ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

anaf

In temeiul art.162 alin.(2)din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,se face cunoscut ca in ziua de 28.07.2015,ora 10,in localitatea BAILE HERCULANE,Str.Mihai Eminescu,Nr.10 (sediul SFO Baile Herculane) se v-a vinde prin licitatie publica urmatorul bun imobil,proprietate a debitorului SC TUNEA IMPEX SRL cu domiciliul fiscal in localitatea Baile Herculane,Str.Trandafirilor,Nr.38,Bl.4,Sc.A,Ap.1,Jud.Caras Severin,CUI RO 11466600:

=APARTAMENT 3 CAMERE SI DEPENDINTE,in suprafata utila de 69,55 mp – situat in localitatea Caransebes,Str.Tudor Vladimirescu,Nr.29,Bl.1,Et.1,Ap.3,Jud.Caras Severin ;pret de evaluare/de pornire al licitatiei a I-a lei (exclusiv TVA) – 107.000 LEI

*cota de taxa pe valoare adaugata pentru vanzarea bunurilor imobile este de 24% in conformitate cu prevederile art.128 alin.(3)lit.b)din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile ulterioare si pct.6 alin.(7)din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal,aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004,cu modificarile ulterioare.
Bunurile imobile sunt/nu sunt grevate de sarcini.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri,sa instiinteze despre aceasta organul de executare,inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare sau,in cazul vanzarii prin licitatie,pana in ziua precedenta termenului de vanzare:oferte de cumparare,in cazul vanzarii la licitatie,dovada platii taxei de participare,reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei,imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant,pentru persoanele juridice de nationalitate romana,copie dupa certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului,pentru persoanele juridice straine,actul de inmatriculare tradus in limba romana:pentru persoanele fizice romane,copie dupa actul de identitate;dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante,urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris,cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta,in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostiinta,in conformitate cu prevederile art.172-173 din OG 92/2003,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin(2)lit.d) din OG 92/2003,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita,nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare,va puteti adresa la sediul nostru sau la tel.0255/560501.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns