ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

anaf

În temeiul art. 162 alin. (1) si (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va facem cunoscut ca în ziua de 08 luna 09 anul 2015 orele 14,00 la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Timis din Str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 112, se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor BLAGOE FLORENTIN si BLAGOE ADRIANA, cu domiciliul in localitatea Dumbravita, str.E.Mauriciu, nr.9, jud. Timis,

Casa P+M situata in loc.Dumbravita, str. E. Mauriciu, nr.9,jud.Timis, inscris in CF 400974 Dumbravita, top.248/2/24, cu suprafata utila de 251 mp si teren in suprafata de 1079 mp.Constructia are fundatia din beton armat, zidaria din caramida,sarpanta din lemn si invelitoare din tigla, tamplarie PVC cu geam termopan si se compune din :5 camere, bucatarie, baie, hol –la parter si 4 camere,3 bai, debara, balcon,hol si terasa – la etaj.

Pret pornire licitatia I- 719.000 lei(exclusiv TVA)

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate astfel:
1. Inscrieri privitoare la proprietate:
– BLAGOE FLORENTIN
– BLAGOE LAURA
2. Inscrieri privitoare la sarcini:
– Volksbank
– Bungardean Elena Maria
– somatie BEJ Marghescu Anca
– Sc Alpha Leasing IFN SA
– AJFP Timis
-somatie BEJ Jurchescu Cristian
– somatie BEJ Grecu Laura
– Rabon Credit Solution Romania SRL
– SC EOS KSI Romania SRL

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi sa prezinte, pana la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, pana în ziua precedenta termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare in contul RO22TREZ6215067XXX007580 cod fiscal 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara ori o scrisoare de garanţie bancară reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procura speciala autentica); pentru persoanele juridice de naţionalitate romana, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali ca nu au obligaţii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local, declaratie pe proprie raspundere(autentificata)a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorilor BLAGOE FLORENTIN si BLAGOE ADRIANA, urmând sa se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Impotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanta judecătorească competenta, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează sa se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului
Informatii suplimentare cu privire la bunuri se pot obtine consultand componenta listelor la sediul: Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis, Str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam. 112 sau la telefon 0256/499334, tasta 4. (1729)


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *