Anunț licitație – celulă de cântărire, elevator 4 coloane, cuptoare și încălzitoare, tester diagnoză, elevator electrohidraulic, aparat măsurat și reglat geometria, televizor LED

anaf 3

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 11, luna 02, anul 2019, ora 13,00, in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde la a IV a licitatie urmatoarele bunuri mobile:

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :
Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul
Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei
COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL
SCUTIT*)
Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
CELULA DE CANTARIRE ITP, MARCA RAVAGLIOLI, SARCINAMAXIMA 4000kg
nu sunt
969
19%
1.154
ELEVATOR 4 COLOANE MARCA RAVAGLIOLI, 4000 KG
nu sunt
8.214
19%
9.775
CUPTOARE SI INCALZITOARE ,MARCA CONDENSA, MODEL SMH-33, SERIA 178/11/2014
nu sunt
1.326
19%
1.578
TESTER DIAGNOZA,MARCA BOSH, MODEL KTS5 540, SERIA 214-200-938, AN FAB. 2015
nu sunt
2.041
19%
2.428
ELEVATOR ELECTROHIDRAULIC CU 2 COLOANE, MARCA ROTARY LIFT, MODEL BASE –SGl35-7040, 3500 kg, SERIA TTAA15I0084
nu sunt
3.367
19%
4.007
APARAT MASURAT SI REGLAT GEOMETRIA, MARCA BOSCH
nu sunt
23.162
19%
27.563
TELEVIZOR LED LG SMART 65UJ6517 SERIA UJ6417 -164 cm
nu sunt
1.990
19%
2.368

Regimul si cotele de tax ape valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :
a. ofertele de cumparare :
b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .
c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate
g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h. declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul  .
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *