ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

anaf

În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că in ziua de 28 luna iulie anul 2015 ora 12 in localitatea Resita, str Domanului, nr. 2, etaj 2, cam. 207 se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC KILIMANJARO S.R.L. cu domiciliul fiscal în localitatea Bozovici, nr.87, cod de identificare fiscală 18193036; 

Denumirea bunului mobil,
descrierea sumara: Pretul de evaluare sau de
pornire al licitatiei, exclusiv TVA, (lei) Cota TVA / neimpozabil / scutit Pret prima licitatie inclusiv TVA
1. Cazan centrala pe lemne, marca Emtas, model EK3G, tip TSE 303-5, seria nr.1311390, an fabricatie 2013, putere termica 698 KW, combustibil solid, 1800 mp spatiu incalzit;
19.370 24% 24.019
2. Compresor marca Abac, model B6000/270/FT75V400CE, an fabricatie 2012, presiunea maxima 11 bar ;
2.440 24% 3.026
3. Electrofierastrau marca STIHL, tip MSE 220C, 230 Vca/50 Hz;
205 24% 254
4. Fierastrau circular. Marca Posch Leidntiz, model Posh-Wipp-Sage, seria 1244221C, an fabricatie 2012, 5.5 kw, 400 Vca/50Hz;
3.980 24% 4.935
5. Motofierastrau marca Husqvarna model 372;
440 24% 546
6. Motofierastrau marca Stihl, model MS 362 / 40 CM;
390 24% 484
7. Motostivuitor marca Linde, inaltime maxima 3000 mm, sursa de energie motorina, 7779 ore functionare, culoare rosu-negru;
4.360 24% 5.406
8. Transpaleta manuala cu cantar marca Climax, model PM20W, capacitate maxima 2000 kg, seria nr.21112745.121514, an fabricatie 2012;
1.930 24% 2.393
9. Vagon de dormit compus din remorca neinmatriculata si container cu structura din otel;
910 24% 1.128
10. Generator de sudura marca Honda, model WAGT 220 DC HSB, MOTOR Honda e11*97/68SA*2010/26*1248-02 euro 2 – alternator seria 1221060507, putere 3.5kw/1ph-6.5kw/3ph, tensiune 230/400Vca 1.790 24% 2.220

     Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării la licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare:1. oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, 2.dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei + 24 % TVA in contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal:15890276 deschis la Trezoreria Resita;ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant( prin procura speciala autentificata);3 pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, iar pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 4.dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii restante la bugetul de stat si bugetul local; 5.declaratie pe propria raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC KILIMANJARO S.R.L.: urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
     Pentru informaţii suplimentare cu privire la bunuri se pot obtine consultand componenta listelor la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Caras Severin Colectare Contribuabili Mijlocii, Str. Domanului, nr.2, cam 207, et.II sau la numărul de telefon 0255/211122 int..290


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns