Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – Apartament cu 2 camere, în Timișoara

Anunț licitație - Teren agricol situat în Teremia Mare - extravilan

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – Apartament cu 2 camere, în Timișoara.

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 28.03.2024 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru , licitatie urmatoarelor bunuri imobile:

Apartament situat în Timişoara,compus din două camere cu dependinţe şi teren în folosinţă, înscris în ID Electronic  401433-C1- U4 Timişoara,nr CF vechi 93456, nr cadastral 401433-C1-U4,situat în Timişoara,strada Cosmonauţilor,nr. 8, etaj 4, apartament 17, judeţ Timiş în suprafaţă utilă 41,82 mp, cote părţi comune 541/10000,cote teren 16/288,etaj IV din IV,regim de înălţime : P+4E,an construcţie:1983, sistem de încălzire: termoficare,stare interior: bună, preţ de pornire licitaţia a II a –  219.411 lei (exclusiv TVA), proprietatea debitoarei Bureac-Pleşcan Mihaela, conform Publicaţiei de vânzare 2539/20.02.2024,  grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini
Statul Român prin Ministerul Finanţelor Ipotecă legală
OTP Bank Romania SA Ipotecă legală

În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este scutită

 Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. a) oferta de cumpărare;
  2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală
  3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035 sau accesând linkul  https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20240222123452_2539.pdf

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *