Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile – teren intravilan Beregsău Mare

Dosar de executare nr. DE36094910/2017

Nr. 25964.. din 27.06.2019.

Anul 2019. luna 06 ziua 27

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 22 luna 07 ora 12 anul 2019 în localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, cam 107, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile:

teren intravilan cu suprafaţa de 1350 mp, situat în localitatea Beregsău Mare, jud. Timiş, înscris în CF 401940 Săcălaz, nr.cad/top. 401940, preţ de pornire al licitaţiei I: 90000 lei + 17100 lei TVA *). Terenul este situat în vatra veche a satului şi are destinaţia de teren intravilan pentru construcţii rezidenţiale. Terenul dispune de următoarele utilităţi : energie electrică, apă, canal .

Creditori

Sarcini

REDAC COSMIN-FLORIN şi REDAC ADRIANA

Intabulare, drept de ipoteca legală

AJFP TIMIŞ

Intabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ

*) Se datorează TVA conform prevederilor Titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care va fi plătită odată cu preţul de adjudecare sau după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art.331 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timişoara;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Timiş, Str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, cam. 107 sau la numărul de telefon 0256/259410.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns