Impozite neschimbate la anul, în Timișoara? Vezi ce bonificații, reduceri și scutiri sunt prevăzute pentru cetățenii orașului

Timișoara a elaborat un proiect de hotărâre pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, acesta urmând să fie supus aprobării consiliului local.

Conform proiectului, în general, timișorenii nu vor avea de plătit impozite mai mari anul viitor. Astfel, pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,08 la sută asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,6 la sută asupra valorii care poate fi: valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii cinci ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință, valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii cinci ani anteriori anului de referință sau valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii cinci ani anteriori anului de referință.

Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,08 la sută asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,3 la sută asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea
sau deținute de persoanele juridice rămâne majorat, în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu o cotă adițională de 50 la sută din cota de impozit stabilită.

Impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice sau de persoanele juridice rămâne majorat cu o cotă
adițională de 50 la sută față de nivelul impozitului stabilit.

Impozit zero pentru cultură

De asemenea, conform proiectului de hotărâre, cota taxei pentru servicii de reclamă și publicitate este de trei la sută. Cota de impozit în cazul impozitului pe spectacole este zero, pentru orice spectacole de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, spectacole de circ, orice competiție sportivă internă sau internațională, precum și în cazul oricărei alte manifestări artistice.

Bonificații și scutiri

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, pe teren sau pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie a anului 2020, se acordă o bonificație de 10 la sută.

Se va acorda scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele situații, astfel: imobilele clasate
ca monumente istorice de tipul muzeu sau casă memorială, clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și furnizori de servicii sociale, clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, clădirile retrocedate potrivit OUG nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectațiunea de interes public. Aceeași scutire este valabilă și pentru clădirile retrocedate comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu condiția
menținerii afectațiunii de interes public.

Alte înlesniri

Mai sunt scutite de impozit față de bugetul local clădirile afectate de calamități naturale (cutremure, inundații sau incendii provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbușiri de teren), pentru o perioadă de cinci ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul, clădirile folosite ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea beneficiarilor Legii 341/2004 (revoluționari), clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, clădirile unde au fost executate lucrări în conditiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale, clădirile aflate în
proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat, clădirile deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugărești și de societățile cooperative agricole, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis.

Scutiri sau reduceri

Se acordă scutirea sau reducerea, după caz, a impozitului pe clădiri și pe teren, pentru clădirea folosită ca domiciliu și/sau terenul aferent acesteia, aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau
ajutor social. În cazul mijloacelor de transport hibride, nu se plătește impozit.

Taxă specială

Va fi aplicată, de asemenea, o taxă specială pentru promovarea turismului în municipiul Timișoara, în valoare de doi la sută la tarifele de cazare exclusiv TVA, care va fi aplicată în toate unitățile de cazare, pentru fiecare zi de sejur a turistului.

0 Comments

No Comment.