ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

anaf

În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că in ziua de 9 , luna SEPTEMBRIE , anul 2015, incepand cu ora 11 in localitatea Resita, str Domanului, nr. 2, etaj 2, cam. 207 se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC AQUACARAS SA cu domiciliul fiscal în localitatea Resita, Piata Republicii, nr. 7, cod de identificare fiscală 16868757 

Denumirea bunului mobil,
descrierea sumara: Pretul de evaluare sau de
pornire al licitatiei, exclusiv TVA, (lei) Cota TVA / neimpozabil / scutit Pret prima licitatie inclusiv TVA

Autoutilitara marca Dacia, model Pick-Up 1.9D 4×4, caroseria camion 2 usi, numar de
identificare UU1D461677 A498561, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru, tractiune integrala, an fabricatie 2006, CS-05-CEK
3.200 24% 3.968
Autoutilitara marca Dacia, model double cab 1.9D 4X4, caroseria camion 4 usi, numar de
identificare UU1D4F7677A498558, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru,
tractiune integrala, an fabricatie 2006, CS-05-CJJ 4.800 24% 5.952
Autoutilitara marca Dacia, model double cab 1.9D 4×4, caroseria camion 4 usi, numar de
identificare UU1D4F7677A498554, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru,
tractiune integrala, an fabricatie 2006, CS-O5-CJN 4.700 24% 5.828
Autospeciala marca Roman, model 8135F, caroseria vidanja cab 2 usi, numar de
identificare 95575, cilindree 5488 cmc motorina, culoare gri, tractiune spate, an fabicatie 1991. CS-O3-ZIR 7.000 24% 8.680
Autoutilitara marca Dacia, model 1304, caroseria camion cab retr 2 usi, numar de
identificare UU1D61W2759667, cilindree 1397 cmc benzina, culoare alb, tractiune spate, an fabricatie 1998, CS 12-RSA 2.000 24% 2.480
Remorca marca ARO, model RBL5, numar de identificare RO11285, CS-8O-EEV 610 24% 756
Autoturism marca Aro, model 10, numar de
identificare UU3AROK0047929, CS-03-SBF 740 24% 918
Autospeciala marca SRD, model 6135, caroseria cisterna-vidanja, numar de identificare 289178, cilindree 5488 cmc motorina, culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 19’79, CS-03-WMW 1.390 24% 1.724
Autoturism marca Dacia, model Logan, croseria break, numar de identificare
UU1KSDEKJ38529005, cilindree 1461 cmc motorina, culoare albastru, tractiune fata,
an fabricatie 2007, CS-20-ACV 10.900 24% 13.516
Autoutilitara marca Dacia, model double cab 1.9D 4×4, caroseria camion 4 usi, numar de identificare UU1D4F7677A498555, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru,
tractiune integrala, an fabricatie 2006, CS-05-CJP 4.650 24% 5.766
Autoturism marca Aro, model M461C, curoseria cabriolet, numar de identificare 24396, cilindree 3119 cmc motorina , culoare verde, tractiune integrala, an fabricatie 1969, CS-04-RJT 1.480 24% 1.835
Autospeciala marca Automecanica, model 10ACC, caroseria alte activitati, numar de
identificare 88844, cilindree 10344 cmc motorina, culoare portocaliu, tractiune spate, an fabricatie 1989, CS-O3-PIB 6.370 24% 7.899
Autospecializata marca SR, model 114D, numar de identificare 296331, cilindree 5491
cmc motorina Saviem, 135 CP, CS-04-RJV 2.900 24% 3.596
Autoturism marca Dacia, model 1310, caroseria break, numar de identificare
UU1R13300K0071880, cilindree 1289 cmc benzina, culoare gri met, tractiune fata,
an fabricatie 1989, CS-03-DLK 500 24% 620
Autoutilitara marca Dacia, model Pick-Up 1.9D 4×4, caroseria camion 2 usi, numar de
identificare UU1D461677 A498562, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru, tractiune integrala, an fabricatie 2006, CS-05-CEL 4.880 24% 6.051
Autoutilitara marca Dacia, model double cab 1.9D 4×4, caroseria camion 4 usi, numar de
identificare UU1D4F7677A498556, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru,
tractiune integrala , an fabricatie 2006, CS-O5-CJO 4.800 24% 5.952
Autoutilitara marca Dacia, model 1304, caroseria fugon 2 usi, numar de
identificare
UU1D461677A498563, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru-alb, tractiune
Integrala , an fabricatie 2006, CS-05-CEN 600 24% 744
Autoutilitara marca Dacia, model Drop Side 1.9D 4X4, caroseria camion 2 usi, numar de
identificare UU1D471677A498560, cilindree 1870 cmc motorina, culoare albastru, tractiune integrala, an fabricatie 2006, CS-05-CEM 5.000 24% 6.200
Miniexcavator SYC 15, numar de identificare 810L05643, CS-0089 14.150 24% 17.546
Miniexcavator SYC 15, numar de identificare 810L05642, CS-0088 14.150 24% 17.546

     Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării la licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare:1. oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, 2.dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei + 24 % TVA in contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal:15890276 deschis la Trezoreria Resita;ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant( prin procura speciala autentificata);3 pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, iar pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 4.dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii restante la bugetul de stat si bugetul local; 5.declaratie pe propria raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC AQUACARAS SA , urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
     Pentru informaţii suplimentare cu privire la bunuri se pot obtine consultand componenta listelor la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Caras Severin- Colectare Contribuabili Mijlocii, Str. Domanului, nr.2, cam 207, et.II sau la numărul de telefon 0255/211122 int..290

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI
IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 08, luna 09, orele 15, anul 2015, în localitatea RESITA, str. DOMANULUI, nr. 2, etaj 2, camera 207, se va vinde prin LICITATIE următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC AQUACARAŞ SA cu domiciliul fiscal în localitatea Resita, str. Piata Republicii, nr. 7, judet Caras-Severin, cod de identificare fiscală RO 16868757, reprezentand ansamblul de bunuri imobile ,, CLADIRE, atelier si birouri si teren intravilan’’, situat in localitatea Resita, str. Fîntînilor, nr. 1, judet Caras-Severin, inscris in Cartea Funciara nr. 31751 Resita, compus din:

– cladire – ,, Atelier (spatiu pentru birouri)’’ in suprafata construita de 236,69 mp, regim de inaltime – parter, construită din: fundatie din beton , structura din zidarie portanta, tamplarie PVC cu geam termopan, sarpanta din lemn;
– cladire – ,,Magazie’’ in suprafata construita de 211 mp, regim de inaltime – parter, construită din fundatie din beton, structura din zidarie caramida, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla;
– cladire – ,,Atelier si birouri’’ in suprafata construita de 415,13 mp., regim de inaltime parter si etaj partial, construită din fundatie din beton, structura din zidarie caramida, sarpanta din lemn si invelitoare din tigla;
– teren intravilan – categorie folosinta curtii constructii, in suprafata de 3.694 mp. ;

Pretul de pornire al licitatiei este de 752.000 lei (exclusiv TVA*)

*) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este 24% .
    
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele:

             Creditori Sarcini

CEC BANK S.A. BUCURESTI – Sucursala Resita, Drept de ipoteca rang I
cu sediul in Resita, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, judet Caras-Severin

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili cu sediul in Drept de ipoteca rang II
Bucuresti, Str.Mihail Sebastian nr.88, Sector 5, prin Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Colectare Contribuabili
Mijlocii, cu sediul in Resita, str. Domanului, nr. 2, judet Caraş-Severin

     Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
     Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la data de 07.09.2015 : oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei + 24 % TVA in contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal: 15890276 deschis la Trezoreria Resita; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care se certifica ca nu este persoana interpusa a debitorului SC AQUACARAŞ SA Resita; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului si la bugetul local, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
     Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice Caraş-Severin Colectare Contribuabili Mijlocii situat in localitatea Resita, Str. Domanului nr. 2, eataj 2, camera 207, sau la numărul de telefon 0255216120, 0255210522 interior 290 sau 183.

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că in ziua de 10 luna SEPTEMBRIE, anul 2015, incepand cu ora 1100 in localitatea Resita, str Domanului, nr. 2, etaj 2, cam. 207 se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC AQUACARAS SA cu domiciliul fiscal în localitatea Resita, Piata Republicii, nr. 7, cod de identificare fiscală 16868757 :

Denumirea bunului mobil,
descrierea sumara: Pretul de evaluare sau de
pornire al licitatiei, exclusiv TVA, (lei) Cota TVA / neimpozabil / scutit Pret prima licitatie inclusiv TVA

Buldoexcavator marca Keymaco, model Fermec 860, numar de identificare SMFA44TCOY8EM3326, culoare galben , an fabricatie 2000, CS-0086

24.900

24%

30.876

Autoturism marca Dacia, model Logan, caroseria berlina, numar de identificareUU1LSDABH35977031, cilindree 1598 cmc benzina, culoare verde met, tractiune fata, an fabricatie 2006, CS-O5-AGF
6.600
24%
8.184
Autoturism marca Dacia model 1310 Li, caroseria berlina, numar de identificare UU1R1171143383612,cilindree 1397 cmc benzina culoare gri met, tractiune fata, an fabricatie 2003, CS-50-GCL
670 24%
831
Autoturism maca Daewoo, model Matiz, caroseria berlina numar de identificare UU6MF48415D068064, cilindree 796 cmc benzina, culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 2005, CS-06-BTX
1.650 24%
2.046

Autoturism maca Daewoo, model Matiz, caroseria berlina, numar de identificare UU6MF48415D068063, cilindree 796, cmc benzina, culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 2005, CS-06-BTU
2.000 24%
2.480
Autoturism maca Daewoo, model Matiz, caroseria berlina, numar de identificare UU6MF48415D069943, cilindree 796 cmc benzina, culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 2005, CS-06-BTY
500 24%
620
Autoturism maca Daewoo, model Matiz, caroseria furgon, numar de identificare UU6MF48425D069784, cilindree 796 cmc benzina, culoare gri, tractiune fata, an fabricatie 2005, CS-06-BTT
2.100 24%
2.604
Autoturism maca Daewoo, model Matiz, caroseria furgon, numar de identificare UU6MF48425D069783, cilindree 796 cmc benzina, culoare gri, tractiune fata, an fabricatie 2005, CS-06-BTW
1.180 24%
1.463
Autoutilitara maca AB, model 16230 F ATMG 7, caroseria camion cab av 2 usi, numar de identificare UU4940018V0089848, cilindree 10344 cmc motorina, culoare orange+gri, tractiune spate, an fabricatie 1997, CS-77-PPP
27.620 24%
34.249
Autoutilitara marca Aro, model 330 TDX 2, caroseria camion de teren cab retr 2 usi, numar de identificare UU3AVOSF021235266, cilindree 2660 cmc motorina, culoare alb, tractiune integrala, an fabricatie 2002, CS-11-UAR
5.900 24%
7.316
Autospecializata marca Roman, model 8135FK caroseria basculanta, numar de identificare 37069, cilindree 5488 cmc motorina, culoare gri+albastru, tractiune spate, an fabricatie 1972, CS-03-NSD
9.300 24%
11.532
Autospecializata marca Roman, model 8135, caroserie vidanja, numar de identificare 91774, cilindree 5488 cmc motorina, culoare bleu+galben, tractiune spate, an fabricatie 1989, CS-03-GLH
8.300 24%
10.292
Buldoexcavator AUSA, numar de identificare 1235825M, CS-0087 57.100 24% 70.804
Motocompresor MC5, numar de identificare 11605 2.200 24% 2.728
Motocompresor MDF 45, numar de identificare 11606 (TK9PD28BS4AAH3037) 16.450 24% 20.398
Remorca marca Rema, numar de identificare ROTM88F3360006, CS-05-UPW 7.270 24% 9.015
Ifron 204 16.500 24% 20.460
Tractor rutier marca UTB, model U650MR, caroseria cu cabina, numar de identificare 3505, cilindree 4760 cmc motorina, culoare portocaliu, tractiune spate, an faricatie 1987, CS-04-HRN
2.700 24% 3.348
Autoutilitara marca Dacia, model Logan, caroseria BB furgon, numar de identificare UU1FSD1K538680463, cilindree 1461, cmc motorina, , culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 2007, CS-08-ACV
10.000 24%
12.400
Remorca Tandem Tranata Carros ATD286, serie sasiu 14, CS-80-EFF 1.425 24% 1.767
Autoutilitara marca Citroen, model Jumper, caroseria BA suprastructura deschisa, numar de identificare VF7YCBMGC11597265, cilindree 2198 cmc motorina, culoare alb, tractiune fata, an fabricatie 2008, CS-69-ACV

18.200 24%

22.568
Autoturism Skoda Superb Ambition, caroseria berlina , numar identificare 9017032, cilindree 2.0 motorina, tractiune fata, an fabricate 2009, CS-11-ACV
32.800 24%
40.672
Autoturism marca Dacia, model Logan, caroseria berlina, numar de identificare UU1LSDJWC43188209, cilindree 1461 cmc motorina, culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 2010, CS-12-ACV
10.000 24%
12400
Autoturism marca Dacia , model Logan, caroseria berlina, numar de identificare UU1LSDJWC43187079, cilindree 1461 cmc motorina, culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 2010, CS-15-ACV
10.800 24%
13392
Autoturism marca Dacia, model Logan, caroseria AC break, numar de identificare UU1KSD0W543175924, cilindree 1461 cmc motorina, culoare albastru, tractiune fata, an fabricatie 2010, CS-54-ACV
10.150 24%
12.586

Autoutilitara marca Renault, model Master, caroseria suprastructura deschisa, numar de identificare VF1HDC1K643282833, cilindree 2464 cmc motorina, culoare alb, tractiune fata, an fabricatie 2010, CS-16-ACV
24.000 24%
29.760

     Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării la licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare:1. oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, 2.dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei + 24 % TVA in contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal:15890276 deschis la Trezoreria Resita;ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant( prin procura speciala autentificata);3 pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, iar pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 4.dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii restante la bugetul de stat si bugetul local; 5.declaratie pe propria raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC AQUACARAS S.A.: urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
     Pentru informaţii suplimentare cu privire la bunuri se pot obtine consultand componenta listelor la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Caras Severin Colectare Contribuabili Mijlocii, Str. Domanului, nr.2, cam 207, et.II sau la numărul de telefon 0255/211122 int..290


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *