Facilități fiscale pentru evitarea executarii silite a contribuabililor

dgrfptfac 2 1

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) desfășoară o amplă campanie de informare a contribuabililor cu privire la măsurile a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020. Astfel, ANAF trimite scrisori către contribuabilii care înregistrează obligații fiscale restante și sunt amenințați de executarea silită, pentru a le fi prezentate facilitățile de care pot beneficia, precum și condițiile de îndeplinit pentru accesarea acestora.

CITEȘTE ȘI: Alb-violeții, duel cu Astra în optimile Cupei României

Până acum, cea mai accesată facilitate fiscală a fost eșalonarea la plată în formă simplificată, contribuabilii depunând peste 31.000 de cereri. Pentru acordarea eșalonării și a anulării obligațiilor de plată accesorii, cererile pot fi depuse până la data de 31 martie 2021, inclusiv.

”Precizăm că înființarea măsurilor de executare silită, inclusiv cea prin poprire bancară, se efectuează după realizarea operațiunilor de distribuire a sumelor încasate și de stingere a obligațiilor fiscale. Astfel, în această perioadă, respectiv de la data încetării măsurilor fiscale (28 decembrie 2020) până în prezent, organele fiscale au efectuat în evidențele fiscale operațiunile anterior menționate. În ceea ce privește reluarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară, pentru adresele de înființare comunicate de către organele fiscale înainte de intrarea în vigoare a prevederilor art. VII alin.(3) teza a doua din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, precizăm că acestea au fost continuate de către instituțiile de credit, prin efectul legii, nefiind necesară transmiterea unor adrese din partea organelor fiscale. Mulțumim contribuabililor pentru faptul că, în această perioadă dificilă, obligațiile fiscale declarate în perioada martie – noiembrie 2020 s-au încasat în procent de 91,1 la sută!”, transmite Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara.

Tipuri de facilități pentru conformarea la plata obligațiilor

Eșalonarea la plată simplificată se poate pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență. Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată nu e necesară constituirea de garanții, ci doar îndeplinirea cumulativă a următoarele condiții: depunerea unei cereri până la data de 31 martie 2021 inclusiv, la care se poate anexa graficul de eşalonare, cuprinzând cuantumul propus al ratelor; contribuabilul solicitant să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală; să nu se afle în procedura falimentului sau în curs de dizolvare; să fi depus toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală; să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența sau  răspundere asolidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală, dar prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Orice contribuabil poate accesa eșalonarea la plată pe o perioadă de cel mult cinci ani, respectiv pe maximum șase luni, în situația în care nu deține garanții. Pentru anularea accesoriilor – dobânzi, penalități pentru întârziere etc. – contribuabilul trebuie să se încadreze într-una dintre  situațiile: obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată, să nu fie mai mari de 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de 20.000 de lei în cazul persoanelor juridice. Pentru a beneficia de eșalonare la plată e necesară îndeplinirea cumulativă a unor condiții: contribuabilul să se afle într-o dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aibă capacitatea financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată, situații care se apreciază de către organulfiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații sau documente relevante prezentate de solicitant sau deținute de organul fiscal; să aibă constituită o garanție; să nu se afle în procedura insolvenței sau în dizolvare; să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența sau răspunderea solidară, dar prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

De anularea unor obligații de plată accesorii se poate beneficia prin cumularea următoarelor condiții: toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2021 inclusiv;  sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; să fie depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectoruluifiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;  să depună cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condiţiilor enumerate mai sus, dar nu mai târziu de 31martie 2021 inclusiv.

Restructurarea obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2020, pe  o perioadă de maximum șapte ani, cu posibilitatea anulării obligațiilor de plată a accesoriilor, poate fi accesată de către debitori, persoane juridice de drept public sau privat. De asemenea, contribuabilul poate beneficia de anularea a maximum 50 la sută  din obligațiile fiscale principale dacă achită până la data depunerii cererii 15 la sută din datoria bugetară principală. Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor, trebuie prezintat un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent. Totodată, e obligatoriu ca beneficiarul nu se afle în procedura insolvenţei sau în dizolvare la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare.

Informații suplimentare pot fi obținute utilizându-se formularul de contact disponibil pe pagina de internet www.anaf.ro sau prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la nr. 031.403.91.60.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *