I s-a refuzat ajutorul public judiciar și a pierdut procesul

Aproape 100 de partide din România riscă să fie radiate

Justițiabilii care fac dovada că nu dispun de veniturile necesare pentru a achita taxele de timbru solicitate în unele procese, și nici onorariul experților sau pe cel al avocatului pot fi scutiți de plata integrală a acestora, pot obține o diminuare a sumei solicitate de instanță sau eșalonarea plății.

Cererea se depune, de regulă, la prima ședință de judecată, însă, potrivit legislației în vigoare, poate fi introdusă oricând pe durata procesului, până la închiderea dezbaterilor pe fond. Practica judiciară din România reliefează un procent destul de mic al justițiabililor care au beneficiat de ajutorul public judiciar, din diferite motive.

Unul ar fi că soluționarea cererii este la latitudinea judecătorului. Uneori, apar erori în procedura internă a instanțelor. Referitor la acest ultim aspect, o decizie a Curții de Apel Timișoara a ajutat o femeie din vestul țării să i se recunoască dreptul de a beneficia de ajutor public judiciar, refuzat inițial de Tribunalul Arad.

Având un proces civil pe rol care trebuia timbrat cu suma de 800 de lei, femeia a depus la primul termen de judecată o cerere de scutire de la plata acestei sume, arătând că nu o poate achita din veniturile sale mici. Solicitarea a fost înregistrată la Registratură, însă, dintr-o neglijență administrativă, nu a mai ajuns la dosarul cauzei decât după închiderea dezbaterilor şi după pronunţarea hotărârii.

Consecința acestei neglijențe a fost că acțiunea arădencei a fost respinsă ca fiind netimbrată. Judecătorii Curții de Apel Timișoara, instanța căreia i s-a adresat mai departe, au sesizat eroarea și au decis trimiterea cauzei spre rejudecare, înapoi la Tribunalul Arad.

”Curtea a considerat că se impune trimiterea cauzei spre rejudecare, având în vedere faptul că cererea de ajutor public judiciar a pârâtei, sub forma scutirii de la plata taxei de timbru, diminuării sau eşalonării, a fost depusă la instanţă, fiind înregistrată la data primului termen de judecată, dar probabil din motive de ordin administrativ nu a ajuns la dosarul cauzei în termen util pentru a fi avută în vedere şi soluţionată. Menţinerea, în această situaţie, a soluţiei de anulare a apelului pârâtei ca netimbrat ar aduce atingere dreptului acesteia la un proces echitabil şi accesului său la justiţie, drept fundamental al omului, consacrat prin art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului”, se arată în decizia Curții.

În consecinţă, cauza a fost trimisă spre rejudecare, instanţa arădeană trebuind să soluţioneze mai întâi cererea de ajutor public judiciar a pârâtei apelante, după care, rejudecarea acțiunii inițiale. Odată întors dosarul la Tribunalul Arad, cererea femeii a fost respinsă, completul de judecată refuzând să o scutească de plata taxei de timbru. Neavând banii necesari pentru a o plăti, procesul a fost anulat.

În concluzie, femeii i s-a recunoscut dreptul de a solicita ajutor public judiciar, respins inițial din cauza unei greșeli a angajaților de la instanța arădeană, însă judecătorii au considerat că nu trebuie să îl primească. Neavând bani pentru a plăti taxa de timbru, a pierdut și procesul…


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

0 Comments

No Comment.