Anunț licitație – Teren extravilan situat în localitatea Sacoşu Turcesc

Anunț licitație - bun imobil situat în localitatea Maşloc

Anunț licitație – Teren extravilan situat în localitatea Sacoşu Turcesc

MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Serviciul Fiscal Orăşenesc Buziaş

Dosar de executare nr. 2840125350049

Nr. 4962/13.11.2023

 

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 05 luna 12 anul 2023, ora 11 , în localitatea Buziaş, strada Principală nr. 17 A, sediul Serviciului Fiscal Orăşenesc Buziaş, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate ale debitorului FAUR ROMINA-MANUELA, CNP 2840125350049, cu domiciliul fiscal în localitatea UIVAR nr.293, jud. Timiş: teren în extravilanul UAT Sacoşu Turcesc, preţ de pornire al licitaţiei I-a: 45.852 lei *), respectiv defalcat:

1-preţ de pornire al licitaţiei 1- 45.852 lei –Teren extravilan situat în localitatea Sacoşu Turcesc, judeţul Timiş,deţinut în baza ID 404491 înscris în CF vechi 1239, nr. Topo 773/5/2, cu suprafaţă de 11.400 mp;

Creditori

Sarcini

Serviciul Fiscal Orăşenesc Jimbolia

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

*) Nu se datorează TVA deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292 alin.(2) lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte ofertă de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO04TREZ626506701XXXXXXX, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Buziaş;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Serviciului Orăşenesc Buziaş, loc. Buziaş, str. Principală nr. 17 A, sau la numărul de telefon 0256/321773.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *