ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

anaf

În temeiul art.162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna 09, orele 12, anul 2015, în localitatea Timisoara, str Ghe.Lazar. nr.9B, la sediul Administraţiei Judetene a Finanţelor Publice Timiş, cam. 108, se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC MOVITAL SRL, cu sediu in localitatea Timisoara, Str. Lazãr Gheorghe, Nr.26, Jud. Timis, CUI 18699085:
Total bunuri imobile 249.119 lei + 59.789 lei TVA, respectiv:
– 249.119 lei + 59.789 lei TVA pentru imobilul inscris in Cartea Funciară nr. 400834 a localităţii Sacalaz cu numărul Cad: C1 si nr. top : Cc714; 703; 709/3; 710/1; 710/2; 699/1; 699/2; 698/17 reprezentand hala de depozitare materiale de constructie si teren intravilan cu suprafata de 24.264 mp.
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :

Creditori
Nu sunt.
Sarcini
– Intabulare, drept de ipoteca, in favoarea ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE TIMIS
– Somatie nr. dos. Ex. 39-40/2015, din 12.03.2015, emis de SCPEJ CRACIUN CRISTIAN SI CHIRU MARIUS

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei in contul RO22TREZ6215067XXX007580 cod fiscal 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate romănă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local, declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC MOVITAL SRL urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judetene a Finanţelor Publice Timiş, Str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam. 108 sau la telefon 0256/499 334 si 0256/499 335 int. 761. (1719)


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *