Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – mașină de cusut, cuptoare de uscare, mașini de îndoit portofele, mașină de egalizat

AFP 12

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – mașină de cusut, cuptoare de uscare, mașini de îndoit portofele, mașină de egalizat.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice Timis

Serviciul Fiscal Orasenesc Faget

Calea Lugojului , nr. 25

Făget

Tel : +0256 320420

Fax: +0256 320420

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 29, luna MARTIE anul 2023, ora 11,30, în localitatea Faget , str.Cl.Lugojului, nr.25, jud.Timis,se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terţei persoane SC WALLETMOMO  SRL2, licitaţia a -II-a .

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
Masina de cusut DURKOPF   4.729 19%
Cuptor de uscare OMAC   27.835 19%
Masina de indoit portofele OSHIMA   18.376 19%
Masina de indoit portofele OSHIMA   18.376 19%
Masina de egalizat CAMOGA   55.681 19%
Cuptor de uscare ZANETTI   11.136 19%
TOTAL   136.133  

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBANRO02TREZ6285067XXX000328, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053.4, deschis la Trezoreria Faget.;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256320420.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *