O firmă de familie din Timișoara susține că a fost atrasă într-o afacere incorectă de către o societate controlată de primărie

O firmă de familie din Timișoara susține că a fost atrasă într-o afacere incorectă de către o societate controlată de primărie

Cum ar fi dacă toate piețele Timișoarei ar fi monitorizate video?”, se întreba suav, în urmă cu mai bine de opt luni, pe pagina personală de Facebook, distinsa doamnă care ocupă ilegal funcția de director adjunct la SC Piețe SA, Cătălina Jahn. În 13 aprilie 2022, doamna Jahn își informa fanii că în ziua respectivă avusese “o întâlnire pe acest subiect cu o echipă de specialiști acreditați de Poliția Română care vor verifica toate camerele video din piețe” și că “astfel începem un proiect amplu prin care toate camerele existente și cele care vor fi montate, noi, vor fi actualizate pentru a avea o mai bună supraveghere a piețelor noastre”.

O firmă de familie din Timișoara susține că a fost atrasă într-o afacere incorectă de către o societate controlată de primărie

Au trecut, cum spuneam, peste opt luni, iar Cătălina Jahn n-a mai scos nici un cuvânt despre proiectul amplu demarat în primăvara anului trecut. Și ce bine începuse totul…

Înainte de a vedea punctual, pe documente, cum a început proiectul doamnei Jahn, considerăm că este necesar să prezentăm câteva paragrafe de lege. Astfel, în Legea 98/2016 privind achizițiile publice, la capitolul IV Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire, secțiunea 1 Consultarea pieței, articolul 139 are următorul conținut: (1) Înainte de iniţierea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza consultări ale pieţei în vederea pregătirii achiziţiei, prin raportare la obiectul contractului de achiziţie publică, şi pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziţie şi cerinţele avute în vedere în legătură cu acestea, făcând cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum şi prin orice alte mijloace. (2) În cadrul consultărilor prevăzute la alin. 1, autoritatea contractantă are dreptul de a invita experţi independenţi, autorităţi publice sau operatori economici, inclusiv organizaţii reprezentative ale acestora. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile sau recomandările primite în cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1) pentru pregătirea achiziţiei şi pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire, cu condiţia ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii sau recomandări să nu aibă ca efect denaturarea concurenţei şi/sau încălcarea principiilor nediscriminării şi transparenţei (…)”.

Articolul următor, 140, stipulează următoarele: În situaţia în care un candidat/ofertant sau o entitate care are legături cu un candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandări autorităţii contractante în legătură cu pregătirea procedurii de atribuire, în cadrul consultărilor prevăzute la art. 139 sau în orice alt mod, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanţă, ori a participat în alt mod la pregătirea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natură a denatura concurenţa”.

În sfârșit, articolul 167, alineatul 1, litera f spune așa: “Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: (…) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe”.

Consultare a pieței în varianta Jahn

adar, întâlnirea din 13 aprilie 2022 a Cătălinei Jahn cu echipa de specialiști pentru verificarea tuturor camerelor video din piețele Timișoarei ar fi putut fi încadrată în ceea ce Legea 98/2016 numește “consultarea pieței”. Ar fi putut fi, dar n-a fost. SC Piețe SA n-a publicat nici un anunț de consultare a pieței în vederea pregătirii achiziției camerelor video, ci a contactat direct o firmă de specialitate. Doamna Jahn și cei din spatele său erau grăbiți, după cum se vede, doar că, uneori, graba strică treaba…

Miracol pe mail: două oferte identice de la două firme diferite

În aceeași zi de 13 aprilie 2022, directorul adjunct instalat ilegal la SC Piețe SA, Cătălina Jahn, primea oferta de preț cu numărul 169 a firmei Keystone Textel SRL pentru “consultanță/audit – sisteme supraveghere video pentru 9 piețe din Timișoara: identificare sisteme de supraveghere video; amplasare echipamente pe planșe; identificare defecțiuni sisteme; propuneri remediere”, 3.000 de lei fără TVA.

O firmă de familie din Timișoara susține că a fost atrasă într-o afacere incorectă de către o societate controlată de primărie

Oferta celor de la Keystone Textel n-a fost, însă, singura pe care a primit-o doamna Jahn. Un document identic cu cel de mai sus, în care difereau doar numărul de înregistrare (15) și denumirea firmei ofertante (Metric Vet SRL) a intrat pe mail-ul SC Piețe SA, în atenția aceleiași doamne Jahn. Cum este imposibil ca două firme să conceapă un text identic, cu fix aceleași cuvinte și aceeași așezare în pagină, e clar că ambele oferte au avut același autor.

O firmă de familie din Timișoara susține că a fost atrasă într-o afacere incorectă de către o societate controlată de primărie

Stratagema clasică

Care era explicația: chiar dacă n-a publicat nici un anunț de consultare, autoritatea contractantă, SC Piețe SA, a interpretat într-o manieră proprie prevederile articolului 140 din Legea 98/2016 cu privire la situația în care consultantul/auditorul se va afla ulterior în postura de ofertant în cadrul procedurii de achiziție publică și a luat așa cum a știut ea mai bine toate măsurile necesare pentru a se asigura că participarea viitoare a respectivului ofertant la procedura de atribuire nu va putea fi acuzată că denaturează concurența. Mai exact, specialiștii de la Keystone Textel cu care s-a întâlnit Cătălina Jahn și cei care au verificat camerele video din piețe au scos din joben o altă firmă, Metric Vet, pe care au “desemnat-o” ca autoare a auditului. Astfel, în faza următoare a procedurii de achiziție publică, nimeni nu ar fi putut comenta că firma consultantă este și cea care a obținut contractul de livrare și montare a camerelor de supraveghere.

Treaba merge înainte

Cătălina Jahn n-avea timp de pierdut – doar își anunțase fanii că a demarat un proiect amplu -, așa că, a doua zi, 14 aprilie, întocmește un referat de necesitate pentru achiziția directă a serviciilor de consultanță/audit – sisteme de supraveghere video pentru nouă piețe din Timișoara, referat aprobat de directorul general de la acel moment, Liviu Cocean.

Firma Metric Vet, scoasă la înaintare de adevăratul consultant, Keystone Textel, emite factură, în data de 18 aprilie 2022, pentru “prestația” efectuată, după care, peste zece zile, apare și rezultatul auditului.

O firmă de familie din Timișoara susține că a fost atrasă într-o afacere incorectă de către o societate controlată de primărie

Coroborând datele și documentele care au intrat în posesia noastră, credem că autorul real al auditului, Keystone Textel, i-a trimis Cătălinei Jahn, în prima fază, în 29 aprilie 2022, două pagini cu concluzii și soluții redactate în nume propriu și doar peste câteva zile i-a trimis aceleași două pagini redactate în numele autorului fictiv al auditului, Metric Vet, aspect la care revenim puțin mai încolo.

Ofertă financiară detaliată

Reprezentantul firmei Keystone Textel, Cristian Cotabițiu, i-a trimis doamnei Jahn, în 29 aprilie, în afara rezultatului auditului, și oferta financiară pentru fiecare dintre piețe, propunându-i și o întâlnire pentru detaliere. Oferta estimativă totală era de 213.143 lei, cu defalcare pe nouă piețe: Piața 700 (20.834 lei), Piața 700 – flori (22.813 lei), Piața Iosefin (37.558 lei – pe lângă sistemul de supraveghere video prevăzut la fiecare piață, aici era luat în calcul și sistemul de alarmare la efracție), Piața Badea Cârțan (23.313 lei), Piața Giroc (21.954 lei), Piața Dacia (22.113 lei), Piața Doina (17.090 lei), Piața Lipovei (17.090 lei), Piața Mehala – sediu (30.378 lei).

Documentația cuprindea câte o pagină cu detalii pe produse și preț pentru fiecare piață în parte, în total nouă pagini, iar reprezentantul firmei Keystone Textel preciza în email-ul expediat Cătălinei Jahn că oferta era valabilă 30 de zile. Asta deși, la acel moment, nu fusese demarată nici o procedură de achiziție publică.

Discuțiile avansează

În 5 mai 2022, un nou mail expediat de Cristian Cotabițiu, reprezentantul Keystone Textel, ajunge în inbox-ul SC Piețe SA: “În atenția d-nei Cătălina Jahn – răspuns costuri sisteme supraveghere video”. Comerciantul respectiv îi comunica următoarele Cătălinei Jahn: În urma discuției avute, vă trimit punctual răspunsul nostru. Pentru astfel de situații, recomandăm o întâlnire”. Urma o detaliere în opt puncte, pe diverse chestiuni tehnice, mail-ul încheindu-se astfel: În urma unui acord între părți, vom furniza toate fișele tehnice și se vor stabili condiții minime tehnice ale produselor pentru a fi cât mai transparenți”.

Așadar, partenerul de afaceri al directorului adjunct angajat ilegal la SC Piețe SA vorbea despre un viitor acord între părți, deși nici la data respectivă, 5 mai 2022, nu fusese inițiată vreo procedură de achiziție publică pe sistemele de supraveghere video din cele nouă piețe.

O firmă de familie din Timișoara susține că a fost atrasă într-o afacere incorectă de către o societate controlată de primărie

Noi documente la indigo

În același mail, în atașament, se regăseau două documente în format pdf salvate sub denumirile “Piețe – Oferta generală – Metricși “Audit Piețe SA – Metric”, aspect mai mult decât interesant. Așadar, reprezentantul Keystone Textel, Cristian Cotabițiu, îi trimitea Cătălinei Jahn, în 5 mai 2022, cele două pagini cu concluzii și soluții reprezentând rezultatul auditului, precum și oferta financiară, în numele firmei Metric Vet, după ce, cu câteva zile înainte le trimisese și în numele propriei firme.

Evident, cele două documentații – rezultatul auditului și oferta financiară detaliată pe zece pagini – trimise în numele celor două firme erau, cu excepția denumirii emitentului, absolut identice, până și numărul de înregistrare, 185, era același. Din grabă, în oferta financiară a firmei Metric Vet, a fost lăsat numărul de telefon al celor de la Keystone Textel, dar, vorba aia, numai cine nu muncește nu greșește…

O firmă de familie din Timișoara susține că a fost atrasă într-o afacere incorectă de către o societate controlată de primărie

Intră în scenă consiliul de administrație

După trei săptămâni de la primirea de către Cătălina Jahn a ofertei financiare de la Keystone Textel, în ședința din 17 mai 2022 a Consiliului de Administrație al SC Piețe SA, unul dintre punctele de pe ordinea de zi a fost prezentarea unui deviz estimativ privind sistemele de supraveghere video din piețe”. La punctul 5 din procesul-verbal nr. 14, se consemnează următoarele: “Devizul total și pe piețe este prezentat de d-na Jahn Cătălina – director adjunct, care solicită totodată ca firmele care vor participa la licitație să fie acreditate de Poliție. Se hotărăște demararea procedurii de achiziție prin licitație, doar pentru Piața Iosefin, aceasta fiind mai urgentă deoarece se întrerupe paza la 30.06.2022”.

Nu știm despre ce “firme care vor participa la licitație” mai putea fi vorba, din moment ce Cătălina Jahn aproape că bătuse palma cu Keystone Textel… Cât despre nominalizarea Pieței Iosefin ca prima în care să fie instalat un sistem de supraveghere video, este destul de ciudată alegerea consiliului de administrație, din moment ce respectiva piață era una dintre cele care aveau deja un sistem funcțional, spre deosebire de Piața Lipovei, 700 sau Mehala. În plus, conform ofertei primite, în Iosefin urma să fie cheltuiți cei mai mulți bani…

Etape inversate

În fine, la două săptămâni de la ședința CA, în 31 mai 2022, responsabilul cu achizițiile publice din cadrul SC Piețe SA întocmește un referat de necesitate pentru achiziția directă a serviciilor de proiectare a sistemului de supraveghere video și alarmare la efracție pentru Piața Iosefin, precum și de întocmire a caietului de sarcini.

Cumva, graba îi făcuse pe decidenții de la SC Piețe SA să ardă etapele, ei stabilind, în 17 mai, că vor cumpăra sisteme de supraveghere video fără să fi trecut prin faza proiectării acestor sisteme, iar încăpățânarea responsabilului cu achizițiile publice de a respecta pașii prevăzuți de legislație – nu doar în acest caz, ci și cu alte ocazii – i-a enervat teribil pe conducătorii societății și nu doar pe ei.

Domnul ăsta trebuie să plece!

În acest sens, este elocventă poziția primarului Dominic Fritz, care, în cursul lunii iunie 2022, îl chestiona pe directorul general de la acel moment al SC Piețe SA, Liviu Cocean, cu privire la procedura de achiziție a sistemelor de supraveghere video. Vă prezentăm stenograma discuției pe acest subiect dintre cei doi:

D.F.: Cu camerele video… care e stadiul? L.C.: Acuma deci s-a făcut un audit, chiar Cătălina s-a ocupat de asta, a solicitat ofertă pentru toate piețele. Și la Piața… și aici vreau să vă spun iară ceva… La Piața Iosefin… așa a hotărât (n.r. – CA Piețe SA), să ne apucăm cu Piața Iosefin… să facem în acest sens să putem să punem camere și… dar și asta trebuie făcut normal, cu achiziție, cu tot… S-a cerut acuma să mai achiziționăm… săptămâna trecută s-a cerut achizitorului să facă și un proiect de la aceeași… deci cu montat… și ne-au spus cât costă un proiect. Atuncea ca să poți să scoți (n.r. – pe SEAP)… cine vine să știe pe ce reguli joacă. Și… și aici este… adică mai fac încă o paranteză, foarte scurtă. Noi când am plecat anul trecut, noi anul trecut, noi nu am avut birou de achiziții. Am considerat la momentul respectiv, nefiind birou de achiziții, ne ajunge să angajăm pe cineva cu patru ore. Volumul a crescut. Ceea ce voi dori pe… în următoarea perioadă, este să putem să avem un post cu opt ore, întreg. Până la urmă e o persoană… să găsim o persoană potrivită, să selectăm persoana potrivită, având în vedere că avem doar la patru ore și nu face față… încă unul ca să grăbim viteza. D.F.: Și oricum și domnul ăsta (n.r. – responsabilul cu achizițiile publice) trebuie să plece. Deci da… foarte bine, foarte bine, căutați un alt om de achiziții și să fie și opt ore. L.C.: Da, acuma vă spun, cu 4 ore e și greu și până la urmă nu e nici foarte în regulă dacă mă întrebați pe mine, să se imixtioneze în zona aceea. Adică, să vină Consiliul de Administrație la… (n.r. – râde) în comisii de achiziții! D.F.: Nu, dar mai ales atunci când ai dreptate trebuie să și vorbești într-un fel în care după aia câștigi argumentul… nu să începi să înjuri și… trebuie să ai comportament profesionalist, asta e…”.

Nu ne-am propus să facem vreo analiză pe text, dar nu putem să nu remarcăm că un primar care are pe mână un buget de două miliarde de lei și de rezolvat probleme reale ale timișorenilor își găsește timp ca să ordone demiterea unui angajat cu jumătate de normă al SC Piețe SA, societate aflată sub tutela consiliului local.

Finalmente, dorința primarului Fritz s-a împlinit, iar “domnul ăsta” a plecat. Cu toate acestea, “proiectul amplu” de care era atât de mândră Cătălina Jahn în aprilie anul trecut a rămas doar pe hârtie. Impostoarea ajunsă în funcție de conducere și protectorul ei care conduce de doi ani și trei luni Timișoara au blocat achiziția directă a camerelor video speriați că, după scandalul creat odată cu demiterea directorului general Liviu Cocean, din 29 septembrie 2022, vor ieși la suprafață detaliile din culisele acestei afaceri. Până la urmă, se pare că de ceea ce îți este frică nu scapi…

Nu dorim să avem nici o legătură cu Piețe SA în viitor

Înainte de publicarea articolului, l-am contactat telefonic pe domnul Cristian Cotabițiu, cel care a reprezentat firma Keystone Textel în discuțiile cu Cătălina Jahn, pe tema sistemelor de supraveghere video din piețele Timișoarei. A urmat o discuție în care tânărul antreprenor a încercat să ne convingă că n-a avut nici o intenție de a participa la o viitoare licitație, ci că, la propunerea celor de la SC Piețe SA, firma sa a efectuat un audit și cam atât. Domnul Cotabițiu ne-a precizat că reprezentanții SC Piețe SA i-au solicitat să prezinte o ofertă de audit pe numele altei firme, Metric Vet, cu care dumnealui susține că are relații strânse de colaborare, dar că, în momentul în care i s-a cerut să scoată din joben o a treia firmă cu care să intre într-o eventuală relație contractuală cu SC Piețe SA, a renunțat la orice discuții cu societatea controlată de Consiliul Local Timișoara. Pentru a nu exista reproșuri ulterioare cu privire la denaturarea declarațiilor sale, l-am rugat pe Cristian Cotabițiu să ne trimită un punct de vedere pe mail cu privire la speța pe care i-am expus-o. Vi-l prezentăm integral: “Societatea Keystone Textel Srl a fost înființată în 1991 ca o firmă de securitate, de familie. Corectitudinea este valoarea pe care ne-am bazat în parteneriatele pe care le-am creat în acești 30 ani. În relația cu cei de la Piețe SA, am fost contactați pentru a realiza un audit (constatarea de echipamente existente, funcționalitatea lor și necesitatea suplimentării) în piețele din Timișoara, audit pe care l-am realizat și în baza căruia am estimat numărul de echipamente necesar cât și costul lor la prețul real din momentul respectiv. Ulterior acestui audit, pe baza comunicării avute cu ei, telefonic și pe mail, am decis să renunțăm la orice posibilitate de a colabora, în orice fel, cu Piețe SA, simțindu-ne atrași într-un parteneriat care ne încălca valoarea principală – corectitudinea. Compania noastră nu a avut contact cu Piețe SA sau cu orice persoană care a lucrat sau lucrează la Piețe SA până la data contactării în 2022 și nu dorim să avem nicio legătură cu această companie în viitor”.

O firmă de familie din Timișoara susține că a fost atrasă într-o afacere incorectă de către o societate controlată de primărie

Cristian Cotabiţiu (sursa foto: www.infotimisoara.ro)

O firmă de familie din Timișoara susține că a fost atrasă într-o afacere incorectă de către o societate controlată de primărie

Click pe imagine!

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

One thought on “O firmă de familie din Timișoara susține că a fost atrasă într-o afacere incorectă de către o societate controlată de primărie

  1. Doua chestii sunt de evidentiat:
    1) – – Cocean are inregistrari facute cu mai multi oameni de decizie din Primaria Timisoara si CJT. Inregistreaza de vreo 6-7 ani, dupa cum se lauda chiar el.–
    2)– inregistrarile lui Cocean dovedesc inca o data (daca mai era nevoie) cine sunt limbricii astia care se prezentau ca „oameni noi” in politica. USR reprezinta o mare promisiune neonorata. –-
    Si inca o predictie: daca nu ii iese pasenta cu Robu si nu va fi pus pe lista noului partid pe un loc eligibil la CLT, Cocean va varsa si ceea ce are cu Maradona de Timisoara.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *