Anunț privind vânzarea de bunuri mobile – licitație autoturisme Audi A6 și Peugeot Partner / mașină de ștanțat

Dosar de executare. 31047585

TMGDEJ 13423/27.04.2021

In temeiul art.   250  alin (2)  din L 207/2015  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare,  va  facem cunoscut  ca  in ziua de  24,  luna  05, anul 2021,  ora 13,00,  in localitatea  Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, ANFITEATRU, et. I,  se vor vinde la  a IV a **  licitatie,  urmatoarele bunuri mobile proprietate a debitorului  S.C.  DELHAUS MTH   S.R.L, Timişoara, jud. Timiş, str. Palanca, nr. 2,  CORP B, ap. 6,  depozitate în localitatea Bistrita, str. I.L. Cragiale, nr. 11. jud. Bistriţa Năsăud 

denumirea bunului mobil , descrierea sumara : Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei COTA T.V.A. .

NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
 AUTOTURISM   marca AUDI A6,   MOTORINA,   culoare NEGRU,   an fabricatie 2005,  nr. de inmatriculare   TM-21- TON. nu sunt 32.007 19% 38.088
 AUTOTURISM   marca  PEUGEOT PARTNER     MOTORINĂ,   culoare ALB,   an fabricatie 2007,  nr. de inmatriculare   TM-07-TON nu sunt 12.379 19% 14.731
MASINĂ DE ŞTANŢAT ROLL MQ 1600, GREUTATE 700 KG, 380v/50HZ PUTERE INSTALATĂ nu sunt 19.694 19% 23.436

* Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

** Bunurile se vor vinde la  a IV  a licitaţie  cu respectarea   prevederilor  art. 250, alin. (14)  din L 207.2015  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare

             Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in  contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie.

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. pentru persoanele juridice  romane,  copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu  debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii  :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru  din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  sau la numărul de telefon  0256/259.410


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns