Anunț licitație casă în Tomnatic

Anunț licitație - teren agricol - Lugoj

Anunț licitație casă în Tomnatic

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 01, luna noiembrie, anul 2022, ora 11.00, în localitatea Sannicolau Mare, str.Republicii, nr.30, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile proprietatea debitorului Boiciuc Alexandru-Marian si Boiciuc Slavita Catalina , licitatia a II a :

a) Casa- clădire rezidenţială cu 3 camere in suprafata de 78 mp din cărămidă cu şarpantă din lemn cu ţigla şi 180 mp din cărămidă neasra + teren intravilan cu categoria de folosintă – curti construcţii – in suprafata de 2877 mp situat in localitatea Tomnatic , inscris in CF nr. 401168 Tomnatic TOP 576-578/a , preţ de pornire al licitaţiei 181.179 lei (exclusiv TVA*), grevate de urmatoarele drepturi reale si privilegii , dupa caz:

anaf 44

*) In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunea este taxabila( cota TVA …..) scutita / neimpozabila.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO70TREZ627506701XXXXXXX, beneficiar Serviciul Fiscal Orasenesc Sannicolau Mare, cod de identificare fiscală 6853015, deschis la Trezoreria Sannicolau Mare , utilizănd numarul de evidenta 83540042200000000000002;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului( autentificata la notar) prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/370202


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *