Anunț licitație – terenuri în Mașloc

Anunț licitație - teren situat în localitatea Belinț

Anunț licitație – terenuri în Mașloc

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 13.12.2023 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatia urmatoarelor bunuri imobile, proprietate a debitorului Ciubotaru Cornel ,conform Publicaţiei de vânzare nr 90-13/22.11.2023,20716/22.11.2023

 • Cota actuala de 1/1 din teren extravilan neimprejmuit în suprafata de 500 mp, situat în UAT Masloc,judet Timis,inscris în ID Electronic 405690 Masloc,categorie de folosinta arabil, forma terenului:dreptunghiular,acces:drum de exploatare,topografie teren:plana,calitatea solului:buna– pret pornire licitatia a II a – 1.521 lei exclusiv TVA grevat de următoarele sarcini reale si privilegii,după caz:

AJFP TIMIS

Ipotecă legală

 • Cota actuala de 1/1 din teren extravilan neimprejmuit în suprafata de 4700 mp, situat în UAT Masloc,judet Timis,inscris în ID Electronic 405837 Masloc,categorie de folosinta arabil, forma terenului:dreptunghiular,acces:drum de exploatare,topografie teren:plana,calitatea solului:buna,pret pornire licitatia a II a – 16.580 lei exclusiv TVA grevat de următoarele sarcini reale si privilegii,după caz:

  AJFP TIMIS

  Ipotecă legală

 • Cota actuala de 1/1 din teren extravilan neimprejmuit în suprafata de 4800 mp, situat în UAT Masloc,judet Timis,inscris în ID Electronic 406571 Masloc,categorie de folosinta arabil, forma terenului:neregulat,acces:drum de exploatare,topografie teren:plana,calitatea solului:buna,pret pornire licitatia a II a – 16.960 lei exclusiv TVA grevat de următoarele sarcini reale si privilegii,după caz:

AJFP TIMIS

Ipotecă legală

* Nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292, alin.(2), lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

 1. oferta de cumpărare;
 2. dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83530012300000000000273
 3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
 4. pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
 5. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
 6. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
 7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
 8. declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul:https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/anunturi/valorif_bunuri/bunuri_sechestrate,sau la numărul de telefon 0256200035.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *