ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

In temeiul art.162 alin.(1) si (2)| din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de25 luna Septembrie orele 11 anul 2015 in localitatea DETA, str. INFRATIRII, nr. 11, se vor vinde prin LICITATIE PUBLICA urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Draghici Slagean cu domiciliul fiscal in localitatea Sangeorge, nr.44.
a) – Imobil situat in localitatea Sangeorge nr.43,judet Timis, inscris in CF 400209 Sangeorge,top 15/b ,compus din casa,anexe gospodaresti si teren intravilan cu suprafata de 1363 mp.
Pretul de pornire a licitatiei este de 114630 lei
b)-Teren intravilan situat in extravilanul localitatii Sangeorge,jud.Timis,inscris in CF 400870 Birda,tarlaua A1993,parcela 3,cu suprafata de 2500 mp.
Pretul de pornire a licitatiei este de 2000 lei
c)-Teren arabil situat in extravilanul Localitatii Sangeorge,jud.Timis,inscris in CF 400871 Birda,tarlaua A1993,parcela 6,cu suprafata de 10000 mp.
Pretul de pornire a licitatiei este de 7950 lei.
*Conform art.141, alin.(2),lit.f) din Codul Fiscal Legea nr.571/2003),cu modificarile si completarile ulterioare ,este scutita de TVA„ livrarea de catre o persoana fizica a unei constructii ,a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita.
Bunurile imobile mentionate la litera a sunt grevate de urmatoarele :
1.Contract de ipoteca nr.470/2007 -cotract de ipoteca in valoare de 16.900/EUR in favoarea BRD Groupe Societe Generale saBucuresti prin BRD Deta.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.172-174 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonan]a Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0256390404, cam.


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *