ANUNŢ LICITAŢIE

anaf

În temeiul art.162 , alin.(2), din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 16.09.2015 ora 13, la sediul DGRFP Timişoara -AJFP TIMIŞ – SFM LUGOJ str. Al Astalaş nr.1-3 cam.304, se vor vinde prin licitaţie urmatoarele bunuri imobile, proprietatea debitorilor :
SC UMBRIA COPERTURE SRL , dosar de executare nr. 4500 / 2015 , cu sediul social declarat in loc. Lugoj str. Coriolan Brediceanu nr.17 bl.17 ap.1, jud.Timiş , cod unic de înregistrare fiscală CUI 29785858 , Licitaţia II

Denumirea bunului imobil, descriere sumarã (se vor indica drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile, dacã este cazul ) Preþul de evaluare sau de pornire a licitatie exclusiv TVA Cota TVA /neinpozabil /scutit*)
1 Apartament situat în Lugoj str. Coriolan Brediceanu nr.17 bl. 17 , parter ap. 1 jud. Timiº , înscris in CF400440-C2-U17 / Lugoj , compus din 2 camere ºi dependinþe , cu suprafaþa utilã de 46,40 mp ºi 1,38%pci ºi 12 mp cotã teren în proprietate , ipoteca 66.000 lei BCIntesaSanpaolo Romania 80.863 lei 24%

SC ” PROD SERVICE MILOŞ „ SRL, dosar de executare nr. 1032 / 2015, cu sediul social declarat in loc. Lugoj str.Nera nr. 36 sc.A ap. 7 , jud.Timiş, cod de identificare fiscală CIF 1847268 , Licitaţia I

Denumirea bunului mobil, descriere sumarã (se vor indica drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile, dacã este cazul ) Preþul de evaluare sau de pornire a licitaþie exclusiv TVA Cota TVA /neinpozabil /scutit*)
Autoturism , marca Mercedes-Benz , tipSprinter , caroserie AC break , an fabricaþie 2002 , 2148 cm3 , sursa energie motorina , nr. de identificare WDB9026721R451247 ,culoare galben , km.bord 397837 , nr. înmatriculare TM-14-MPS 12.998 lei 24%

SC ” FRAVINS „ SRL, dosar de executare nr. 3509 / 2015, cu sediul social declarat in loc. Lugoj str. Memorandului nr. 3 , jud.Timiş, cod de identificare fiscală CIF 18605757 , Licitaţia II

Denumirea bunului mobil, descriere sumarã (se vor indica drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile, dacã este cazul ) Preþul de evaluare sau de pornire a licitaþie exclusiv TVA Cota TVA /neinpozabil /scutit*)
Autoturism marca Dacia , tip Logan 1,4 MPI caroserie Berlina , nr. de identificare UU1LSDAEH39554842 , cilindree1390 cmc , benzina , culoare albastrã , km bord 275037 , an fabricatie 2008 , TM -77 – FRA 3.744 lei 24%

SC ” GAPEX CONSFARM „ SRL, dosar de executare nr. 1388 / 2015, cu sediul social declarat În loc. Lugoj str. Cotu Mic nr. 17 , jud.Timiş, cod de identificare fiscală CIF 1844830 , Licitaţia II

Denumirea bunului mobil, descriere sumarã (se vor indica drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile, dacã este cazul ) Preþul de evaluare sau de pornire a licitaþie exclusiv TVA Cota TVA /neinpozabil /scutit*)
Autoturism marca Dacia , tip Drop-Side 1,9 D caroserie camion 2 usi , nr. de identificare UU1d171176a490521 , cilindree1870 cmc , motorina , culoare alba , km bord 76351 , an fabricatie 2005 , TM -24 – BIG 2.246 lei 24%

SC ”RALCOM IMPEX INTERNAŢIONAL „ SRL, dosar de executare nr. 4734 / 2015, cu sediul social declarat in loc. Lugoj str. Timişorii nr. 75A , jud.Timiş, cod de identificare fiscală CIF 32320968 , Licitaţia II

Denumirea bunului mobil, descriere sumarã (se vor indica drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile, dacã este cazul ) Preþul de evaluare sau de pornire a licitaþie exclusiv TVA Cota TVA /neinpozabil /scutit*)
Autoturism marca Peugeot , tip 206 , caroserie Berlina , nr. de identificare VF32A8HYA47765003 , cilindree 1398 cmc , motorinã , culoare roºu , km bord 250000 , an fabricatie 2007 , TM -91 – ZIV-Tamponatã faþã 899 lei 24%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vînzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare..
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, pînă la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentînd 10% din preţul de pornire a licitaţiei , in contul RO37TREZ6235067XXX001172, , deschis la Trezoreria Lugoj declaratie pe propria raspundere ca persoana fizica sau juridica participanta la licitatie in vederea adjudecari bunurilor mobile sau imobile nu este persoana interpusa debitorului , declaratie ce va fi data si legalizata in fata notarului ; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de inmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.172 si art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256351673, 0256354824, Fax .0256 352746 int.304;306 sau la sediul SFM Lugoj str. Al. Astalaº nr.1-3. (1701)


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *