Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile – licitaţie teren intravilan şi teren extravilan situate în Moşniţa Veche

anaf

Dosar de executare nr. 376-383, 386-391/08.09.2016

Nr. TMG_DEF6436/30.03.2021

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 23, luna Aprilie, ora 14.00, anul 2021, în localitatea TIMIŞOARA, str. Ghe.Lazăr, nr.9B, cam.112, se vor vinde la licitaţie,urmatoarele bunuri imobile proprietate a debitorului Negroiu Constantin, licitatia a II-a, pret diminuat cu 25%:

1. Teren intravilan in suprafata de 892 mp, situat in loc. Mosnita Veche ,inscris in CF. 400521 cota de 18.91%, UAT Moşnita Nouă, preţul de pornire al licitatiei este de 13.333 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

2. Teren intravilan in suprafata de 1.758 mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400544 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: drum de acces strada şi spaţii verzi, preţul de pornire al licitatiei este de 2.628 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

3. Teren intravilan in suprafata de 2.012mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400543 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: drum de acces strada şi spaţii verzi, preţul de pornire al licitatiei este de 3.007 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

4. Teren intravilan in suprafata de 248mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400542 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: spaţii verzi, preţul de pornire al licitatiei este de 371 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

5. Teren intravilan in suprafata de 263mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400541 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: spaţii verzi, preţul de pornire al licitatiei este de 393lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

6. Teren intravilan in suprafata de 251mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400545 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: drum de acces strada , preţul de pornire al licitatiei este de 375 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

7. Teren intravilan in suprafata de 2.185mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400540 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: spaţii verzi , preţul de pornire al licitatiei este de 3.266 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

8. Teren intravilan in suprafata de 888mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400520 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: curţi construcţii , preţul de pornire al licitatiei este de 13.274 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

9. Teren intravilan in suprafata de 1.854 mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400539 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: curţi construcţii , preţul de pornire al licitatiei este de 27.713 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

10. Teren intravilan in suprafata de 1.243 mp, situat in loc. Mosnita Veche inscris in CF. 400538 , UAT Moşnita Nouă, cota de 18.91%, categoria de folosinţă: curţi construcţii , preţul de pornire al licitatiei este de 18.580 lei + 19% TVA grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

AJFP Timiş

ipotecă

11. Teren extravilan in suprafata de 5.000 mp, situat in loc. Mosnita Nouă inscris in CF. 413341 , UAT Moşnita Nouă, nr. cad. A708/2/12 categoria de folosinţă: arabil , preţul de pornire al licitatiei este de 82.811 lei (exclusiv TVA) grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

SC SUPORT COLECT SRL

Ipotecă

CORNU GEORGICĂ PRIN BEJ ILIESCU ALEXANDRU ,

CORNU GEORGICĂ PRIN BEJ MATEI ŞI ASOCIATII

CORNU GEORGICĂ PRIN BEJ DAMIAN KLEINSZ NICOLAE VASILE

notare

AJFP TIMIS

ipotecă

SC SUPORT COLECT PRIN BEJ DRAGOMIR DANIEL

notare

12. Teren extravilan in suprafata de 18.800 mp, situat in loc. Mosnita Nouă inscris in CF. 413346 , UAT Moşnita Nouă, nr. cad. A57/26/2 categoria de folosinţă: arabil , preţul de pornire al licitatiei este de 311.368 lei (exclusiv TVA) grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

SC SUPORT COLECT SRL

Ipotecă

CORNU GEORGICĂ PRIN BEJ ILIESCU ILIESCU ALEXANDRU ,

CORNU GEORGICĂ PRIN BEJ MATEI&ASOCIATII

notare

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI PRIN BEJ CRACIUN CRISTIAN

notare

AJFP Timiş

Ipotecă

SC SUPORT COLECT SRL PRIN BEJ DRAGOMIR DANIEL

notare

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara.;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator,dupa caz:……………………………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns