Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile – licitație teren extravilan și construcții, situate în Cărpiniș

anaf

Dosar de executare nr.  5038 din data de 28.05.2021

 

In temeiul art.250 alin (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala,  cu modificarile si completarile ulterioare, vă facem  cunoscut că în ziua de 16 luna  iunie anul 2021 orele 12,00, în localitatea Jimbolia, str.Republicii, nr.31, se vor vinde la licitaţie , următoarele bunuri imobile, prima licitaţie:                                                                                                                                                 A) teren extravilan categoria de folosinţă arabil şi curţi cvonstrucţii, în suprafaţă totală de 14.945 mp situat în Cărpiniş,jud. Timiş, Hală tip P, în suprafaţă de 1.579 mp, situate în Cărpiniş, jud. Timiş,înscrise în C,F, ,C.F. 401808-C1,Magazie de ouă tip P, în suprafaţă de 325 mp,situate în Cărpiniş,jud. Timiş, înscrise în C.F. CF 401808-C2, preţul de pornire  pentru prima licitaţie este de  2.404.168,00( exclusiv tva) grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii,după caz:

                       Creditori                                Sarcini
BANCA TRANSILVANIA SA,FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL-IFN S.A.,,B.E.J. DOBREI DACIAN MIHAI,,BEJ JURCHESCU CRISTIAN MIHAI,SFO JIMBOLIA,                      Ipotecă

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă(cota de TVA 0 )/scutită/neimpozabilă.                                                                                                                     Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare,înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei,următoarele documente:

  1. oferta de cumpărare:
  2. dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie ,reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO04TREZ6255067XXX000381, beneficiar Direcţia Generală Regionlă a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Jimbolia;
  3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,respectiv:…………………..

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:……………..

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Jimbolia,Str. Republiciinr.31 sau la numărul de telefon 0256/360670


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns