Administrația Fritz face cadou, din bani publici, utilitățile pentru un PUZ privat de 6 hectare (foto/video)

Administrația Fritz face cadou, din bani publici, utilitățile pentru un PUZ privat de 6 hectare

Administrația Fritz face cadou, din bani publici, utilitățile pentru un PUZ privat de 6 hectare

Pe ultima sută de metri a mandatului, actuala administrație are grijă să așeze toate apele și să fie cât mai darnică.

Dacă în unele cazuri e vorba de parcuri sau parcări publice, Dominic Fritz și echipa nu uită să fie darnici cu banii publici de la buget când vine vorba de dat anumitor privați.

Așa este cazul unui PUZ privat din sudul orașului, în vecinătate cu Moșnița, unde, pe 6 hectare, gata parcelate pentru construcția de vile, primăria trage utilitățile, respectiv rețea de apă și canal.

Cu toate că, așa cum prevede legea, la preluarea străzilor din domeniul privat în cel al primăriei, acestea ar trebui să aibă utilitățile deja instalate.

Dar de ce să plătească un privat, evident favorizat, aceste rețele, când darnica administrație Fritz o poate face pe banii timișorenilor?

Ne referim aici la contractul de execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii „Extindere retele apa-canal zona Plopi Sud, străzile II-V, din Municipiul Timișoara”, contract atribuit pe 20 martie 2024 unei firme de construcții, în valoare de nu mai puțin de 584 122,34 lei plus TVA. Contract care este parafat chiar cu semnătura olografă a primarului în funcție. Important de reținut data: 20 martie 2024.

Nu ați auzit de străzile II – V din zona Plopi Sud? Nici noi, până nu am fost la fața locului, unde am găsit un teren viran, gata parcelat, cu niște drumuri schițate în noroi, de urmele lăsate de utilaje.

În zonă e gata o singură casă, alta e în construcție, iar restul parcelelor își așteaptă cumpărătorii. Este vorba de un PUZ privat, de 6 hectare (60 de mii de metri pătrați), care este împărțit în 74 de parcele, aliniate pe 4 străduțe perpendiculare pe una “principală”.

Impropriu spus străzi, pentru că ele sunt niște ulițe de pământ înfundate, nu sunt nici măcar pietruite, iar până la asfaltare mai durează. Aducerea străzilor din starea de drumuri cu noroi la căi asfaltate înseamnă alți bani și încă o distracție pe bani publici. Care va urma.

Istoric vorbind, în anul 2003, prin HCL 92 din 22 aprilie 2003, la propunerea primarului de atunci, Gheorghe Ciuhandu, se face prima mișcare.

Hotărârea Consiliului Local Timișoara prevedea:

“Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ” Locuinţe individuale -Zona Plopi Sud ” conform proiectului nr. 07/2002 întocmit de arh.Romeo Szorad , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul studiat , în suprafaţă totală de 10.000 mp , este înscris în C.F. 134962 cu nr. top A.1676/3/8/1, proprietatea Buciuman Nicolaie Anton şi soţia Buciuman Corina Desanca.

Terenul cu destinaţie agricolă se va scoate din circuitul agricol prin grija beneficiarilor cu respectarea Legii 453/2001 şi Legii 18/1991.

Planul Urbanistic de Detaliu ” Locuinţe individuale -Zona Plopi Sud ” se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi are valabilitate de 5 ani.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Plopi Sud”.”

După alți doi ani, se aprobă și PUZ-ul pentru construirea de locuințe.

Prin HCL 394 din 25 octombrie 2005, tot la propunerea fostului primar Gheorghe Ciuhandu, la articolul 1 “Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe şi funcţiuni complementare”,Zona Plopi Sud, parcelele A 1676/2/3 şi A1676/2/4,Timişoara conform Proiectului nr.7/2005, întocmit de S.C. ARTPLAN S.R.L.,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul studiat este înscris în C.F. nr.132295, Timişoara, nr. cadastral A 1676/2/4, in suprafaţă de 16 700 mp.şi în C.F. nr. 138464 , cu nr. cadastral A 1676/2/3, in suprafaţă de 46800 mp, fiind proprietatea lui Buciuman Nicolae şi soţia Buciuman Corina Desanca.

Suprafaţa totală studiată este de 63 500 mp”.

Aceeași hotărâre prevede:

“Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Autorizarea oricăror lucrări de construcţii in conformitate cu prezenul Plan Urbanistic Zonal se va face după ce drumurile vor fi publice, conform declaraţiei notariale autentificate sub nr. 3195 din 17.07.2005 şi după scoaterea terenului din circuitul agricol.

Reţelele edilitare se vor realiza doar prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţilor, conform adresei Agenţiei Regionale de Protecţie a Mediului nr. 4495/26.07.2005

Art. 3: Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Plopi Sud, parcelele A 1676/2/3 şi A 1676/2/4, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.”

Până în 2015, la expirarea termenului nu se întâmplă nimic din punct de vedere al rețelelor, însă cele două parcele sunt transformate în 73 de parcele mai mici, fiecare pentru construcția unei vile, cu spațiu înconjurător suficient.

Ajungem la actuala administrație, care pe 14 septembrie 2023 publică pe SEAP anunțul de participare pentru achiziție Contract de executie lucrări aferente obiectivului de investiţii „Extindere retele apa-canal zona Plopi sud, str.II-V, Municipiul Timișoara”.

Descrierea succinctă a lucrării, publicată de Primăria Timișoara, poate face să zâmbească chiar și pe un neavizat în șmecherii edilitare.

Din PUZ-ul privat, străzile au fost trecute la municipalitate, astfel încât beneficiarii care construiesc pe parcele să nu plătească pentru construcția rețelei de apă-canal.

Descrierea lucrării este după cum urmează: “În baza contractului vor fi executate lucrări aferente obiectivului de investiţii „”Extindere retele apa-canal zona Plopi sud, str.II-V, Municipiul Timișoara in conformitate cu cerintele din cadrul documentatiei de atribuire.

Având în vedere Expertiza tehnică a lucrărilor executate în cadrul obiectivului de investiții ”Extindere rețea apă-canal –zona Plopi Sud, str. II-V”, cu nr. SC2022-30740/08.12.2022, realizată în scopul determinării stării tehnice de calitate a rețelei de apă și canalizare menajeră existentă și executată conform proiectului tehnic nr. 26/2006, întocmit de S.C. Delta Project S.R.L., pe str. Mărghitaș s-a constatat lipsa unui tronson de rețea de canalizare din PVC D 400 mm, în lungime de 270 m, reabilitarea a 29 cămine de vizitare existente.

Necesitatea investiției este justificată de faptul că Municipiul Timișoara are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor municipiului prin asigurarea continuității și calității serviciului de alimentare cu apă și canalizare pe domeniul public.

Prin continuarea lucrărilor ce implică realizări importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, pentru buna funcționare a serviciilor cât și pentru ca acestea să îndeplinească condițiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare, este oportună achiziționarea serviciului de execuție a acestor lucrări.

Acestea ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile.

Contractul presupune efectuarea următoarelor lucrări: execuția unui tronson de canalizare ape uzate pe str. Mărghitaș, diametrul canalului proiectat este de 400x 9,8 mm, în lungime de 270 m, din tuburi PVC; execuția a 6 bucăți cămine de vizitare; reabilitarea a 29 buc. cămine de vizitare existente (etanșietatea îmbinărilor elementelor de alcătuire a căminelor de vizitare, montarea plăcilor din beton armat, a capacelor de fontă, aducerea la cotă a căminelor de vizitare, efectuarea probelor de etanșietate; executarea umpluturilor, refacerea terenului (aducerea la starea inițială).

Lucrările se vor executa în conformitate cu Legea 10/1995, (actualizată), privind calitatea în construcții. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în cea de-a 7-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile în care solicitările se vor adresa cu cel putin 14 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Clarificările depuse după acest termen nu vor mai fi luate in considerare. II.1.5) Valoarea totala estimata Valoarea fara TVA: 584765,57; Moneda: RON”.

Cu alte cuvinte, investiția primăriei este justificată de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de viață a locuitorilor din municipiu, deși deocamdată, o singură familie locuiește acolo.

Important, așa cum scriam mai sus, este că legal Primăria Timișoara ar fi trebuit să preia străzile de abia după ce proprietarul / beneficiarul ar fi adus zona la stadiul de funcționalitate, adică ar fi tras utilitățile necesare, apă și canal, și ar fi amenajat străzile cuprinse în PUZ.

Cui a făcut administrația Fritz acest minunat cadou, din banii timișorenilor?

Așa cum rezultă din datele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, parcela cu număr topo 436355, de pe strada Rezistența bănățeană, este, din anul 2009, în proprietatea familiei Gheorghe și Tabita Bunea.

Întâmplător sau nu, Gheorghe Bunea lucrează chiar la Primăria Timișoara, mai exact este consilier superior la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Pentru această parcelă de 503 metri pătrați lucrurile sunt clare.

În ceea ce privește restul suprafeței până la 6 hectare, aceasta a fost dezmembrată în parcele mai mici. Mai exact, pentru poziția topo CF 138464, CAD 1676/2/3 , informațiile de la OCPI arată că parcela 1676/2/3 este unificată cu imobilul din CF 132295 Timișoara apoi este dezmembrată în 73 de parcele.

Cine este proprietar pe aceste parcele nu este clar însă. Am încercat să aflăm cine sunt proprietarii acestor parcele, care vor beneficia de utilități cadou, din partea administrației Fritz, dar ne-a fost imposibil să aflăm pe căile legale de informare. Ceea ce este cel puțin ciudat.

Cert este că, în pregătirea campaniei electorale, actualii edili au lansat pe SEAP oferta pentru contractul de atribuire a lucrărilor edilitare pe 14 septembrie 2023 și au așteptat până în ultimul moment să atribuie contractul, pentru a se asigura că manevra de sifonare a banului public, adică realizarea rețelei de utilități din bani publici pentru un PUZ privat, nu va apărea public în presă sau nu va fi contestată de vreun terț.

seap 1
Cu precizie elvețiană și răbdare de chinez bătrân, conducătorii Primăriei Timișoara au așteptat aproape până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, care era 9 aprilie 2024 și au făcut atribuirea contractului pe 21 martie 2024.

Important de reținut, pentru că aici aparatnicii administrației Fritz și-au prins, din nou, urechile. Deși atribuirea s-a făcut pe 21 martie 2024, contractul s-a semnat cu o zi înainte, adică pe 20 martie 2024!

De unde reiese clar că întâi s-a semnat contractul cu firma ROMTIM INSTAL SRL din Chișoda, iar atribuirea propriu-zisă conform datelor oficiale de pe SEAP s-a făcut la o zi după semnare.

Lucru profund inexplicabil, ca să nu spunem ilegal, neputând să ne substituim unui organ de cercetare sau anchetă.

Graba însă demonstrează că problema trebuia rezolvată urgent și cu maximă discreție, mai ales că marea ilegalitate, flagrantă, este preluarea străzilor II – V Plopi Sud, care nu existau în realitate, pentru ca mai apoi primăria să facă lucrările de apă și canal din bani publici, adică ai timișorenilor, pentru niște beneficiari privați.

Care aveau obligația să cedeze străzile către primărie cu utilitățile deja realizate, iar Primăria Timișoara avea obligația să le preia doar după ce toate țevile și racordurile de apă și canalizare ar fi fost dinainte excutate de către proprietarul/proprietarii PUZ-ului.

Odată acest lucru realizat, amenajarea străzilor, asfaltarea și trotuarele cad automat în sarcina Primăriei Timișoara.

Evident, extrem de darnică cu prietenii, mai ales în 2024, an de grație electoral.

Renovări de mântuială: locuitorii din Șagului sunt revoltați pe haosul și mizeria din Piața Doina (video)

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

One thought on “Administrația Fritz face cadou, din bani publici, utilitățile pentru un PUZ privat de 6 hectare (foto/video)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *