O comună din Timiș a rămas fără canalizare din cauza primarului

statie de epurare

În precedentul episod al serialului în care vă prezentăm ilegalitățile petrecute de ani în șir la Parța, am publicat o parte din constatările Camerei de Conturi Timiș, cuprinse în raportul de audit întocmit în luna mai 2017. În episodul de azi, continuăm să spicuim din acest raport, oamenii din Parța urmând să afle, în sfârșit, de ce nu au canalizare în comună nici în ziua de astăzi, deși stația de epurare este gata de funcționare din 2014!

În anul 2016, Primăria Parța a efectuat plăți către SC Prozim SRL, în valoare de 144.000 lei, în baza unui contract de servicii, al cărui obiect îl reprezentau următoarele operațiuni: întocmire caiet de sarcini, asistență tehnică publicare SEAP (Serviciul Electronic de Achiziții Publice – n.r.), întocmire documente necesare publicării pe SEAP, asigurare expert cooptat în cadrul procedurii, verificare documentații tehnico-economice depuse pentru obiectivul de investiție „Construire canalizare + stație de epurare – etapa a II-a canalizare, comuna Parța, județul Timiș”.

Documentația exista în primărie!

Și acum să cităm din raportul de audit: „Numai că, pentru această lucrare de canalizare, UATC Parța deține un proiect ce a fost întocmit de către Aqua Consult SRL încă din anul 2011, atât pentru stația de epurare cât și pentru rețeaua de canalizare, proiectul fiind actualizat în anul 2014, în ceea ce privește prețul obiectivului de investiții.

Drept dovadă, stau documente întocmite de către firma de proiectare Aqua Consult SRL în anul 2011 și actualizate în anul 2014, din care, la prezentul proces-verbal de constatare anexăm, spre exemplificare, următoarele documente: devizul general întocmit în anul 2011 împreună cu centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrări; centralizatorul listelor cu cantități de lucrări; lista cu cantitățile de lucrări aferente rețelei de canalizare.

Pe ultima filă a respectivei liste cu cantități de lucrări, reprezentantul Aqua Consult SRL a consemnat olograf că firma domniei sale a realizat întregul proiect tehnic, inclusiv caietul de sarcini care este parte integrantă din proiect”. În octombrie 2014, Primăria Parța a încheiat un nou contract cu Aqua Consult SRL, care avea ca obiect: „detalii execuție pentru stația de epurare – canalizare etapa a II-a”. Prețul: 80.600 lei inclusiv TVA.

Concluzia Curții de Conturi: „Prin urmare, proiectul, caietul de sarcini, precum și absolut toate detaliile de execuție aferente acestei lucrări le-a executat Aqua Consult SRL, ceea ce reprezenta de altfel și obligația legală a proiectantului (…) Având în vedere cele prezentate în rândurile de mai sus, contractul încheiat cu SC Prozim SRL, a cărui valoare este de 144.000 lei, nu se justifică atâta timp cât caietul de sarcini și întreaga documentație tehnico-economică a fost întocmită de către proiectantul Aqua Consult SRL, iar la prezentul proces-verbal de constatare am anexat documente care probează că proiectul și toată documentația tehnico-economică au fost realizate de către Aqua Consult SRL”.

O licitație cu mult scandal

Curtea de Conturi face referire și la serviciile de expert cooptat în cadrul procedurii de licitație, o altă „misiune” asumată de Prozim SRL în contul frumoasei sume de 144.000 de lei.

Analizând documentele aferente procedurii de atribuire a contractului de realizare a rețelei de canalizare, Curtea de Conturi a descoperit o situație halucinantă. Citiți și vă cruciți…

Prima evaluare a ofertelor s-a încheiat în data de 19 iulie 2016, iar potrivit raportului de evaluare, câștigătoare a fost desemnată SC Tubular Tehno Sistem SRL. O altă firmă participantă la licitație, SC Kasdum-GF SRL, participantă în competiție, a contestat procedura la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

În decizia din 8 septembrie 2016 a CNSC se scrie așa: „Consiliul reține faptul că autoritatea contractantă (Primăria Parța – n.r.) în mod nelegal a declarat câștigătoare oferta SC Tubular Tehno Sistem SRL (…) Autoritatea contractantă nu își poate îndeplini această obligație doar în mod formal, ci trebuie să solicite și să analizeze răspunsurile primite în mod temeinic.

