ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

anaf

În temeiul art. 162 alin. (1) si (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va facem cunoscut ca în ziua de 09 luna 09 anul 2015 orele 14,00 la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Timis din Str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 112, se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitoarei COLHON DANIELA, cu domiciliul in localitatea Timisoara, str. Martir Istvan Andrei, nr.27,sc.B, ap.5, jud. Timis,

Apartament situat in loc. Timisoara, str. Martir Andrei Istvan, nr.27,bl.93,sc.B, ap.5,jud. Timis, inscris in CF 427356-C1-U3, Timisoara, top.29084/1/3/V, compus din 3 camere cu balcon si loja, care au fost desfiintate si integrate in camera, bucatarie comuna cu holul de intrare, baie renovate.Suprafata utila masurata este de 65 mp.Stare tehnica buna ,cu nivel de finisaj mediu.
Pret pornire licitatia I-232.783 lei

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate astfel:
1. Inscrieri privitoare la proprietate:
– COLHON DANIELA
2. Inscrieri privitoare la sarcini:
– drept de ipoteca legala in fav.
– Bancpost SA
– somatie BEJ Capotescu Ioan
– SC Feboni SRL
– somatie BEJ Mereu Cristian
– SC Neon Lighting SRL
– somatie BEJ Jurchescu Cristian
-SC Roho Construct SRL
– AJFP Timis
-somatie SCPEJ Craciun&Chiru
– SC Termotrans SRL
– somatie BEJ Siegmeth Robert
– ERB New Europe Funding II BV
-BEJA Dragomir&Stepanov
– Marton Iuliana
– Colhon Adrian
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi sa prezinte, pana la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, pana în ziua precedenta termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare in contul RO22TREZ6215067XXX007580 cod fiscal 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara ori o scrisoare de garanţie bancară reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procura speciala autentica); pentru persoanele juridice de naţionalitate romana, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali ca nu au obligaţii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local, declaratie pe proprie raspundere(autentificata)a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorilor COLHON DANIELA, urmând sa se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Impotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanta judecătorească competenta, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează sa se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului
Informatii suplimentare cu privire la bunuri se pot obtine consultand componenta listelor la sediul: Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis, Str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam. 112 sau la telefon 0256/499334, tasta 4. (1724)


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

One thought on “ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *