O viață în slujba comunității!

Bazându-mă pe experiența acumulată timp de 20 de ani în învățământul superior și Institutul Politehnic, unde practic m-am format trăind și muncind între cei mai aleși intelectuali, am urmat ideea de a testa comunitatea în sensul acceptării schimbării. Astfel, la acea dată, în anul 1996, toţi locuitorii din Giroc și Chișoda își doreau modernizarea infrastructurii.

Luând în seamă aceste dorințe am început să le realizăm pas cu pas, ivindu-se pe parcurs și alte oportunități legate de dezvoltarea comunei noastre.

Astfel:

 • Introducerea gazului metan în comună;
 • Asfaltarea străzilor în vatra veche a comunei;
 • Reparații capitale și construirea de noi clase la cele două școli existente și grădinițe;
 • Construirea de noi creșe pe raza comunei;
 • Înființarea și îmbunătățirea Serviciului de Transport Public Local și achiziția primelor autobuze;
 • Crearea unor zone pentru industrie și prestări servicii (așa a luat ființă în anul 1997 prin HCL 43 primul PUZ din Calea Șagului menit să aducă venituri noi la bugetul local);
 • Venind în întâmpinarea solicitărilor cetăţenilor, am făcut demersuri pe lângă marile lanţuri de magazine pentru a deschide unităţi în localităţile noastre;
 • Urmare a unor iniţiative private, cu un deosebit impact în HoReCa, pe raza comunei Giroc funcţionează frumoase restaurante, hoteluri, pensiuni și terase, care oferă minunate spaţii pentru petrecerea timpului liber şi desfăşurarea unor evenimente private;
 • Atragerea a peste 1.600 de firme pe raza comunei și progresul tehnologiei comunicațiilor m-a determinat să încurajez atragerea firmelor în domeniul comunicațiilor;
 • Extinderea rețelei de apă și canal (1,6 km existent la acea vreme);
 • Extinderea infrastructurii de trotuare mai ales în Chișoda unde acest tip de infrastructură a fost neglijat;
 • Extinderea iluminatului public în comună și înființarea serviciului public de iluminat;
 • Modernizarea infrastructurii serviciilor medicale și privatizarea acestora;
 • Înființarea primului Centru de Permanență din comună;
 • Încurajarea inițiativei private de deschidere a unor policlinici (Policlinica Dr. Boia) farmacii, cabinete veterinare, pe raza comunei;
 • Înființarea primelor stadioane de fotbal în Giroc şi Chişoda;
 • Înfiinţarea primelor baze sportive, una în Giroc şi una în Chişoda – balon cu aer cald;
 • Înființarea primelor săli de sport în cele două localități ale comunei;
 • Înființarea Casei de Cultură „Ionel Lucian Șipoș” pentru păstrarea şi promovarea tradițiilor culturale și achiziția a aproximativ 1.000 de costume populare;
 • Amenajarea cimitirelor și asigurarea întreținerii lor;
 • Turnarea de alei betonate în cele două cimitire, împrejmuirea acestora, iluminarea pe timpul nopții, construirea a două capele și asigurarea a câte o locuință pentru administratorii de cimitire;
 • Achiziționarea primelor utilaje (autogreder, tractor, remorcă, maşină de aspirat și spălat șosele, compactor etc.);
 • Înființarea primelor parcuri de joacă, al parcului de role și a primelor piste pentru biciclete;
 • La construirea Parcului „Aurel Vlaicu” din Giroc şi a Parcului „Izvor” din Chişoda s-a urmărit şi igienizarea fostelor bălţi care erau insalubre devenind un real pericol pentru sănătate;
 • Amenajarea Parcului Bisericii împreună cu Parcul Școlii din Chișoda;
 • Construirea unei săli de ceremonii multifuncționale;
 • Continuând seria bună a colaborării dintre administraţia locală şi cultele religioase, am sprijinit refacerea bisericii monument  istoric  „Sfântul  Dimitrie”, construirea bisericii noi cu hramul „Pogorârea Sfântului  Duh” din Giroc, a bisericii  cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Chisoda şi a celor două biserici romano – catolice din Giroc şi din Chişoda,  a celor patru biserici neoprotestante cu cultul baptist şi penticostal, a bisericii greco-catolice de la Mănăstirea „Fraţii Sfintei Treimi”, de la Pădurea Giroc prin introducerea încălzirii centrale, reparaţii picturi pe icoane la Biserica Ortodoxă din Giroc, iar la Biserica Ortodoxă din Chişoda, încălzire  în pardoseală, mobilier de lemn nou şi anexă construită  pentru deservirea lăcaşului de cult;
 • Participarea la reabilitarea instituțiilor de cult și automatizarea clopotelor de la cele două biserici ortodoxe din Giroc și Chișoda;
 • Am încheiat două contracte cu Biserica Ortodoxă din Giroc şi cu cea din Chişoda pentru a putea pune în valoare spaţiile construite la Casa de Cultură „Ionel Lucian Şipoş” din Giroc şi Casa Naţională din Chişoda, unde am facut intervenţii pentru reparaţii capitale, construirea de platforme betonate şi acoperite, grupuri sanitare, încalzire pe gaz, apă curentă şi canal;
 • Înființarea primului operator local de servicii de apă şi canalizare – S.C GIROCEANA S.R.L.;
 • Înființarea și modernizarea Serviciului pentru Situații de Urgență (SVSU);
 • Înființarea Serviciului Public de Evidență a Persoanelor (SPCLEP);
 • Înființarea Serviciului Poliției Locale;
 • Realizarea de parteneriate publice pentru punerea în valoare a patrimoniului comunei;
 • Modernizarea serviciilor publice, extinderea clădirii administrative a Primăriei pentru a se munci într-un cadru adecvat și modern;
 • Introducerea internetului în comună în mai multe locații publice;
 • Amplasarea de camere de supraveghere pe domeniul public și în instituțiile aparținătoare primăriei prin fibră optică;
 • Elaborarea și implementarea primelor proiecte cu finanțare europeană;

Am început prin digitalizarea administrației publice, cu proiectul din fonduri europene accesat în 2010, prin programul PODCA, cu titlul „Implementarea unui sistem inovativ de management al documentelor şi modernizarea centrului pentru informare a cetăţenilor în cadrul Primăriei Comunei Giroc, judeţul Timiş” în valoare de  1.056.586,52 lei.

S-a urmărit prestarea de servicii electronice, modernizarea serviciilor publice, anticipând parcă Sistemul de Control Managerial Intern (SCIM) introdus în administrația locală, ulterior, în anul 2010, conform Ordinului 234/2010. Urmând  normele europene în mecanismele de management și control intern, am fost printre primii promotori din județ și din ţară, care am demarat implementarea manualului de proceduri operaționale și ale standardelor  de control intern, managerial, conform legislației specifice.

Dezvoltarea infrastructurii informaționale a permis scurtarea perioadei de eliberare a actelor. Într-un cuvânt, s-a produs creșterea calității serviciilor publice.

Pentru noi, infrastructura a reprezentat întotdeauna o prioritate, astfel că am încercat să facem lucrurile într-o ordine cronologică, firească unei dezvoltări moderne. De aceea, în anul 2002, primăria accesează primul proiect cu fonduri europene prin programul SAPARD pentru infrastructura de apă și canal, aproape inexistentă la vremea preluării primului meu mandat (1,6 km în toată vatra veche a comunei). Urmare acestui proiect, în anul 2006, s-a accesat un împrumut pentru asfaltarea a 33 km de drum, 66 km rigole și aproximativ 2.000 de poduri și podeţe. S-a continuat cu investiții în extinderea infrastructurii de apă-canal, dar și asfalt, cu sume provenite de la bugetul local și alte surse legal constituite.

Am înțeles repede că, fără atragerea de sume din programe europene, ne stopăm în dezvoltare, astfel că, în anul 2012, am propus și impulsionat înființarea în cadrul primăriei a Compartimentului de Dezvoltare Locală și Investiții, crescând potențialul atragerii de fonduri europene și nu am greșit pentru că a urmat o absorție substanțială de fonduri, după cum urmează:

 • Modernizare drum comunal, înfiinţare centru de copii tip „afterschool”, păstrarea şi promovarea tradiţiilor culturale locale cu sprijinul Ansamblului Folcloric „Ghiocelul” Program PNDR – proiect cu ajutorul căruia am realizat cei 6,225 km de drum şi piste până la pădure și afterschool-ul din Giroc (2012-2016);
 • În colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş, s-a efectuat lărgirea şoselei de legătură dintre Giroc şi Timişoara, la 4 benzi, cu trotuare şi piste de biciclete;
 • Realizarea Registrului Agricol Electronic în județul Timiş în parteneriat cu CJT, Program PODCA (2016);
 • Construirea unei creşe în Giroc, Program PNDR, Submăsura 7.2 – proiect prin care am realizat Creșa nr.2 Giroc (2017 – 2019);
 • Extindere reţea apă potabilă şi apă uzată în Giroc, zonele Calea Urseni şi Calea Martirilor 1989, program PNDR, Submăsura 7.2. – proiect prin care s-au realizat 7,5 km rețea de apă potabilă și 15,5 km canal (2017 – 2019);
 • Achiziție autoutilitară tip ambulanță pentru Centrul de permanență Chișoda, Comuna Giroc, Program PNDR-GAL (2018-2019);
 • Dotări sediu primărie, Program PNDR – GAL – proiect ce vizează dotarea sediului primăriei cu mobilier și produse IT de ultimă generație;
 • Extindere și modernizare anexă parter în vederea amenajării unui centru de zi, cantină socială și prestări servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii din Giroc, Program POR – proiect prin care se asigură masa caldă, servicii medicale și consiliere psihologică; (2018 -2020);
 • Construire creșă P+1E în Chișoda, Program PNDR, Submăsura 7.2 – proiect prin care realizăm creșa din Chișoda (2017 – 2020);
 • Extindere rețea apă potabilă în zona Aleea cu Plopi, Giroc, Program PNDL – proiect prin care s-au realizat 9,5 km de rețea de apă potabilă (2018 – 2020);
 • Reabilitare și extindere clădiri pentru Școala Generală cu clasele 0-VIII din Giroc, Program POR axa 10 – proiect prin care se creează noua şcoală din zona fostelor unități militare (2018 – 2020);
 • Reabilitarea și modernizarea clădirii Şcolii Generale „Iosif Ciorogariu” din Chișoda, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii, Program POR axa 3.1B – proiect ce vizează modernizarea școlilor din mediul rural;
 • WiFi4EU/1-2018/023944-029433, The Innovation and Networks Executive Agency – proiect prin care se realizează a şaptea rețeaua WIFI publică din comună;
 • Realizare infrastructură rutieră de interes local în Giroc, Program PNDR, Submăsura 7.2 – proiectul vizează construirea unei centuri de legătură între localitățile Giroc și Timișoara (zona Calea Șagului) menită să ocolească localitățile Giroc și Chișoda și astfel să scurteze traseul celor care tranzitează comuna. Proiectul are o lungime de aproximatv 4,2 km (2017 – 2020);
 • Asfaltare străzi în Giroc, Program FDI – proiect ce vizează asfaltarea a 61 de străzi în Giroc și 41 în Chișoda;

Dezvoltarea fără precedent a comunei noastre ne-a determinat să găsim soluții pentru aproape toate provocările. Desigur, se muncește în continuare pentru eliminarea tuturor neajunsurilor inevitabile într-o zonă în plină și continuă dezvoltare, cu impact major asupra locuitorilor.

 

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.