În speță această ofertă a fost declarată câștigătoare de către autoritatea contractantă în baza unor supoziții ale comisiei de evaluare fără o fundamentare economică concretă și corectă (…) Respinge excepțiile invocate de autoritatea contractantă (…), anulează raportul procedurii și actele subsecvente și obligă autoritatea contractantă ca în termen de 10 zile de la comunicare să evalueze ofertele cu respectarea documentației de atribuire, a prevederilor legale și a celor reținute în prezenta”. Suficient de clar, nu-i așa? În urma deciziei CNSC, firma în cauză, SC Tubular Tehno Sistem SRL, a formulat plângere către instanța de judecată, însă Curtea de Apel Timișoara i-a respins-o.

Facem ce vrem, pentru că putem

Ce face Primăria Parța? Învață din greșeli și respectă legea? Ți-ai găsit, nu-l cunoașteți pe Mihai Petricaș… Cităm din nou din raportul de audit: „Autoritatea contractantă reanalizează și reevaluează ofertele în data de 21.09.2016. Potrivit Raportului Procedurii din 22.09.2016 (…), firma câștigătoare a fost desemnată tot SC Tubular Tehno Sistem SRL, deși în Decizia din 8.09.2016, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a precizat textual faptul că, potrivit Raportului, autoritatea contractantă în mod nelegal a declarat câștigătoare oferta SC Tubular Tehno Sistem SRL.

Din nou SC Kasdum-GF SRL a contestat procedura la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, iar CNSC, prin Decizia din data de 21.11.2016, constată următoarele: <<Față de cele reținute mai sus, Consiliul constată că autoritatea contractantă a ales să nu pună în aplicare decizia Consiliului, definitivă și irevocabilă, ci a hotărât să reevalueze ofertele în același mod superficial, formal și nelegal asupra cărora atât Consiliul cât și Curtea de Apel s-au pronunțat anterior (…)

Consiliul reține că autoritatea contractantă nu-și poate invoca propria culpă (…) izvorâtă din evaluări defectuoase repetate ale ofertelor, pierzând o lungă perioadă de timp înăuntrul căreia s-au consumat în bună măsură etapele importante ale procedurii (achiziționarea caietului de sarcini, deschiderea ofertelor, declararea ofertelor admisibile și a ofertei câștigătoare) și nepunerea în aplicare a deciziei Consiliului și a Curții de Apel, fapte care pot avea repercusiuni asupra finanțării acestui obiectiv important de investiție pentru comunitate>>”.

Una peste alta, CNSC a obligat Primăria Parța să anuleze și acest raport al procedurii de evaluare și să pună în aplicare decizia consiliului din 8 septembrie 2016.

O întrebare încă fără răspuns

Mihai PetricasSunteți curioși dacă măcar acum s-au conformat primarul Mihai Petricaș și subalternii săi deciziei CNSC? Vă satisfacem curiozitatea, dând din nou cuvântul Curții de Conturi: „Numai că autoritatea contractantă UATC Parța nu a avut în vedere nici de această dată dispozițiile CNSC și nici ale Curții de Apel Timișoara, iar potrivit Raportului Procedurii din 9.12.2016, întreaga procedură a fost anulată. În anul 2017 s-a reluat procedura, documentația fiind din nou publicată pe SEAP, iar acest fapt arată că, procedând astfel, autoritatea contractantă, prin încălcarea dispozițiilor CNSC, a dat din nou șansă SC Tubular Tehno Sistem SRL de a participa la o a doua selecție a ofertelor”.

Acum vă întrebați, probabil, ce se ascunde în spatele insistenței cu care Primăria Parța a încălcat deciziile CNSC… Din păcate, la întrebarea asta – firească, de altfel -, n-avem nici un răspuns, alții fiind în măsură să facă lumină în această afacere.

De ce n-are ursul coadă și Parța canalizare?

Luând în considerare toate aceste aspecte, Curtea de Conturi a concluzionat: „Având în vedere deciziile CNSC și decizia Curții de Apel Timișoara, reiese că SC Prozim SRL nu-și justifică nici activitatea de specialist cooptat în comisia de evaluare a ofertelor, pentru că, în calitate de specialist cooptat, avea obligația de a explica membrilor comisiei de evaluare a ofertelor că dispozițiile CNSC sunt obligatorii, însă domnia sa a semnat inclusiv al doilea raport prin care câștigătoare a fost desemnată tot SC Tubular Tehno Sistem, contrar dispozițiilor CNSC.

Din cele prezentate în rândurile de mai sus a reieșit că: – pe de-o parte, SC Prozim SRL nu a putut proba că a realizat caietul de sarcini atâta timp cât acesta a fost realizat de către Aqua Consult SRL; – în ceea ce privește întocmirea documentele necesare publicării pe SEAP, aceasta intră în atribuțiile d-nei Petricaș Carmen Iulia (nora primarului Mihai Petricaș a demisionat după controlul Camerei de Conturi Timiș – n.r.) potrivit fișei postului; – în ceea ce privește serviciile de expert cooptat în cadrul procedurii, s-a demonstrat că SC Prozim SRL nu a dovedit exercitarea respectivelor servicii la nivelul unui expert, ba mai mult, a dat dovadă că a ignorat pur și simplu deciziile CNSC și ale Curții de Apel Timișoara, iar drept urmare pentru anul 2016 s-a pierdut finanțarea, iar după un an de zile, UATC Parța se află tot în situația de nu fi încheiat încă un contract de executare a lucrărilor”.

Am promis localnicilor din Parța, la începutul articolului, că vor afla de ce nu au canalizare la patru ani de la realizarea stației de epurare. Au aflat acum.

Mingea ar putea ajunge în terenul parchetului

În ceea ce privește licitația din 2016, nu-i exclus ca lucrurile să se complice pentru primarul Mihai Petricaș și oamenii săi – în special pentru viceprimarul Ioan Dunca, cel care a fost președintele comisiei de evaluare a ofertelor -, în cazul în care constatările Curții de Conturi vor ajunge la parchet: „Datorită acestor considerente, plata sumei de 144.000 lei către SC Prozim SRL este o plată nelegală, ce a condus la prejudicierea bugetului UATC Parța.

Cât privește angajarea de cheltuieli precum și plata nejustificată a sumei de 144.000 lei, dar și modul de derulare a procedurii de evaluare a ofertelor, în sensul nerespectării deciziilor CNSC și a deciziei Curții de Apel Timișoara, auditorii arată că asupra acestor aspecte există indicii cu privire la săvârșirea unor fapte prin încălcarea legilor penale. În plus, din documentele anexate la prezentul proces-verbal de constatare, în speță din Rapoartele procedurii, se observă că, din comisia de evaluare a ofertelor face parte inclusiv d-na Petricaș Carmen Iulia, nora d-lui primar Petricaș Mihai”.

Așa cum, probabil, vă amintiți, nu doar nora edilului-șef a fost angajată în primărie, ci și fiul și fiica acestuia. Obsesia lui Mihai Petricaș ca el și familia sa să controleze absolut tot ce se întâmplă în instituția pe care o conduce de 14 ani s-ar putea să-l coste până la urmă…


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

One thought on “O comună din Timiș a rămas fără canalizare din cauza primarului

  1. Ceea ce se intimpla la Parta este de o nesimtire fara margini din partea acestui primar.Mai mult poate DNA sesizeaza si verifica acea societate PROZIM SRL care nu face alceva decit inseala si excrocheaza primariile si societatile de stat facturind sume mari si necuvenite si desigur patronul poate avea 3-4 masini de lux (BMW),palate si casa imensa de vacanta la Petrovaselo.Ce vremuri traim si cu ce caractere de oameni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *