Florin Lesch, poreclit “teroristul în şlapi”, este cu un picior în libertate

Florin Lesch, lugojeanul care a fost con­dam­nat la 12 ani de închisoare după ce a fost cap­tu­rat în luna iunie 2006, de ofiţeri S.R.I la ie­şi­rea din Buziaş, în timp ce se îndrepta spre Complexul studenţesc din Timişoara, cu un dispozitiv exploziv format din două butelii şi un telefon mobil, pe care, potrivit an­che­ta­to­rilor intenţiona să îl detoneze de la distanţă în campusul universitar, are mari şanse să fie e­li­berat după nouă ani de detenţie.

Ioan Florin Lesch su­pra­numit “teroristul în şlapi” şi-a schimbat între timp nu­mele în Schneider, iar după ce a ispăşit mai mult de ju­mătate din pedeapsă, a de­pus o serie de cereri de eli­be­rare condiţionată. Ma­gis­tra­ţii au dat curs ultimei pe­tiţii, iar acţiunea i-a fost ad­misă în şedinţa din 3 no­iembrie 2016.

“În baza art.587 alin.1 C.proc.pen., rap. la art.59 C.pen 1969, rap. la art. 15 alin 2 din Con­stituţia Ro­mâ­niei ad­mi­te propunerea de liberare condiţionată for­mulată cu pri­vire la con­dam­natul Schnei­der Florin Ioan, de sub efectul pedep­sei de 12 ani închisoare, aplicată de Cur­tea de Apel Timişoara prin s.p. nr. 166/2007, pen­tru săvârşirea infracţiunii prev. de Legea 535/2004. Dis­pune libe­ra­rea con­di­ţio­na­tă a condam­na­tului de sub puterea man­da­tului de e­xe­cutare a pe­depsei în­chi­so­rii nr. 199/2008 emis de Curtea de Apel Timişoara şi atrage atenţia acestuia a­su­pra co­n­se­cinţelor nerespec­tă­rii dis­po­ziţiilor art. 61 C. pen. 1969. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. chel­tuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 272 alin.1 C.proc.pen., dis­pune plata sumei de 130 lei, reprezentând onorariu a­vocat din oficiu, din fon­du­rile MJLC către Baroul Ti­miş. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Hotarâre 3628/2016, pro­nun­ţată în şedinţă publică azi, 03.11.2016”, se arată în comunicarea on-line a Ju­de­cătoriei Timişoara.

Din in­for­maţiile pre­zen­tate pe a­ce­laşi portal al in­stanţelor de judecată, în data de 11 noiembrie 2016, Schneider alias Lesch, a înaintat ju­de­că­torilor timi­şeni încă o plân­gere con­form Legii 254/2013 pri­vind exe­cu­ta­rea pedepselor şi a mă­su­ri­lor privative de li­bertate dis­puse de or­ga­nele judi­cia­re în cursul pro­cesului pe­nal, în care chea­mă ca in­ti­mat Penitenciarul Ti­­mi­şoa­ra, scrie redesteptarea.ro.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns