Noi reguli de organizare a consiliilor administrative în școli

consiliu administratie

Ordinul ministrului educației nr. 5154/2021 aduce schimbări în ceea ce privește componența, organizarea și funcționarea consiliilor de administrație ale școlilor. Potrivit noilor prevederi, Consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat se constituie din 7, 9 sau 13 membri, numărul fiind stabilit de inspectoratul școlar pentru fiecare unitate de învățământ.

CITEȘTE ȘI: Vremea se schimbă radical: meteorologii anunță frig și ploi însemnate

În cazul unităților de învățământ preșcolar, de nivel primar și gimnazial în care consiliul de administrație este format din 7 membri, acesta se compune din: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai părinților; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Pentru consiliul de administrație format din 9 membri: 4 cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților.

În cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, componența este următoarea: 6 cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local și 3 reprezentanți ai părinților. În unitățile de învățământ special, în consiliul de administrație reprezentantul primarului sau primarul este înlocuit cu președintele consiliului județean, un reprezentant al acestuia sau cu un reprezentant al consiliului județean. Directorul unității de învățământ este membru de drept în toate cazurile.

Calitatea de membru al consiliului de administrație este incompatibilă cu cea de membru în același consiliu de administrație a soțului, soției, fiului, fiicei, rudelor și afinilor până la gradul IV inclusiv;  deținerea unei funcții de conducere, de îndrumare și control în inspectoratul școlar din județul în care funcționează unitatea de învățământ respectivă sau în Ministerul Educației; aplicarea unei sancțiuni disciplinare în ultimii doi ani, pentru care nu a intervenit reabilitarea; condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei, cu intenție, în împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării; calitatea de cadru didactic în unitatea de învățământ respectivă, cu excepția membrilor aleși de către consiliul profesoral al unității de învățământ.

La ședințele consiliului de administrație participă de drept reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate, cu statut de observatori. Este invitat obligatoriu și reprezentantul elevilor care învață la clasele cu învățământ în limba maternă, dacă ordinea de zi prevede o problematică a acestui învățământ, procedura aplicându-se în mod similar și în unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale în cadrul cărora funcționează clase cu predare în limba română.

Inspectoratul școlar poate stabili ca modalitatea de desfășurare a ședințelor consiliului de administrație să aibă loc on-line. Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate.

În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: sub semnătură, prin poștă, fax, e-mail, alte mijloace electronice folosite de unitatea de învățământ (de exemplu, Whats App, SMS etc.) stabilite printr-o procedură la nivelul unității.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

One thought on “Noi reguli de organizare a consiliilor administrative în școli

  1. Exact ca la Sandra! „Baron”i cu functii mari in primarie au smecherit, dar numai unul a fost suspendat de prefect si de ANI pentru conflict de integritate, dar, schimbandu-se conducerea la prefectura, se lafaiesc in continuare pe fotolii la primarie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *