ANAF 39

Anunț pentru vânzarea de bunuri mobile aflate în proprietatea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR- Marfă”

Anunț pentru vânzarea de bunuri mobile aflate în proprietatea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR- Marfă”. Dosar de executare. 11054537 TMGDEJ 8678/ 24.05.2023 ANUNTUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE In temeiul art.   250  alin (2)  din L 207/2015  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare,  vă  facem cunoscut  că in […]