăm doar de cele nemotivate, nu și de cele motivate)? Sau mai este de mirare că, pentru ilegalitățile comise, profesoara Ana Ronkov a fost “drastic” sancționată de noua echipă de conducere a școlii cu mustrare și calificativul “bine”, în timp ce situația de fapt a rămas aceeași?

Fel de fel de explicații

Curioși să vedem care sunt punctele de vedere ale celor implicați în acest caz, i-am sunat, pe rând, pe fostul director al școlii, Ioan Tămaș, pe actuala directoare Stanca Velciov, pe diriginta elevei A.L., Ana Ronkov, și pe directorul adjunct Iancu Berceanu.

Ioan Tămaș

Scump la vorbă și fără prea mult chef de a mai discuta pe subiect, Ioan Tămaș a aruncat responsabilitatea în curtea consiliului profesoral și a consiliului de administrație, precizându-ne sec: „Am răspuns în fața inspectoratului, mi-am pierdut funcția”.

Ce este chiulul?

Mult mai dispusă la dialog și dornică să ne convingă că toți profesorii care au fost implicați în mușamalizarea ilegalităților comise în acest caz – inclusiv dumneaei, care a făcut parte din comisia de disciplină despre care am povestit mai sus – sunt, de fapt, doar niște buni samariteni, actuala directoare, Stanca Velciov, ne-a declarat: „Eu sunt directoare din data de 1 septembrie. Toate acestea s-au întâmplat în anul școlar trecut. Când am fost numită directoare, am preluat această situație, cunosc problema cu eleva A.L. care a trecut clasa deși avea mai multe absențe nemotivate. Doamna dirigintă de la clasa respectivă, Ana Ronkov, a hotărât că aceste absențe nu erau chiul (n.r. – dacă așa a hotărât diriginta, mai poate comenta cineva ceva?), fata are o situație mai deosebită, provine dintr-o familie de romi, mama nu o lăsa la școală, ca să aibă grijă de frații mai mici. Am avut și un consiliu profesoral, unde domnul acesta profesor care a făcut reclamația n-a avut nimic de zis. Fata a fost încheiată cu media 8 în semestrul al doilea, ca să nu rămână repetentă, pentru că pe primul, într-adevăr, a avut media 4 tot din cauza absențelor. Dar am observat în semestrul al doilea o îmbunătățire a acestei situații… (…) Doamna dirigintă a rezolvat situația în favoarea copilului. Nu știu dacă este chiar atât de greșită această situație (…) Pentru situația respectivă, doamna dirigintă a dat o notă explicativă în care recunoaște că a greșit și pentru aceasta a primit mustrare și calificativul <bine>”.

Perla anului

Nefiind convinsă că ne-a luminat cu primele explicații, doamna Velciov ne-a sunat înapoi după câteva minute și ne-a furnizat o veritabilă perlă: „Eleva a trecut pentru că era păcat să rămână repetentă”! Și noi, care credeam că elevii trec clasa dacă demonstrează, prin notele obținute, că au acumulat cunoștințele necesare…

Stanca Velciov

La Dudeștii Vechi, criteriul principal al promovării sau repetenției pare să fie cu totul altul: dacă-i păcat să rămâi repetent, treci clasa, iar dacă nu-i păcat, repeți anul!

Repetenția nu înseamnă închisoare

Doamna Velciov a continuat în aceeași notă dramatică: „Notele la purtare se discută în consiliul profesoral (…) Nu suntem instanță de judecată (…) Nu aplici legea și cu asta basta, noi suntem o școală, ne mai uităm și dacă elevul merge spre bine. Nu dăm sentințe și nu închidem, nu punem cătușe” (?!). Păi cine le-a cerut să bage elevii la „beciul domnesc”?! Nici în Statutul elevului, nici în ROFUIP, nici în Legea educației naționale, nu scrie nimic de sentințe, închisoare și cătușe, ci de scăderea notei la purtare conform unui anumit algoritm și de repetenție, ca rezultat al mediei sub 6 la purtare.

Ce se întâmplă în școala din Dudeștii Vechi?

Următoarea persoană apelată de noi a fost diriginta Ana Ronkov, care ne-a lăsat paf din prima: “În semestrul I n-a mai lăsat-o maică-sa să vină, a zis că îi este frică să nu se întâmple ceva… să nu rămână însărcinată…”. Nu ne-a venit să credem ce am auzit și am insistat – „Adică rămânea însărcinată la școală?!” -, iar răspunsul a fost: „Așa mi-au spus… Am purtat discuții foarte lungi cu mama și cu tatăl ei. În primul semestru n-au lăsat-o, iar începând din al doilea semestru au lăsat-o”.
În momentul acela am realizat că raidul nostru telefonic inopinat i-a prins nepregătiți pe profesorii implicați, fiindcă unul ne spunea că eleva A.L. n-a venit la școală fiindcă a rămas acasă pentru a putea avea grijă de frații mai mici, în timp ce altul ne anunța că mama fetei n-o lăsa să vină la școală ca să nu rămână gravidă, de parcă liceul din Dudeștii Vechi ar fi un stabiliment cu felinar roșu, nu o respectabilă instituție de învățământ…

Ana Ronkov

Dar doamna Ronkov mai avea surprize pentru noi, dumneaei scoțând din joben o altă explicație: „Atunci când a făcut absențele a fost plecată în Germania”. Nu vrem să fim cârcotași, dar credem că oamenii ăștia ar trebui să se pună de acord și să se oprească la una și aceeași variantă.

Momeală pentru etnicii romi

Dacă directoarea Stanca Velciov a optat pentru discursul dramatic, diriginta Ana Ronkov ne-a oferit unul lacrimogen: “Dacă îi dăm așa note mici, n-o să mai vină deloc, o să abandoneze (…)Dacă dumneavoastră credeți că, dacă îi lăsăm repetenți pe cei de etnie romă, or să mai vină și n-o să mai facă copii…”. Așadar, profesorii din Dudeștii Vechi au găsit soluția scăderii demografice la etnia romă: îi momesc cu trecerea prin școală ca gâsca prin apă.

Dovezi, nu povești

La fel ca precedenta noastră interlocutoare, doamna Ronkov ne-a resunat la câteva minute de la prima convorbire: „De ce nu veniți aici, la Dudeștii Vechi, ca să vă faceți o părere? De ce nu veniți la școală să vorbiți și cu colegii și să discutăm mai frumos, nu la telefon? Eu nu vreau să discut la telefon despre asta. Dacă vreți să aflați ce s-a întâmplat, vă rog să veniți la școală”. I-am explicat profesoarei că documentele pe care le deținem sunt suficiente, iar faptele sunt clare, astfel încât o vizită în acest moment la Dudeștii Vechi nu este neapărat necesară. Când a fost cazul, ne-am deplasat în respectiva comună, articolul „Afacerile bulgăreşti, mereu înfloritoare la Dudeştii Vechi”, publicat în aprilie 2016, stă mărturie… Ca să fie lucrurile clare: așa cum profesorul Boris Telbis ne-a căutat la redacție și ne-a prezentat acest caz, argumentat și probat, la fel pot face și inamicii acestuia, dacă dețin documente sau alte dovezi care îl incriminează pe acesta. Declarațiile „demascatoare” nu ne interesează și nu publicăm bârfe.

A întors-o ca la Ploiești

În sfârșit, al patrulea personaj pe care l-am sunat a fost profesorul Iancu Berceanu, fostul membru al comisiei de disciplină care a mușamalizat ilegalitatea comisă de Ana Ronkov, premiat de inspectorat cu postul de director-adjunct. Să-l ascultăm pe domnul Berceanu: „Un principiu după care noi, dascălii, ne ghidăm este acela al favorizării elevului. Să nu interpretați termenul <favorizare> în mod greșit! (n.r. – nu, nici vorbă, Doamne ferește!). Când luăm deciziile, trebuie să le aplicăm în așa fel, încât elevul să aibă de câștigat”. Mda, ce să zicem, chiar că elevul a avut de câștigat în această speță, chiar dacă adevărul, corectitudinea sau legea au avut de suferit…

Iancu Berceanu

În continuare, Iancu Berceanu face o piruetă artistică, contrazicând tot ceea ce susținuse, în luna iunie, ca membru al comisiei de disciplină: „În acest caz, noi am sancționat-o pe doamna profesoară Ronkov, diriginta, pentru că dumneaei nu a solicitat acele motivări la timp, nu a motivat la timp absențele, dar am procedat la anularea acelor motivări, întrucât diriginta este vinovată, pentru că nu le-a cerut la timp…”. În luna iunie, Berceanu și ceilalți o scoseseră pe doamna Ronkov mai curată decât Albă ca Zăpada, iar acum aceeași dirigintă e pusă la colț pentru faptele respective. Curat-murdar, nene Iancule…

Stat în stat

L-am întrebat pe domnul Berceanu și cum au făcut-o scăpată de nota 1 la purtare, la finele semestrului I, pe eleva A.L., care acumulase 137 de absențe nemotivate: „S-a făcut o ședință de sfârșit de semestru a consiliului profesoral și s-a convenit ca pe elevii care au peste 60 de absențe nemotivate să-i sancționăm cu nota 4 la purtare”. Bine ați venit la statul în stat din Dudeștii Vechi: ce contează că legea spune că la 10 absențe se scade un punct din nota la purtare și că eleva A.L. ar fi trebuit să aibă, drept urmare, nota 1, dacă profesorii din Dudeștii Vechi au altă părere și-și fac propriul regulament?

Statutul elevului, nu Statutul lemnului

Previzibil, Iancu Berceanu se încadrează pe linia directoarei Velciov: „Dacă îi dădeam nota 1 la purtare, cât ar fi ieșit, dacă o sancționam exact după litera legii, clar era repetentă și n-ar mai fi venit deloc la școală… (…) Într-adevăr, ar fi trebuit să aplicăm exact litera legii, însă avem totuși, de-a face cu copii, nu cu lemne, nu cu betoane”. Așadar, dacă doamna Velciov ne vorbea de cătușe și de închisoare, domnul Berceanu ne informează că ei lucrează cu copii, nu cu lemne sau betoane. Îl informăm, la rândul nostru, pe directorul-adjunct că suntem conștienți de acest lucru și că sancțiunea repetenției este prevăzută în legislația școlară pentru copii, nu pentru lemne sau betoane. Asta e, viața e dură, iar Legea educației naționale încă pedepsește chiulul. Dacă legislația școlară se va modifica în sensul că elevele care stau acasă să aibă grijă de frații mai mici vor fi promovate automat, indiferent de numărul de absențe nemotivate, atunci totul va fi în regulă. Până atunci însă…

Inspectoratul nu poate mai mult

Nu puteam să nu îi solicităm un punct de vedere cu privire la acest caz și doamnei inspector general Aura Danielescu, care ne-a precizat că ISJ Timiș a făcut tot ce putea face în mod legal în situația dată: “Noi am făcut toate verificările, i-am trimis dumnealui (n.r. – profesorului Boris Telbis) un răspuns, am trimis și colegilor de la școală rezultatul verificărilor.

Aura Danielescu

Era un viciu de procedură, s-a demonstrat că, din punct de vedere al documentelor și al regulamentelor de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar, școala n-a făcut ceea ce trebuia și nici doamna dirigintă. Noi am transmis că nu putem face mai mult de atât decât să transmitem ce am constatat și am rugat școala să ia toate măsurile care se impun. De altfel, ambii directori ai liceului din Dudeștii Vechi au și fost schimbați, unul dintre motivele pentru care dumnealor au fost schimbați fiind și acest incident care s-a petrecut. Ei n-au catadicsit să facă absolut nimic. Noi mai mult de atât nu avem putere să facem, pentru că articolul 280 din Legea 1/2011 (n.r. – Legea educației naționale) îi obligă pe dumnealor să facă cercetările disciplinare și să ia măsuri. N-au făcut absolut nimic. Noi nu am știut că nu s-a făcut absolut nimic. Domnul profesor a revenit în septembrie la mine și mi-a spus că fata este în aceeași situație (…) Noi, ca să corectăm și să anulăm acele absențe (n.r. – se referă la anularea motivărilor), astfel încât copilul acela să rămână repetent, ar fi însemnat să avem o decizie definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești (n.r. – ciudat, dar articolul 102, alineatul 7 din ROFUIP nu spune nimic despre instanța de judecată: <Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 6 atrage declararea absențelor ca nemotivate>). Doamna dirigintă trebuia să fie cercetată disciplinar pentru ceea ce a făcut și trebuia să fie luate sancțiunile care se impun. Directorul școlii putea, la vremea respectivă, în iunie, să anuleze potrivit regulamentului, cu actele de studii și să revină la situația inițială. N-au făcut lucrul acesta. Acolo au fost niște abateri în lanț”.


Evident, cazul pe care vi l-am prezentat nu este, nici pe departe, singurul din Timiș sau din țară, fenomenul este generalizat, iar urmarea o cunoaștem cu toții: dintre statele Uniunii Europene, România ocupă primul loc în clasamentul analfabetismului funcțional. Pe întregul continent european ne întrece doar Albania, dar dacă vom continua în stilul acesta îi vom lăsa și pe albanezi de căruță…


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

31 thoughts on “Într-o școală din Timiș, elevii trec clasa nu fiindcă merită, ci pentru că e păcat să rămână repetenți

 1. Nu vreau să politizez subiectul însă Berceanu este președinte PSD, latura Dragnea, cel ce sprijină modificarea legilor justiției și eliberarea infractorilor. Velciov Stanca este de la UBB-R, cei ce au furat un milion de euro alături de Mircovici și Csokany iar acum ca niște nesimțiți cu obrazul gros tot ei stau cu nasul pe sus. De la ei nu ai cum să te aștepți la corectitudine…
  Sunt foarte puțin cei care au curajul să lupte cu sistemul și cu aceste ființe corupte și malefice.
  Respect d-le Telbis.

  1. Vorbești in continuare prostii. Nu cunosc in PSD nicio ” latură Dragnea ” . Sunt membru PSD din 2003 și am dreptul să îmi exprim opțiunile politice. Cât despre dumneata, domnule cu pseudonim s0rin (cu ”s” mic) , îți recomand să te informezio mai bine înainte de arunca cu roșii.

 2. Nu am avut răbdarea sa citesc întreg articolul , dar va spun ca in general , cu excepțiile de rigoare , care sînt atît de mici , încît sînt, din pacate , nesemnificative , in ziua de azi , si nu de acum , ci de mulți ani , elevii vin la scoala , cînd vin , doar ca sa socializeze , nu pentru ca ii preocupa învățatul , iar profesorii , ca sa isi i a salariul , am spus , cu excepțiile de rigoare .
  Mai este o categorie de elevi care vin la scoala pentru ca daca ar rămîne acasă, părinții i ar pune la muncile cîmpului, asa ca preferă să vină la scoala decît să muncească .
  Cît privește absențele, sînt convins că profesorul are dreptate , dirigintii le motivează pentru ca in caz contrar , acolo unde regulamentul permite , ar trebui sa ii exmatriculeze si ca consecinta , domnii profesori ar rămîne fără elevi si fără norme didactice , deci mai concret șomeri.
  Tot din aceasta cauza , notele din cataloage nu reflectă nici 10 la sută din cunoștințele elevilor , se dau exact din ce am scris mai sus , din ,, burta ,, .
  Situatia ar fi si mai albastră daca toți profesorii ar pune riguros absențele, nu o fac exact din motivele de mai sus .
  Cine nu ma crede , sa meargă la un liceu tehnologic , la care dorește , sa spunem după ora 10 , si sa vada citi elevi sint in sălile de clasă, de orele,de după masă nici nu mai vorbesc , ele sînt, pentru cine doreste ,, o misiune imposibilă ,, .
  Tot asa , cine este curios sa vada cu ce vin elevii la scoala la ora 8 , cînd intra in clădire , sa spunem tot asa , la un liceu tehnologic, cazul cel mai fericit este atunci cînd elevul , acesta este cel mai fericit , deci cînd elevul are în buzunarul de
  la spate al blugilor un caiet îndoit, in rest , cum se spune , adică cum se spunea ,, tabula rasa ,, .
  Si inca ceva , entitatea numita inspectorat școlar nu stie nimic , dar absolut nimic , acolo se ocupa de lucruri foarte ,, serioase,,
  Mai spun odată, mai sînt și școli care se mai pot numi asa , dar sînt foarte puține.
  Ca sa se mai dreagă busuiocul , s a ajuns la subiectele de examen sa fie extraordinar de usoare , dar tot degeaba , bagajul de cunoștințe a 80 la sută din elevi , se rezuma la automatul telefonului .

 3. Profesorul Telbis are grave probleme de comportament . Este un nesimțit și împuțit. La modul real împuțit. Ar trebui sa vedeți în ce mizerie trăiește ca sa va dați seama ca nu-i normal . Renașterea se vede ca ai făcut reportajul din birou . Sa va fie rușine!

  1. Sa inteleg ca sunt obligat sa merg acasa la fiecare om care vine cu un subiect la redactie si doar dupa vizita la domiciliu am voie sa scriu articolul? 🙂 Ce legatura are mizeria in care spuneti ca traieste respectivul profesor cu sirul de ilegalitati comise de catre colegii sai si conducerea scolii?!

  2. Dragă Eugenia, dacă tot le cunoști viețile personale, povestește-ne și despre ceilalți: despre prietenia cu alcolul a d-lui Tămaș, despre ocupația d-lui Cârjan (soțul Natalei) și despre bunicul Robert, despre Stanca Velciov și dispariția unui milion de euro din conturile UBB-R a călui filială a și administrat-o, despre Berceanu și o anume Lihăț de la PSD care vrea post de profesor la Dudești, despre familia Berceanu din Mehedinți, etc
   Dar după cum spunea d-l ziarist, articolul este despe ilegalitățile de la acel stabiliment și despre unii plătiți din bani publici pentru a respecta legea și a forma tineri corecți, nu infractori.

   1. Ce treabă aveți cu familiile profesorilor domnule Sorin?Din câte știu eu soțul doamnei Natalia este șofer pe tir.Aveti vreo problema cu asta????

    1. Nu cunosc pe nimeni cu numele Berceanu din Mehedinti, iar ”Lihăț” nu este membru PSD in nicio organizație. Mai miult, doamna de care te legi este profesor de educație plastică la Sânnicolau Mare, Cenad și Tomnatic. Nu dorește să plece de pe postul pe care profesează.

    2. Din câte știu eu d-l Cârjan era gondolier pe Aranca, la propriu.
     De câte ori mergeam să-mi spele mașina el era dus cu pluta pe Aranca în jos.

 4. Ce treabă aveți cu familiile profesorilor domnule Sorin?Din câte știu eu soțul doamnei Natalia este șofer pe tir.Aveti vreo problema cu asta????

 5. Domnule Brindescu, la acest articol, documentare la fata locului, zero. Nu ati verificat trecutul acestui profesor Telbis,ce antecedente comportamentale are si in ce conditii traieste (spre exemplu,nu are nici curent electric acasa). Lovim, spargem, rupem tot, vrem sa facem dreptate, dar ne mai si documentam inainte. Daca ne pretindem ziarist…

  1. Domnule Babuscov, sunt obisnuit cu stilul acesta de deturnare a discutiei 🙂 Dupa logica d-voastra, cine nu are curent electric acasa nu are voie sa semnaleze nici o ilegalitate 🙂 Adica sa-si puna mai intai curent electric, de-abia apoi sa vorbeasca… Apropo, sa voteze are voie Boris Telbis?
   Mi-a placut faza cu „lovim, spargem, rupem tot”, ati facut din mine un luptator de K 1 :))
   Si cum adica nu m-am documentat inainte? Am citit sesizarile dlui Telbis si raspunsurile primite, am verificat fiecare aspect prezentat de reclamant in legislatie, am vorbit cu cei implicati in caz. Eu zic ca asta se numeste documentare, dar na, eu nu sunt ziarist, dvoastra sunteti expertul…

 6. D-le Sorin, înainte de a scrie este bine sa te informezi, altfel duci totul in derizoriu.Sunt mulți bulgari cu numele Velciov, poate unii au administrat UBB-ul, eu n-am avut de-a face cu așa ceva, iar sa fii membru in organiztia unei minorități naționale nu este ilegal. Este regretabil ca de la o problema legată de școala s-a ajuns la atacuri la persoana, la familie și la opțiuni politice.Daca la școala din Dudești Vechi nu s-a scăzut o nota la purtare conform regulamentului, nu înseamnă ca la Dudești nu se respecta legea, nu se poate generaliza, tot așa cum nu se poate generaliza ca toți reporterii de la Renașterea se răstesc când pun întrebări sau scriu jumătăți de răspuns .

  1. Doamna Velciov, chiar asta s-a intamplat in scoala din Dudestii Vechi: nu s-a respectat legea. Nu incercati sa bagatelizati situatia, sa sugerati ca doar niste „regulamente” au fost incalcate, pentru ca stiti foarte bine ca Statutul elevului (din care fac parte articolele incalcate) a fost aprobat prin ordinul ministrului educatiei, in temeiul prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011.
   In ceea ce priveste acuzatia de a ma fi „rastit” cand v-am adresat intrebarile, cred ca e vorba de o diferenta de tonalitate intre vocile noastre. Daca dumneavoastra vorbiti pe un ton foarte scazut, orice ton mai ridicat vi se poate parea „rastire”. Dar daca e asa cum spuneti si v-a displacut felul in care v-am vorbit, nu inteleg de ce m-ati sunat inapoi 🙂
   De asemenea, va rog sa precizati care au fost jumatatile de raspuns pe care le-am omis! Am redat tot ce avea legatura stricta cu acest caz, dar observ ca, in lipsa argumentelor, lansati acuzatii nefondate.

   1. D-le Brindescu, prin stilul dumneavoastra original de a va documenta si de a transmite mai departe informatia reusiti, cu succes, sa bagatelizati un ziar care, cel putin pana dumneavoastra ati ajuns sa scrieti in paginile sale, era o publicatie respectabila. Ati difuzat si informatii false in articol. Toti cei patru care am fost „intervievati” v-am spus despre ce este vorba, dar nu ati tinut cont de ce v-am transmis noi, ci ati trunchiat raspunsurile si le-ati deturnat sensul dupa bunul plac sau dupa greutatea recompensei pe care ati primit-o. De asemena, se vede ca ati lungit foarte mult articolul, deoarece sunteti platit in functie de numarul de cuvinte. Din partea mea, nu aveti decat sa scrieti ce doriti (pentru ca, oricum, scrieti ce doriti, indiferent ce va raspund oamenii), dar ar fi bine sa va ganditi ca, prin publicarea unor astfel de articole, trageti in jos ziarul care va plateste.

    1. Domnule Berceanu, daca taceati, filozof ramaneati. In loc sa recunoasteti barbateste ca ati musamalizat, alaturi de ceilalti, un caz flagrant de incalcare a legislatiei scolare, ma atacati pe mine cu niste acuzatii puerile, ca sa nu zic prostesti.
     V-ati informat inainte de a scoate aberatiile astea? Eu scriu in paginile Renasterii banatene din 1998, adica de 20 de ani. Sa inteleg ca pana in 1998 ziarul era o publicatie respectabila, dar in ultimii 20 de ani s-a bagateizat? 🙂
     Care sunt informatiile false pe care le-am difuzat in articol? Concret, punctual!
     Ce anume am trunchiat?! N-ati spus ce am scris, am deturnat sensul? Eu pot demonstra oricand ca n-am trunchiat nimic si stiti asta. Dar daca va place sa va victimizati, continuati! 🙂
     De mare efect si remarca „greutatea recompensei pe care ati primit-” 🙂 Pana acum am citit aici ca Boris Telbis traieste in mizerie, ca n-are nici curent electric in casa, practic ca n-are dupa ce bea apa, iar acum inteleg de ce: omul facea economii la sange ca sa-mi plateasca mie o reompensa grea :))
     Apoi spuneti ca, de fapt, sunt platit de redactie in functie de numarul de cuvinte, cica de asta am lungit articolul 🙂 V-ati interesat macar la redactie cum stau lucrurile si care este sistemul de plata sau ati visat azi-noapte? 🙂
     Apropo de trunchierea raspunsurilor: va amintiti ce mi-ati spus la finalul conversatiei? V-am intrebat daca veti pune linkul de la acest articol pe pagina dumneavoastra de facebook, asa cum ati facut, total „dezinteresat”, cu reportajul TV in care Boris Telbis a fost erou negativ. Dumneavoastra mi-ati spus ca veti face asta, dar, deloc surprinzator, ati uitat sa va tineti promisiunea.
     Poate cu alta ocazie…

     1. Nu am uitat deloc. Dar ziarul ” Renasterea banateana ” are un tiraj atat de mare incat inDudesti Vechi nu am mai gasit niciun exemplar sa-l cumpar, iar in Timisoara am cautat la mai multe chioscuri de ziare si tot nu am gasit niciun numar disponibil. In rest … vad ca ma atacati fara nicio rezerva. Ar trebui sa raspundeti in fata unei instante de judecata pentru ” exactitatea ” informatiilor difuzate si pentru stilul tendentios in care va permiteti sa denigrati persoane si institutii. Va fac hatarul: postez articolul pe pagina mea de facebook si va innoiesc invitatia de a veni la Liceul teoretic ” Sfintii Kiril si Metodii ” in dudestii Vechi, la numarul 253 ca sa va documentati la fata locului. Asa cum dumneavoastra nu ati onorat invitatia noastra de a veni la Dudestii Vechi, ar trebui nici eu sa nu imi onorez promisiunea facuta, dar … pana si asfaltul cedeaza

     2. Domnule Berceanu, aveti la dispozitie toate parghiile legale prin care sa demonstrati ca eu mint, iar dumneavoastra spuneti adevarul, folositi-le cu incredere! Si nu doar dumneavoastra, ci toti cei care se considera denigrati de mine! Am redat tot ce avea legatura stricta cu acest caz, nu si acuzatiile pe care i le aduceti lui Boris Telbis, pentru ca nu am gasit absolut nici o legatura intre ceea ce ii reprosati acestuia si incalcarea legislatiei scolare in cazul elevei A.L.
      In reportajul TV la care am facut referire, ati prezentat dumneavoastra aceste acuzatii, eu am scris pur si simplu despre alt subiect. Alta Marie cu alta palarie.

     3. Vad ca v-ati inspirat doar din reportajul TVR2.
      Dar continutul reclamatiilor formulate de parinti l-ati citit ?
      Ati discutat cu parintii si cu profesorii despre asta ? Sunteti sigur ca stiti de ce fata nu a mai venit la scoala ? Stiti cine pe cine a amenintat si cu ce ?
      Stiati, cumva, ca domnul Tamas nu a fost demis, asa cum sustineti in articol ?
      Stiti pe cine acuzati si cui luati apararea ? Sunteti sigur ca stiti ce s-a intamplat la Dudestii Vechi ?
      Articolul dumneavoastra contine si informatii false.
      Vad ca nu stiti care sunt acestea.
      Va legati tot de reportajul TVR2, de parca profesorii de la liceul din Dudestii Vechi nu ar avea voie sa raspunda intrebarilor formulate de jurnalisti.

     4. Vad ca va place sa polemizati, asa ca va fac hatarul, ca sa va citez 🙂
      1. Nu am nici o treaba cu reportajul respectiv, v-am spus doar ca acela a vizat alt subiect si ca dumneavoastra nu ati facut decat sa imi aduceti si la cunostinta ceea ce vazusem deja. N-aveti decat sa actionati impotriva dlui Telbis in concordanta cu prevederile legale. Si dl Telbis mi-a relatat diverse aspecte cu privire la unii dintre cei care apar mentionati in articol, dar i-am explicat ca acele aspecte nu au legatura stricta cu acest caz.
      2. Reclamatiile parintilor nu se refera strict la musamalizarea ilegalitatilor comise in cazul despre care am scris. Onor parintii isi pot exercita dreptul de a-l actiona in judecata pe profesorul respectiv.
      3. E adevarat, nu sunt sigur ca stiu de ce fata nu a venit la scoala, pentru ca simplul motiv ca diriginta mi-a enumerat trei motive: nu o lasa mama ei, de frica sa nu ramana insarcinata la scoala; era plecata in Germania; statea acasa ca sa aiba grija de fratii mai mici.
      4. Nu stiu cine pe cine a amenintat si de ce, dar din explicatiile dirigintei nici nu rezulta asa ceva. Din cate stiu eu, amenintarea e infractiune prevazuta in Codul penal. Daca stiti detalii, faceti o plangere penala!
      5. Spuneti ca am scris eronat ca domnul Tamas ar fi fost demis. Ma mir, fiindca insusi domnul Tamas mi-a declarat asta, la fel ca si inspectorul general al ISJ Timis. Sa inteleg ca ambii m-au mintit, iar d-voastra spuneti adevarul?
      6. Da, stiu. Ii acuz pe toti cei care comit ilegalitati si pe cei care le musamalizeaza si apar dreptul cetatenilor – inclusiv al celor din Dudestii Vechi – sa afle adevaruri incomode.
      7. Da, strict in acest caz stiu sigur ce s-a intamplat la Dudestii Vechi.
      8. Tot spuneti ca articolul meu contine informatii false, insa nu vreti nicicum sa le prezentati, punctual, concret. Inca astept!
      9. Inca o data: nu ma leg de nici un reportaj, v-am explicat doar ca aflasem din acel reportaj de acuzatiile la adresa lui Boris Telbis si ca ele nu aveau o legatura stricta cu ilegalitatile comise si cu musamalizarea acestora.
      Alta intrebare? 🙂

     5. V-ati intrebat de ce articolul dumneavoastra primeste atatea reactii negative, atat pe pagina ziarului, cat si pe pagina mea de facebook ?

      Cat despre informatiile false pe care le prezentati in articol … o sa le aflati in instanta. Trebuie mai intai sa ma consult cu avocatul. Aseara afost, inca, duminica.

      Din pacate voi cheltui timp si bani doar pentru ca dumneavoastra ati scris un articol de doua pagini si ati fost remunerat pentru asta.

     6. Observ ca v-ati odihnit si ca noaptea v-a fost un sfetnic bun 🙂
      Nu stiu ce sa zic, daca ne punem sa numaram reactiile negative de pe site, s-ar putea sa constatam ca alea pozitive sunt mai multe 🙂 Si eu zic sa nu va oprit la reactiile negative de pe pagina dvoastra de facebook, ci sa contabilizati si telefoanele de incurajare pe care le-ati primit 🙂
      In ce priveste amenintarea cu instanta si cu avocatul, asta e, o sa ne vedem in instanta. Va rog, insa, sa pregatiti probe si pentru afirmatia conform careia am fost recompensat de cineva pentru articol 🙂 Succes in a demonstra aberatia asta!

 7. Domnule Brindescu, nu am fost demis și nu v-am declarat așa ceva. Mi-a expirat mandatul la 31.08.2018, apoi a fost numit altcineva. Oricum, asta e deja istorie…

  1. Domnule Tamas, inteleg ca articolul a fost lung, dar, totusi, ati avut nevoie de doi ani ca sa-l parcurgeti? 🙂
   In ceea ce priveste declaratia dumneavoastra, nici n-am scris ca ati fost demis, ci ca v-ati pierdut functia. Mot a mot, fragmentul respectiv de dialog a sunat asa: I.T. – Eu am raspuns si in fata inspectoratului… C.B. – Deci v-at pierdut functia, cu alte cuvinte. – I.T. Da, bineinteles.
   Daca mai aveti si alte nelamuriri cu privire la conversatia noastra din urma cu doi ani, va stau la dispozitie 🙂

   1. Sunt chestiuni de nuanță, uitați-vă ce i-ați răspuns d-lui Berceanu la punctul 5 al unui dialog cu d-lui. Repet, totul e istorie acum…

     1. Mie 🙂 Dar dumneavoastra mi-ati reprosat ca am inventat declaratia pe care am inserat-o in articol, acuzatie pe care am demontat-o in replica mea. Daca eu v-am intrebat daca v-ati pierdut functia, iar dumneavoastra mi-ati spus „Da, bineinteles”, trebuia sa inteleg ca, de fapt, vi se incheiase mandatul si nu ca ati fost demis? 🙂
      Oricum, reactia dumneavoastra la doi ani de la publicarea articolului pare usor anacronica 🙂

Lasă un răspuns