Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – teren extravilan situat în Mașloc

Anunț licitație - teren agricol - Lugoj

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – teren extravilan situat în Mașloc.

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 26.02.2024   ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru  licitatia urmatoarelor bunuri imobile, proprietate a debitorului Ciobanu Emilian Iulius II,conform Publicaţiei de vânzare nr 176-27/19.01.2024,785/19.01.2024

  • Cotă actuală de 1/1 din teren extravilan în suprafaţă de 12.000 mp , situat în Uat Maşloc, judeţ Timiş, înscris în ID Electronic 402985 Maşloc, nr cadastral 402985, tarla 766,parcela 1, categorie de folosinţa arabil – pret pornire licitatia IV a – 27.497 lei   exclusiv TVA ,grevat de următoarele sarcini reale si privilegii,după caz:
1 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Biroul Teritorial Arad Notare sechestru asigurator
2 AJFP TIMIS Ipotecă legală

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este neimpozabilă.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. oferta de cumpărare;
  2. dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83530012300000000000300
  3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate  precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20240123123623_176-27_785.pdf ,sau  la numărul de telefon 0256200035.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *