Trei sate dispărute în estul județului Timiş! Pe lista de aşteptare sunt alte patru

Estul judeţului are trei sate care în ultimele trei decenii au rămas fără niciun locuitor – Bunea Mică (aparţinător de oraşul Făget), Cireşu Mic (aparţinător comunei Criciova) şi Checheş (comuna Secaş).

Acestea sunt şi singurele aflate în această situaţie, în Ti­miş. Poate cel mai cu­nos­cut este Bunea Mică, po­pu­lat la sfârşitul secolului XIX doar cu cetăţeni maghiari, în perioada când Banatul se a­fla sub dominaţia Im­pe­riului Austro – Ungar.

Satul a început să se depopuleze la sfârşitul anilor `60. În pre­zent, doar cimitirul şi mo­numentele ridicate după 1990, pe fostul loc al bi­se­ri­cii, mai amintesc că acolo au locuit peste 200 de oa­meni.

”Satul nu mai este locuit a­cum. În 1864 au venit bo­ga­ţii din Szeckszard şi au cum­părat teritoriul co­mu­nei. Nu a fost colonizat. Au venit ei de bună voie. Con­diţiile grele din anii `60 i-au făcut pe oameni să pă­ră­seas­că locul. Nu aveau lu­mi­nă, drumuri, era foarte greu… În anii `80, au mai ră­mas doar două familii, iar a­cum nu mai e nimeni. Îl co­memorăm în fiecare an şi ve­chea vatră a satului a de­ve­nit acum un loc de pe­le­rinaj, care adună anual peste 500 de vizitatori, mulţi din­tre ei fiind fii ai satului, care sosesc din numeroase ţări”, ne spunea Ioan Ihasz, pri­ma­rul comunei Dumbrava.

O altă localitate dis­pă­ru­tă în aceeaşi perioadă este Ci­reşu Mic sau Pereu cum mai era cunoscut în zona Lu­gojului. Acesta era po­pu­lat cu peste 150 de locuitori, ma­joritatea de etnie u­crai­nea­nă. Se afla amplasat într-o poiană la câţiva kilometri de satul Cireşu.

Din 1954 a devenit cătun al acestuia. După 1990, în apropierea lo­cu­lui în care a existat sa­tul s-a ridicat Mănăstirea „Sfânta Treime „. Acum, la Pereu, doar câteva cruci mai amintesc că acolo au locuit oameni.

Checheş apare ca ates­ta­re documentară încă din 1440. A rezistat cinci se­co­le, însă după cel de-al doilea război mondial a început să se depopuleze, astfel că, de la aproape 800 de locuitori câţi avea în 1880, acum nu mai are niciunul.

În prezent, în estul ju­de­ţu­lui, în pericol de dispariţie se mai află satele Topla (co­muna Mănăştiur), care mai are doar trei locuitori, Viz­ma (comuna Secaş), în care mai trăiesc mai vreo zece oa­meni şi Lăpuşnic şi Spata (comuna Bara), fiecare cu vreo 15 suflete.

”Spata este po­pu­lat în special cu per­soa­ne care se ocupă de oie­rit, venite din zona Sibiului. Foş­tii băştinaşi s-au mutata demult în zona Lugojului sau a Timişoarei”, ne-a de­cla­rat Ioan Lăzărescu, pri­ma­rul comunei Bara.

Sursa: redesteptarea.ro


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns