Operatorul de salubritate vrea să facă legea în Timișoara

retim 2

Federația Asociațiilor de Locatari din Timișoara (FALT) se simte obligată să facă precizări mai clare referitoare la unele termene de plată a serviciilor publice oferite asociațiilor de locatari/proprietari de diferiți prestatori de servicii.

CITEȘTE ȘI: Doliu în fotbalul românesc: Un câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua a murit

Foarte multe asociații de locatari/ proprietari întreabă de ce la unii furnizori atât termenele de plată (scadența facturii), cât și modul de aplicare a penalităților diferă. În acest sens, FALT face următoarele precizări: „Legea 51/2006 privind serviciile comunitare și de utilitate publică, republicată, se referă la serviciile din domeniul apei potabile, a canalizării și apei meteo, serviciile de furnizare a energiei termice și apei calde, serviciile de salubrizare. <<Art.42 – (9) Factura pentru serviciile frunizate/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii serviciilor de utilități publice, persoane fizice sau juridice, sunt obilgați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor. Data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii. (10) Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează: a) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței>>.

Din acest text de lege rezultă foarte clar că asociațiile de locatari/proprietari sunt obligate să plătească facturile în termenele precizate, adică în maximum 45 de zile de la emiterea lor, dată care este înscrisă pe factură, la fel ca și data scadenței.

De reținut că, deși facturile se pot plăti în termen de 45 de zile, întârzierea cu o zi, adică în a 46-a zi, determină aplicarea penalizărilor începând cu a 16-a zi. În cazul furnizării energiei electrice, deși sunt alte reglementări, scadența, termenele de plată și penalizările sunt la fel ca pentru serviciile prevăzute în Legea 51/2006. În cazul frunizării gazelor naturale, există o lege specială și avem următoarea reglementare: termenul de scadență este de 30 de zile de la data emiterii facturii, cu precizarea că neachitarea facturii în termen de 15 zile de la data scadenței atrage penalizări de întârziere începând cu a 31-a zi de la emiterea facturii.

De observat că aici penalizările vor fi mai mici, având în vedere numărul mai mic de zile la care se aplică. Toate aceste precizări ar trebui înscrise pe factură pentru ca utilizatorii să fie bine informați. Constatăm că nu toți prestatorii informează complet și corect. Dacă la Aquatim și Colterm facturile sunt clare și cuprind toate aceste informații, ba mai mult, la Colterm se precizează și ultima zi în care se mai poate plăti factura fără penalități, există și informații mai incomplete, cum este cazul facturilor emise de E-on, unde nu se precizează baza legală și nici modul de aplicare a penalităților. Referitor la facturi, probleme apar din cauza faptului că în foarte multe cazuri ele vin după data scadenței sau deloc și suntem nevoiți mereu să mergem să sesizăm și să cerem copii de pe facturi.

Probleme mai mari și nemulțumiri ale asociațiilor se întâlnesc la modul cum Retim Ecologic Service SA a conceput explicația de pe factură, care a nemulțumit asociațiile și acestea înțeleg din precizările de pe aceasta că li s-ar lua un drept conferit de lege.

Redăm precizările de pe factură:<<Factura trebuie plătită până la data scadenței, care este înscrisă pe aceasta. Neachitarea facturii în termen de 15 zile de la data emiterii ei atrage penalități de întârziere conform clauzelor contractuale>>. Plata în termen de 15 zile de la emitere, când nici nu au ajuns facturile la asociații, neputându-se întocmi listele cu cheltuieli și efectua încasările, nu este posbilă. A doua frază nu are forma din lege și este o… sperietoare pentru cei care nu sunt bine cunoscători. În lege scrie: <<Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile>>. Solicităm urgent societății Retim și instituțiilor competente să ia toate măsurile de respectare a legii, respectiv a drepturilor consumatorilor de a fi bine informați”, se arată într-un comunicat remis de Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

One thought on “Operatorul de salubritate vrea să facă legea în Timișoara

  1. Așa este. Cei de la TETIM fac doar ce vor, fără a lua în considerare opinia publică. La colectarea selectivă sacii galbeni dați la schimb sunt lăsați pe stradă, iar aceștia, ori sunt luați de vânt, ori de terțe persoane. Degeaba faci sesizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *