Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – terenuri intravilane în Săcălaz

AFP 12

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – terenuri intravilane în Săcălaz.

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 18.12.2023  ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru  licitatie urmatoarelor bunuri imobile, proprietatea a debitorului Cotiugă Cristinel,  conform Publicaţiei de vânzare 73-51/24.11.2023,20929/24.11.2023:

Cota actuala de 1/1 din teren intravilan  in suprafata de 924  mp ,categorie de folosinta curti-constructii,situat în localitatea Sacalaz ,judet Timis, înscris în ID Electronic 405227 Sacalaz, nr. CF vechi 3362, nr cadastral Cc725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/207 – pret de pornire licitatia a III a  71.486 lei + TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili  Mijlocii Timiş Ipotecă
Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş Ipotecă legală

Cota actuala de 1/1 din teren intravilan  in suprafata de 924  mp ,categorie de folosinta curti-constructii,situat în localitatea Sacalaz ,judet Timis, înscris în ID Electronic 405228 Sacalaz, nr. CF vechi 3362, nr cadastral Cc725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/210 – pret de pornire licitatia a III a  71.486lei+ TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili  Mijlocii Timiş Ipotecă
Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş Ipotecă legală

Cota actuala de 1/1 din teren intravilan  in suprafata de 924  mp ,categorie de folosinta curti-constructii,situat în localitatea Sacalaz ,judet Timis, înscris în ID Electronic 405229 Sacalaz, nr. CF vechi 3362, nr cadastral Cc725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/211 – pret de pornire licitatia a III a  71.486 lei+ TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili  Mijlocii Timiş Ipotecă
Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş Ipotecă legală

Cota actuala de 1/1 din teren intravilan  in suprafata de 944  mp ,categorie de folosinta curti-constructii,situat în localitatea Sacalaz ,judet Timis, înscris în ID Electronic 405231 Sacalaz, nr. CF vechi 3362, nr cadastral Cc725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/241 – pret de pornire licitatia a III a  73.036 lei+ TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili  Mijlocii Timiş Ipotecă
Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş Ipotecă legală

Cota actuala de 1/1 din teren intravilan  in suprafata de 843 mp ,categorie de folosinta curti-constructii,situat în localitatea Sacalaz ,judet Timis, înscris în ID Electronic 402839  Sacalaz, nr. CF vechi 3362, nr cadastral Cc725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/236 pret de pornire licitatia a III a  –65.219 lei+ TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili  Mijlocii Timiş Ipotecă
Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş Ipotecă legală

Cota actuala de 1/1 din teren intravilan  in suprafata de 880  mp ,categorie de folosinta curti-constructii,situat în localitatea Sacalaz ,judet Timis, înscris în ID Electronic 404185  Sacalaz, nr. CF vechi 3362, nr cadastral Cc725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/181 – pret de pornire licitatia a III a  68.081 lei+ TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili  Mijlocii Timiş Ipotecă
Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş Ipotecă legală

Cota actuala de 1/1 din teren intravilan  in suprafata de 880  mp ,categorie de folosinta curti-constructii,situat în localitatea Sacalaz ,judet Timis, înscris în ID Electronic 404188 Sacalaz, nr. CF vechi 3362, nr cadastral Cc725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/182 – pret de pornire licitatia a III a   68.081 lei+ TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili  Mijlocii Timiş Ipotecă
Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş Ipotecă legală

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. oferta de cumpărare;
  2. dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83530012300000000000275
  3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate  precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul:https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/anunturi/valorif_bunuri/bunuri_sechestrate,sau  la numărul de telefon 0256200035.

 

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *