O comună de lângă Timișoara va avea un nou Plan urbanistic. Vor fi date mai multe locuri de casă

Pentru a răspunde presiunii venite din partea celor care solicită noi locuri de casă, Primăria Comunei Jebel a comandat actualizarea Planului urbanistic general (PUG). De menționat că autoritatea publică locală a promovat anterior un Plan urbanistic de zonă prin care care au fost parcelate 130 de loturi destinate construirii de noi locuințe.

În prezent, în proporție de 95 la sută acestea sunt terminate sau se află în curs de finalizare. Trebuie spus, de asemenea, că în intravilanul localității există o limbă de pășune, întinsă pe câteva hectare, care practic împarte satul în două.

Prin inițiativa de întocmire a noului PUG, primarul Sabin Bociu declară că se are în vedere și delimitarea acestei suprafețe de teren ca viitoare zonă rezidențială, ceea ce ar permite ulterior dezvoltarea unui nou PUZ pentru locuințe, prin care să fie rezolvate cererile existente la primărie, precum și cele care se vor mai depune.

Lucrarea de actualizare a PUG-ului, inclusiv procedura de aprobare a acestuia, se estimează că va dura circa doi ani, însă firma executantă a promis devansarea acestui termen cu circa șase luni.

Așadar, pentru cei care visează la un loc de casă la Jebel se conturează o perspectivă favorabilă și speranțe ca dorința lor să devină realitate.

0 Comments

No Comment.