Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile – teren intravilan în Săcălaz

anaf

Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice

Dosar de executare nr. DE/16231338/2014

Nr. 38529 din 21.11.2019

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 16 luna 12 ora 12 anul 2019 în localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, cam 107, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile:

 teren intravilan în suprafaţă de 5097 mp şi hală depozitare în regim P şi parţial P+1E, situate în localitatea Săcălaz, Str. Wolfsberg nr. 5, jud. Timiş, înscrise în CF 400036 Săcălaz, Cad :Cc721/7, Cad :C1 Top :Cc721/7, Cad :C2 Top :Cc721/7, preţ de pornire al licitaţiei I:  2823219 lei *). Amplasamentul este racordat la reţeaua de curent electric, de canalizare şi de alimentare cu gaz metan. Pentru asigurarea consumului de apă există un puţ forat. Hala este alcatuită dintr-un corp de servicii (depozitare şi servicii auto), de tip parter şi un corp administrativ, de tip P+E.  Aria construită la parter a halei şi a corpului administrativ este de 1945 mp.

 

Creditori

 

Sarcini
SC IGR METAL-CONF SRL Contract de închiriere
SC SABCONT EXPERT SRL Contract de închiriere
SC AGREPAIR SRL Contract de închiriere
AJFP TIMIŞ Intabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE  A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ

 

*) Nu se datorează TVA deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292 alin.(2) lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

      Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. a) oferta de cumpărare;
  2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timişoara;
  3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. h) declaraţia pe proprie răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Timiş, Str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, cam. 107 sau la numărul de telefon 0256/259410.

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *