ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

In temeiul art.162 alin.(1) si (2)| din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 28 luna Septembrie orele 11 anul 2015 in localitatea DETA, str. INFRATIRII, nr. 11, se vor vinde prin LICITATIE PUBLICA urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Dinescu Radu cu domiciliul fiscal in localitatea Ciacova ,P-ta Cetatii nr.44, CNP 1740614354793
a) – Imobil compus din teren intravilan in suprafata de 1474 mp situat in Localitatea Jebel inscris in CF 400011 nr.top784/2.
Pretul de pornire la licitatiei al imobilului cu teren este 18.905 lei.
Licitatia a IV a
*Conform art.141, alin.(2),lit.f) din Codul Fiscal Legea nr.571/2003),cu modificarile si completarile ulterioare ,este scutita de TVA„ livrarea de catre o persoana fizica a unei constructii ,a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita.
Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele :
1.Inscrieri privitorare la propietate:Dinescu Radu
2.Inscrieri privitoare la sarcini:Contract de garantie imobiliara nr.1109/09.05.2008 in favoarea ALPHA BANK ROMANIA SA-BUCURESTI ,SUC.TIMISOARA
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.172-174 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonan]a Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0256390404, cam. 5


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns