Autoritățile în domeniul medical susțin beneficiile homeopatiei

dumitru dobrescu

Societatea Română de Homeopatie (SRH) a luat poziție față de recenta inițiativă a patru parlamentari USR de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății ce propune ca pe ambalajul și în prospectul medicamentelor homeopate să scrie, cu majuscule, „Acest produs nu are efecte asupra sănătății”.

Astfel, SRH precizează că Homeopatia este cea mai răspândită formă de medicină alternativă pe plan mondial. Există Directive UE pentru produsele medicale homeopatice și o Reglementare a Consiliului Europei pentru folosirea medicamentelor homeopatice. Cercetarea în Homeopatie a fost inclusă în Programul Oficial de cercetare al Comisiei Europene, iar medicamentele homeopate au fost incluse în Farmacopea Europeană.

Peste 100 de milioane de europeni folosesc homeopatia

Din totalul de circa un milion de doctori din Uniunea Europeană, 12.000 (1,2%) sunt atestați în Homeopatie (numărul este comparabil cu cel al medicilor specialiști în neurologie, ORL sau alte specialități). În prezent, peste 100 de milioane de cetățeni europeni folosesc în mod curent homeopatia.

Medicamente lipsite de toxicitate

Homeopatia este o metodă științifică de tratament medical care stimulează tendința naturală de vindecare a organismului, folosind medicamente preparate din substanțe de origine minerală, vegetală și animală prin procedee specifice, în laboratoare farmaceutice specializate. Aceste medicamente sunt lipsite de toxicitate.

Organizația Mondială a Sănătății,  în cadrul  Departamentului de Medicină Tradițională Complementară și Integrativă, susține Programul de dezvoltare strategic pentru anii 2014- 2023 în ceea ce privește dezvoltarea medicinei complementare, inclusiv a homeopatiei.

Ctitorul Agenției Naționale a Medicamentului face lumină

În sprijinul recunoașterii efectelor benefice ale homeopatiei a luat poziție și academicianul prof. dr. Dumitru Dobrescu (foto), care i-a adresat o scrisoare deschisă senatorului Adrian Wiener (singurul medic dintre inițiatorii controversatei propuneri), scrisoare pe care o prezentăm în continuare.

În preambul, academicianul prof. dr. Dumitru Dobrescu se prezintă, pentru a se ști că se implică în lămurirea acestei controverse de pe poziția unei autorități în domeniu. „Domnule senator Wiener, acest mesaj este un răspuns la demersul dumneavoastră din cadrul Senatului României privind medicamentele homeopate.

Mă numesc Dumitru Dobrescu, sunt doctor în medicină, licențiat în farmacie, profesor universitar de farmacologie, medic homeopat practician din anul 1981, cu peste 20.000 de consultații, din care peste 80% cu rezultate bune sau foarte bune sau, adesea, neașteptat de bune, unele depășind frecvent rezultatele medicației alopate.

Am fost Directorul Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului și Cercetării farmaceutice, Președintele Comisiei Medicamentului al Ministerului Sănătății, ctitorul Agenției Naționale a Medicamentului din România. Sunt autorul a două acte normative: <> și <>. Aceste documente, aprobate prin Ordin al Ministrului Sănătății, au servit ca bază a activității Comisiei Medicamentului a Ministerului Sănătății timp de peste un sfert de secol. Am fost cofondatorul rețelei naționale de farmacovigilență și redactor-șef al revistei <<Farmacovigilența>> editată sub egida Ministerului Sănătății”.

Expert pentru medicamente al OMS

„Sunt autorul a 46 de cărți având ca temă medicamentul. Am fost timp de 30 de ani expert pentru medicamente al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), contribuind la redactarea a numeroase documente în domeniu, inclusiv toate edițiile listei medicamentelor esențiale. Ca expert al OMS și adesea ca reprezentant oficial al Ministerului Sănătății din România, am participat activ la numeroase manifestări internaționale privind medicamentul.

Am vârsta de 91 de ani și o activitate în domeniul medicamentului de peste 70 de ani. Sunt membru corespondent al Academiei Române, membru titular al Academiei de Științe Medicale, membru al Academiei Regale de Farmacie din Spania, membru al Academiei Naționale din Franța. Sunt autor de medicamente originale alopate (Distonocalm, Calmogen, Cerviron, Esogast) și homeopate.
Luând la cunoștință inițiativa dumneavoastră, mă simt obligat să vă înaintez cele ce urmează.

„Esența homeopatiei se găsește în legile universale ale naturii”

„1. Afirmați că homeopatia <> … Afirmația dumneavoastră este greșită. În realitate, homeopatia are la bază cunoștințele medicale ale sfârșitului secolului 18. Inevitabil, nivelul cunoștințelor medicale ale epocii erau reduse, o parte din activitatea medicală avea caracter empiric. Această realitate și-a pus amprenta asupra metodei terapeutice descoperite de Hahnemann, metoda reflectând deci o parte din caracterul empiric al medicinei din acea epocă, dar a cuprins, din fericire, și consecințele faptului că esența homeopatiei se găsește în legile universale ale naturii, care sunt perene, imuabile și implacabile. Consecințele perpetuării acestor legi naturale au determinat succesele și supraviețuirea homeopatiei în cei peste 200 de ani de la descoperirea ei, în ciuda războiului absurd îndreptat împotriva acesteia încă de la începuturile ei”.

Una dintre cele mai mari descoperiri din istoria medicinii

„Ca specialist în domeniul medicamentului și cunoscător al homeopatiei, am supus metoda homeopată unei analize obiective, științifice, și am descoperit atât componentele perene conforme cu legile naturii, cât și componentele empirice. Am făcut mai multe descoperiri care permit afirmația că am redescoperit homeopatia, aducând-o de la stadiul empiric din secolul XVIII-XIX la stadiul de știință medicală corespunzătoare secolului XXI. Una din descoperiri este cea a medicamentului homeopat ca o condiție sine qua non a existenței metodei homeopate.

Prin analogie cu medicamentele alopate, am afirmat necesitatea obiectivă a existenței unei științe medicale a medicamentului homeopat, <>, am pus bazele acestei noi științe medicale și am redactat și tipărit prima carte din lume cu acest titlu. Cartea a fost, de asemenea, tradusă și tipărită în limbile franceză și engleză. Recent am redactat un articol care sper să vă lămurească asupra situației obiective, reale a homeopatiei și să vă determine să renunțați la atitudinea negativă, distructivă față de homeopatie, să adoptați o atitudine pozitivă, constructivă și să vă alăturați luptei mele pentru aducerea homeopatiei în rândul științelor medicale.
Vă rog călduros să luați aminte că homeopatia este una dintre cele mai mari descoperiri, că prin consecințele ei favorabile, inestimabile asupra sănătății oamenilor și animalelor este una dintre cele mai mari descoperiri din istoria medicinii tuturor timpurilor”.

„Afirmații iresponsabile”

„2. Cunosc și apreciez în mod deosebit nivelul științelor medicale din Australia. Nu pot fi de acord cu afirmațiile privind meta-analiza a peste 1.800 de studii la care vă referiți. Am citit în viața mea sute de reviste de homeopatie din toată lumea, observând lucrări și comunicări de toate nivelele posibile. Numeroase dintre ele însă îndeplinesc criteriile unor cercetări științifice reale. Aceste constatări personale și o gândire logică elementară mă fac să consider ca afirmații iresponsabile că din 1.800 de studii, autorii nu au fost capabili să depisteze măcar câteva zeci sau sute cu valoare științifică reală. Este vorba de un fenomen imposibil de acceptat de o minte normală”.

„Regina Elisabeta are un medic homeopat personal”

„3. Nu pot să accept mențiunea dumneavoastră privind situația din Marea Britanie. Vă atrag atenția că referirea dumneavoastră la raportul Camerei Comunelor conține o minciună dezonorantă. În realitate, raportul la care vă referiți a fost respins, neacceptat de Guvern și de Primul Ministru.
Vă fac cunoscut că în anul 1859, la numai 50 de ani de la descoperirea homeopatiei, la Londra a luat ființă primul spital de homeopatie din lume. În acea epocă s-a manifestat o epidemie de holeră în Anglia, bolnavii ocupând toate spitalele existente, inclusiv cel homeopat. La finalul epidemiei au fost înregistrate 16% decese în spitalul de homeopatie și 54% decese în toate celelalte spitale. În Marea Britanie, homeopatia s-a bucurat întotdeauna de o bună apreciere. Una din dovezi este faptul că Regina Elisabeta II are încă din tinerețe un medic homeopat personal”.

Medicamentul nu este „bun de larg consum”

„4. Trecând la SUA, menționați Agenția de Reglementare a bunurilor de consum. Dacă nu știați, vă fac cunoscut că nicăieri în lume și niciodată medicamentul nu a fost și nu va fi bun de larg consum. De aceea, în toate țările există organisme oficiale care reglementează problemele privind calitatea, eficacitatea și siguranța medicamentelor. În fiecare țară și la nivel internațional există organe și organisme abilitate cu supravegherea și organizarea activităților din domeniul medicamentului.
Vă atrag atenția că în SUA domeniul medicamentului este controlat de Food and Drug Administration, agenție care acceptă și reglementează și regimul medicamentelor homeopate.

„O afirmație stupidă”

„La nivel european există Agenția Europeană a medicamentelor, având ca obiectiv principal armonizarea în țările membre a legislației privind medicamentele. În Europa și în România sunt valabile hotărârile Agenției Europene a medicamentelor care se referă atât la medicamentele alopate, cât și la cele homeopate. Propunerea dumneavoastră privind inscripționarea ambalajelor medicamentelor homeopate este în afara unei decizii a Agenției Europene a Medicamentelor. Nu numai atât. Vă atrag atenția că formularea propusă de dumneavoastră cuprinde regretabile și inadmisibile greșeli.

“Fără efecte dovedite asupra sănătății“ este o afirmație stupidă, întrucât medicamentele homeopate în realitate nu au și nu au pretins niciodată că au efecte asupra organismului sănătos, ceea ce reprezintă o realitate fericită a naturii. Una din caracteristicile majore ale medicamentului homeopat este manifestarea acțiunilor specifice exclusiv asupra organismelor bolnave, cu condiția obligatorie a respectării legii similitudinii. Acest aspect este suficient pentru orice minte sănătoasă că medicamentele homeopate au efecte terapeutice. Toți detractorii homeopatiei, dacă vor să nu fie considerați proști, ca oameni cu mintea întreagă și capabili de gândire logică, trebuie să știe că medicamentele homeopate au efecte terapeutice deosebit de bune la copiii sugari, la care nu poate fi vorba de sugestie și la animale, care nu cer bunăvoința oamenilor pentru a răspunde favorabil efectelor medicamentelor homeopate”.

„Războiul ilogic și absurd împotriva homeopatiei, un genocid”

„În concluzie, homeopatia este o metodă terapeutică descoperită la sfârșitul secolului XVIII și practicată timp de peste 200 de ani, păstrându-și în mare parte nivelul empiric corespunzător epocii inițiale și neevoluând în pas cu științele moderne. Eficacitatea remarcabilă a medicamentelor homeopate i-a asigurat supraviețuirea, justifică și obligă la aducerea homeopatiei la nivelul secolului XXI. Procesul de modernizare și actualizare a început prin descoperirile subsemnatului, și el trebuie să continue până când homeopatia, devenită metodă științifică, va ajunge la același grad de dezvoltare cu alopatia. În stadiul final cele două tipuri de medicamente, alopat și homeopat, vor ocupa poziții egale în practica medicală. Acest stadiu final va fi atins mai devreme sau mai târziu în funcție numai de inteligența și înțelepciunea de care ar trebui să dea dovadă toți medicii din lume și toate autoritățile naționale și internaționale responsabile cu problemele vieții și sănătății umanității. Până atunci, profund convins, bazat pe bogata mea experiență personală, atrag atenția tuturor oamenilor care au urechi de auzit și creier pentru înțelegere, că homeopatia există nu ca un capriciu sau o idee oarecare omenească, ci pentru că are la bază legile naturii, care nu pot fi nici modificate nici desființate de nimeni în această lume. În schimb, continuarea războiului ilogic și absurd împotriva homeopatiei o consider echivalentă cu noțiunea de genocid la adresa fiecărui om și al umanității în general. Mulțumesc, Prof. dr. Docent D. Dobrescu”.

În încheiere, menționăm specializările celor patru semnatari ai inițiativei împotriva remediilor homeopate: Adrian Wiener, 44 de ani, este medic internist, Mihai Goțiu, 44 de ani, este jurnalist, George-Edward Dircă, 36 de ani, este avocat, iar Florina Presadă, 39 de ani, este absolventă de… științe politice.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns