Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile – cota1/1 din teren în suprafaţă de 690 mp, situat în Dumbrăviţa

Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile - cota1/1 din teren în suprafaţă de 690 mp, situat în Dumbrăviţa

Dosar de executare nr.

Nr. TMG_DEF 19998/27.10.2022

Anul 2022 luna Octombrie ziua 27

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 21 luna noiembrie, ora 14.00, anul 2022, în localitatea TIMIŞOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B, Amfiteatru, se vor vinde la licitaţie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Martin Dan – Călin ,licitaţia a II-a :

  • Cotă actuală de 1/1 din teren în suprafaţă de 690 mp, situat în intravilanul localităţii Dumbrăviţa, judeţ Timiş,categorie de folosinţă arabil, conform specificaţiilor Primăriei Dumbraviţa categoria de folosinţă a terenului fiind cea de spaţii verzi, înscris în ID Electronic 405269 Dumbrăviţa, nr CF vechi 6044,nr. Cadastral A29/1/17/2/33, preţ de pornire licitaţia a II a – 163.363 lei plus T.V.A. 19%, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timişoara

Ipotecă legală

Martin Simona

Ipotecă legală

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%).

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii ……………………………………..

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *