Renaşterea bănăţeană şi Federaţia TESLA, în sprijinul timişorenilor: Ce atribuții are președintele unei asociații de proprietari

Renaşterea bănăţeană şi Federaţia TESLA, în sprijinul timişorenilor: Ce atribuții are președintele unei asociații de proprietari

Cotidianul Renașterea bănățeană împreună cu Federația Asociațiilor de Proprietari TESLA vin în sprijinul timișorenilor care se confruntă cu probleme și nelămuriri în imobilele în care trăiesc. Expertiza unor profesioniști în domeniu poate fi, în acest context, de mare ajutor.

Federația Asociațiilor de Proprietari TESLA este o organizație non-guvernamentală și apolitică ce apără interesele asociațiilor de proprietari din Timișoara. Scopul organizației este acela de a crește calitatea vieții timișorenilor în condominii.

Federația Asociațiilor de Proprietari TESLA a fost constituită din dorința de a dezvolta un habitat urban sigur, prosper, civilizat, predictibil și armonios în concordanță cu standardele de urbanizare cele mai avansate și civilizate. Iar acest lucru începe în imobilele în care trăim.

De aceea, într-un parteneriat cu Renașterea Bănățeană, experții TESLA vor oferi, săptămânal, în fiecare zi de vineri, răspunsuri documentate și bazate pe legislație, la toate problemele care ne vor fi semnalate de cititorii publicației.

Așteptăm să ne contactați și să ne puneți întrebări folosind cele două adrese de e-mail disponibile: [email protected] și [email protected].

Ce atribuții are președintele unei asociații de proprietari

În multe asociații de proprietari se pune problema alegerii președintelui. Oamenii trebuie să știe că persoana aleasă să îndeplinească această funcție nu devine un „stăpân” care ia decizii în numele comunității. Președintele asociației de proprietari are o serie clară de atribuții, iar acestea sunt stabilite prin lege.

„Ca și în cazul cenzorului, legea spune exact ce atribuții are un președinte al unei asociații de proprietari. Astfel, confom Legii 196/2018, președintele are funcție de reprezentare (reprezintă asociația  de  proprietari  în relațiile cu terții, inclusiv în acțiunile în instanță;

semnează documentele asociației de proprietari). De asemenea el supraveghează și urmărește corecta  punere  în  aplicare  a  hotărârilor  adunării generale, respectarea prevederilor statutului și acordului   de   asociere,  precum   și   aplicarea   deciziilor comitetului executiv. Nu în ultimul rând, președintele gestionează modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin asociației de proprietari în raport cu autoritățile publice”, explică Stelian Cirț, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari TESLA.

Deși funcția de președinte al unei asociații de proprietari nu este una plătită, legea permite remunerarea, dacă asociația o dorește. „Președintele asociației de proprietari și membrii comitetului executiv  pot  fi  remunerați  pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, consemnată în procesul-verbal”, a mai declarat președintele Federației Asociațiilor de Proprietari TESLA.

Ce alte atribuții mai poate avea președintele unei asociații de proprietari, conform Legii 196 / 2018

– aduce la cunoștință proprietarilor prevederile statutului și regulamentului condominiului;

– răspunde în scris la sesizările și contestațiile scrise ale proprietarilor din condominiu în termen de maximum 10 zile de la primirea acestora;

– prezintă, spre verificare la solicitarea organelor abilitate, toate documentele asociației, oferind toate informațiile solicitate;

– poate  propune,  în  scris,  comitetului  executiv  sau  adunării  generale,  după  caz, măsuri împotriva  celor  care  nu respectă regulamentul condominiului, hotărârile și deciziile asociației de proprietari, conform prevederilor legale și statutare;

–  întocmește și actualizează cartea de imobil, în conformitate cu legislația în vigoare;

–  păstrează  și  asigură  completarea  la  zi  a  cărții  tehnice  a  construcției,  precum  și  a  celorlalte documente privitoare la activitatea asociației de proprietari;

– asigură informarea proprietarilor cu privire la ordinea de zi a adunărilor generale, cu 10 zile înainte de data stabilită pentru aceasta;

–  afișează  programul  de  încasări  și  datele  de  contact  ale  administratorului,  ale  membrilor comitetului executiv și ale membrilor comisiei de cenzori ori, după caz, ale cenzorului;

–  afișează la avizier hotărârile adunării generale și ale ședințelor comitetului executiv în termen de maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea;

– în cazul modificării cadrului legislativ privind asociațiile de proprietari, președintele convoacă adunarea generală a asociației de proprietari pentru modificarea conformă a statutului asociației;

–  informează  proprietarii  din  condominiu  cu  privire  la  toate  restricțiile  referitoare  la  culoare, aspect, materiale și altele asemenea, stabilite prin regulamentul local de urbanism, conform informațiilor furnizate de autoritățile administrației publice locale;

–  afișează la avizier lista contractelor asociației de proprietari cu furnizorii de utilități publice, cu administratorul și cu personalul angajat sau contractual al asociației;

– afișează la avizier lista și datele de contact ale instituțiilor cu atribuții de inspecție și control la care pot fi sesizate eventualele nereguli legate de activitatea organelor de conducere ale asociației de proprietari, ale administratorului, respectiv ale membrilor asociației.

Pentru a găsi răspunsuri legale, de la specialiști, în legătură cu problemele și neclaritățile cu care vă confruntați în asociațiile de proprietari în care locuiți, nu ezitați să ne contactați folosind cele două adrese de e-mail disponibile: [email protected] și [email protected].


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *