Anunţ de presă

gal 13 octombrie

APEL SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ

Măsura 6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației

                                     Nr. ref. sesiune: 01/6.5/6B/11.10.2017-29.11.2017

 1. Data lansării apelului de selecție: 11.10.2017

 1. Măsura lansată prin apelul de selecție – Măsura 6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației;

Beneficiari eligibili:

 • Comuna/orașul definit conform legislației în vigoare;

 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

 • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;

 • Persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local, care au sediul social/punctul de lucru în comunitățile în care s-au accesat una dintre măsurile: M1/1A, M2/2B, M6.1/6A, M6.2/6A, M6.3/6B, M6.4/6B.

Prin excludere, față de cele menționate mai sus, în funcție de forma de organizare acestea pot fi:

Persoane juridice private:

 • Societate în nume colectiv SNC – înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • Societate în comandită simplă – SCS – înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate pe acţiuni – SA – înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;

 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 • Societate cu răspundere limitată – debutant sau „S.R.L. – D. Conform OUG 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;

 • Societate cu răspundere limitată – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome și societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare).

 • Societățile agricole. Acestea s-au înființat în temeiul Legii nr. 36/1991 ca persoane juridice de drept privat, dar fara caracter comercial.

 • Organizații cooperatiste. Sunt persoane juridice de drept privat, ce se organizează și functioneaza din initiativa membrilor lor, pentru realizarea unor scopuri economice sau în scopul întrajutorării membrilor. In prezent funtioneaza doua categorii de organizatii cooperatiste: organizatiile cooperatiei mestesugaresti, reglementate prin Decretul-Lege nr.66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti  si organizatiile cooperatiei de consum si de credit, reglementate de Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si de credit.

Persoane juridice de stat:

 • Instituții de stat (înființate în domeniile: sănătate, învățământ, știință și cultură) și agenți economici de stat (regii autonome și societăți comerciale cu  capital integral sau majoritar de stat).

 1. Fondurile disponibile pe măsură – 835.608 euro

 1. Suma maximă nerambursabilă/proiect Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 200.000 euro. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro.

 1. Data limită de depunere a proiectelor și locul unde se pot depune: – locul de depunere a proiectelor pentru măsura 6.5/6B este sediul GAL Banat-Vest, oraș Jimbolia, str. Ștefan cel Mare, nr.9, jud. Timiș, în intervalul orar 1000-1600, în perioada 11.10.2017-29.11.2017, de luni până vineri, ultima zi fiind 29.11.2017, ora 1600.

 1. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului” elaborat de GAL pentru măsura M6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației, postat pe pagina de internet a asociației noastre: www.galbanatvest.ro, secțiunea Finanțări.

 1. Date de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: Tel. 0256.360.078 sau 0736.618.195, zilnic, de luni până vineri, între orele 1000-1600, email: [email protected].

 1. Pentru consultare punem la dispoziția solicitanților, la sediul GAL, o versiune pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns