Parcul dendrologic de la Gurahonţ, sub oblăduirea a trei universităţi din vestul ţării

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, Universitatea de Vest din Timişoara și Universitatea din Oradea au preluat în co-administrare Parcul Dendrologic „Arboretum Sylva” aflat în proprietatea consiliului local al comunei Gurahonț, județul Arad.

Cele cele insituţii de învăţământ superior intenţionează ca să dezvolte cercetarea științifică în domeniul protecției mediului înconjurător și conservării biodiversității, precum și de dezvoltarea parcului ca obiectiv de interes public.

Universitățile își propun să desfășoare aici o serie de activități concrete care țin în primul rând de întreținerea speciilor dendrologice din parc și a asigurării unui personal de specialitate necesar funcționării și întreținerii parcului, alocând în acest sens resursele necesare.

Parcul are o suprafață de teren de 4,2 hectare și o parcelă de teren cu vegetație forestieră de 7,4 hectare, precum și o clădire cu capacitate de cazare pentru studenți de 50-60 de locuri.

Cele trei universităţi doresc să reamenajeze terenul și a clădirile aparținătoare parcului. Împreună cu alte instituții abilitate din țară și din străinătate se va dezvolta activități de cercetare științifică referitoare la conservarea biodiversității și protecția mediului.

În plus, cele trei universități au creat Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biodiversitate, prin care se vor identifica mecanisme de finanțare în vederea asigurării sumelor necesare pentru cheltuielile de întreținere și dezvoltare a parcului.

Spațiul va fi valorificat și prin organizarea de stagii de practică sau de cercetare de specialitate ai căror beneficiari să fie cadre didactice, cercetători și studenți, prin organizarea de ateliere de lucru, a unor școli de vară, seminarii, precum și a cantonamentelor sportive.

Un prim pas în vederea implementării tuturor acestor activități a fost realizat în luna martie a acestui an când un număr de 20 de studenți ai Facultății de Chimie, Biologie și Geografie din cadrul Universității de Vest din Timișoara au desfășurat activități de voluntariat în cadrul parcului în vederea executării unor lucrări specifice de întreținere.