ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

anaf

În temeiul art.162, alin.(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va facem cunoscut ca în ziua de 17 luna 09 anul 2015 orele 13,00 la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Timis – Colectare Contribuabili Mijlocii Timis din Str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 105, se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC BITEA ANTREPRIZA SRL, cu sediul in Timisoara, str. Plautius Andronescu, nr.10, ap.5, jud. Timis, CUI 29952549:

Denumirea bunului mobil, descriere sumara: (se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul)
Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A.
-lei- Cota T.V.A*
Autoturism marca Volkswagen, model Touareg, numar identificare WVGZZZ7PZBD035028, an fabricatie 2011, cilindree 4134 cmc motorina, culoare negru, nr. Inmatriculare TM-03-BTZ 62.850 24%
Autoturism marca Volkswagen, model Passat, numar identificare WVWZZZ3CZBP306238, an fabricatie 2011, cilindree 1968 cmc motorina, culoare negru, nr. Inmatriculare TM-18-BTZ 39.000 24%
Autoturism Volkswagen Polo, an fabricatie 2010, nr. identificare WVWZZZ6RZAY13961, culoare portocaliu, nr. Inmatriculare TM-20-BTA 18.000 24%

*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile este 24% in conformitate cu prevederile art.128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct.6 alin.(5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004, cu modificarile ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa depuna cu cel putin o zi inainte de data licitatiei la Registratura Administratiei Judetene a Finantelor Publice Timis, Colectare Contribuabili Mijlocii (cam. 101) urmatoarele documente:
1. oferta de cumparare;
2. dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante fata de acestia.
3. dovada platii taxei de participare reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatie, inclusiv TVA aferenta, in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fiscal 4358053 la Trezoreria Timisoara, sau constituirea garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara;
4. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (prin procura speciala autentica);
5. copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului pentru persoanele juridice de nationalitate romana;
6. actul de inmatriculare tradus in limba romana pentru persoanele juridice straine;
7. copie de pe actul de identitate pentru persoanele fizice romane;
8. copie dupa pasaport pentru persoane fizice straine.
9. declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC BITEA ANTREPRIZA SRL .

Impotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanta judecătorească competenta, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează sa se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru D.G.R.F.P.Timisoara, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis – Colectare Contribuabilii Mijlocii, str. Ghe. Lazar Nr. 9B, cam. 105 sau la numarul de telefon 0256/204 800 int. 620.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *