Noi cursuri oferite de Camera de Comerț

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură (CCIA) Timiş, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, organizează în cursul acestei luni noi serii de cursuri acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Astfel, în perioada 7 – 28 octombrie se va desfășura cursul de Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM). Programul va fi luni-vineri, între orele 16 și 20. Cursul se adresează specialiștilor din orice unitate, instituție, societate comercială sau bugetară ce urmărește organizarea, coordonarea și monitorizarea activității de asigurare a securității și sănătății în muncă, în conformitate cu normele generale de protecție a muncii. Tematica are în vedere mai multe capitole: cadrul legislativ general; criterii generale pentru evaluarea riscurilor; organizarea activității de prevenire; acțiuni în caz de urgență; planuri de urgență și evacuare; elaborarea documentațiilor necesare desfășurării activității de prevenire și protecție; evidențe și raportări în domeniul SSM; aplicații practice. În cadrul cursului SSM se prezintă inclusiv legislația privind utilizarea substanțelor și a preparatelor chimice periculoase, cât și obligațiile angajatorilor care le utilizează în desfășurarea activității: regulamentul CE 1907/2006-REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice; regulamentul CE 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice; directive europene transpuse în legislația națională și alte prevederi legislative referitoaqre la agenții chimici periculoși, modul de gestionare a riscului chimic, importanța și utilizarea fișelor cu date de securitate și metode de evaluare a riscului chimic. Suplimentar, absolvenților li se eliberează un certificat neacreditat care atestă parcurgerea modulului privind legislația substanțelor periculoase.

Cursul Responsabil de mediu va fi derulat de CCIA Timiș în perioada 12-21 octombrie 2020, luni-vineri, între orele 17  și 21. Acesta se adreseaza tuturor celor interesați să gestioneze procese de mediu și agenților economici care generează deșeuri. În conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, persoanele juridice care deţin autorizaţie de mediu au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de actul normativ sau să delege această sarcină unei terțe persoane. Tematica pregătirii are în vedere:  instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor; aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului; aplicarea procedurilor de calitate; gestionarea cerințelor legale de mediu;  elaborarea programului de management de mediu; monitorizarea factorilor de mediu; realizarea auditului intern; supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență; raportarea activității de mediu; elaborarea documentației sistemului de management mediu.

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22. Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și europeană și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației, fiind eliberate împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite. Diplomele se eliberează cel mult 30 de zile de la absolvirea cursului. Informații și înscrieri, la  Direcția Formare și Perfecționare Profesională (DFP) a CCIAT, Centrul Regional de Afaceri (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), camera 117, zilnic între orele 8-16, nr. tel. 0720.444.121, e-mail: [email protected]; [email protected]. Persoanele de contact sunt Tania Avramov, manager DFP și Milena Mureșan, organizator curs. De asemenea, informații detaliate despre toate cursurile organizate de CCIAT sunt disponibile pe site-ul: www.cciat.ro.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns