Licitație publică – ATV Kinghong

anaf 3

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut faptul ca in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin liciţatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitoriului:
S.C. ROMIGOS S.R.L. dosar de executare nr. 4812574, cu domiciliul fiscal în localitatea Timişoara, judeţ Timiş, str. Coriolan Brediceanu, nr. 21, sc. C, et 4, 15(45) cod de identificare fiscală 4812574, licitaţie care va avea loc in ziua de 20, luna 06, anul 2018, ora 13,00. Licitatia a IV a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :
Drepturi reale si privilegile care greveaza bunurile, daca este cazul
Preţul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei
COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL
SCUTIT
Prêt pornire a licitaţiei inclusiv T.V.A.
ATV MARCA KINGHONG, MODEL 3000B
Atv-urile sunt defecte,descomplectate si evaluatorul propune valorificarea lor la pachet intrun singur lot-6 buc
nu sunt
5.460
19 %

6.497

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã instiinţeze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilitã pentru vanzare..
Cei interesaţi in cumpararea bunurilor sunt invitaţi sa prezinte pãnã la termenul de vãnzare la locul fixat in acest scop si pãnã la acest termen se prezinte ofertele de cuparare
Pentru participarea la licitaţie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitaţiei, urmatoarele documente :
a. ofertele de cumparare :
b. dovada plãtii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei – in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .
c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate
g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h. declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitoul : S.C. ROMIGOS S.R.L.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns