Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Str. Gh. Lazăr, nr. 9B,
300081, Timişoara
Tel :  0256/259.410
Fax : 0256/499.220
e-mail: Relatii.Publice.TM @ anaf.ro

TMGDEJ 38518/30.08.2017

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut faptul ca in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului:
1. S.C. ARGUS – TRUCKS S.R.L dosar de executare nr. 2, cu domiciliul fiscal în localitatea Sag, judeţ Timis str. A-XI-A, nr.62, cod de identificare fiscală 19192543, licitatie care va avea loc in ziua de 25, luna 09, anul 2017, ora 13,00. Licitatia a I a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :
Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul
Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei
COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL
1074410S+
CUTIT
Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
Autoutilitara marca MAN, model 18.413 FLS, cilindree 11967 cmc MOTORINA, culoare ALBASTRU, an fabricatie 2003, nr. inmatriculare TM-18-VLC
nu sunt
21.500
19 %
25.585
Autoutilitara marca MAN, model TGA 18430, cilindree 10518 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2006, nr. inmatriculare TM-22-VLC
nu sunt
32.000
19 %
38.080
Autoutilitara marca MAN, model TGA 18430, cilindree 10518 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2006, nr. inmatriculare TM-24-VLC
nu sunt
32.000
19 %
38.080
Semiremorca marca Koegel model skml 24, sarcina maxima 34.300 kg, culoare ALBASTRU, an fabricatie 1990, nr. inmatriculare TM-61-VLC -DEDECTIUNI SUSPENSIE
nu sunt
4.900
19 %
5.831

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :
a. ofertele de cumparare :
b. dovada platii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei + 19 % T.V.A.- in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .
c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate
g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h. declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul  : S.C. ARGUS – TRUCKS S.R.L
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns