Anunț licitație – piese mobilier, electrocasnice

anaf 3

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 13, luna 11, anul 2018, ora 13,00, in localitatea Timişsoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde la a IV a licitaţie, urmatoarele bunuri mobile :
denumirea bunului mobil , descrierea sumara :
Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul
Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei
COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL
SCUTIT
Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
BIROU DIN PAL MELAMINAT 180x 75 cm x 78 cm
nu sunt
454
19 %
540
CUPTOR ELECTRIC INCORPORAT, MARCA PYRAMIS 60IN 1008
nu sunt
590
19 %
702
DULAP DIN PAL MELAMINAT 18mm, 240 x120x50 cm, FEÞE STICLÃ
nu sunt
877
19 %
1.044
MASA CASTELLO DIN INOX SI LEMN MASIV
nu sunt
852
19 %
1.014
MASA STICLÃ DIN PAL MELAMINAT 18 mm si STICLA 10 mm, 110x70x75 cm
nu sunt
318
19 %
378
MASUTA CAFEA 80x80x33 cm
nu sunt
227
19 %
270
MASUTA QUADRO PAL MELAMINAT 18 mm, 100x75x40 cm
nu sunt
363
19 %
432
MOBILIER BUCATARIE PAL MELAMINAT 18 mm, 305x60x218 cm
nu sunt
3.433
19 %
4.085
MOBILIER BUCATARIE P, PAL MELAMINAT 18 mm, 300x60x220 cm
nu sunt
4.411
19 %
5.249
PLITA INCORPORAT, MARCA PYRAMIS, 4 OCHIURI
nu sunt
393
19 %
468

* Regimul si cotele de tax ape valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :
a. ofertele de cumparare :
b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .
c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate
g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns