APEL DE SELECȚIE A PROIECTELOR

                                APEL DE SELECȚIE A PROIECTELOR – VARIANTA SIMPLIFICATĂ

Măsura 6.3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest

Nr. ref. sesiune: 01/6.3/6B/11.10.2017-10.11.2017

 1. Data lansării apelului de selecție: 11.10.2017

 1. Măsura lansată prin apelul de selecție – Măsura 6.3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest;

Beneficiari eligibili:

 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare: asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare;

 • Autorități publice locale: Unități administrativ-teritoriale ale comunelor și orașelor sub 20.000 de locuitori;

Conform Legii administraţiei publice locale nr.215/2001: ”Autorităţile administraţiei publice, (…) sunt consiliile locale, comunale, orășenești şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive.” – art. 23. ”Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu” si sunt reprezentate de primar sau după caz, de președintele consiliului județean. – art. 21. Prin urmare, autorităţile publice locale pot fi solicitanți/parteneri în cadrul apelului de proiecte prin Măsura 6.3/6B prin intermediul unităților administrativ-teritoriale, reprezentate de Primar;

 • Unități de cult: Unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România în baza legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările şi completările ulterioar şi constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, situate pe teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest;

 • GAL Banat-Vest în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul;

 • Entități care își propun investiții în realizarea de infrastructură socială în comunitățile în care s-a accesat de către o entitate juridică privată sau publică legal constituită una dintre măsurile M6.4/6B, M6.5/6B. Prin excludere, față de cele menționate mai sus, în funcție de forma de organizare acestea pot fi:

Persoane juridice private:

 • Societate în nume colectiv SNC – înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • Societate în comandită simplă – SCS – înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate pe acţiuni – SA – înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;

 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 • Societate cu răspundere limitată – debutant sau „S.R.L. – D. Conform OUG 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;

 • Societate cu răspundere limitată – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome și societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare).

Persoane juridice de stat:

 • Instituții de stat (înființate în domeniile: sănătate, învățământ, știință și cultură) și agenți economici de stat (regii autonome și societăți comerciale cu  capital integral sau majoritar de stat).

 1. Fondul disponibil alocat măsurii pe sesiune: 199.535 euro

 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 199.535 euro;

 • Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) a unui proiect: 199.535 euro

 • Intensitatea sprijinului

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% pentru proiecte înaintate de comune sau organizații nonguvernamentale, iar în cazul beneficiarilor privați intensitatea sprijinului este de 90%.

În cazul în care participarea la program este asigurată în mod gratuit, intensitatea sprijinului este de 100% și pentru această categorie.

Astfel, pentru a beneficia de o intensitate a sprijinului de 100%, proiectul (Centrul social) nu va fi generator de venit. Această condiție va fi verificată atât la depunerea Cererii de Finanțare cât și ulterior finalizării investiției în perioada de monitorizare ex-post.

 1. Data și ora limită de depunere a proiectelor: 10.11.2017, ora 1600

 1. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele se pot depune de luni până vineri, în intervalul orar 1000 – 1600, la secretariatul GAL Banat-Vest din orasul Jimbolia, str. Ștefan cel Mare, nr.9, jud. Timiș.

 1. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului” elaborat de GAL pentru măsura M6.3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest, postat pe pagina de internet a GAL Banat-Vest: www.galbanatvest.ro la secțiunea Finanțări.

 1. Date de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare.

Solicitații pot obține informații suplimentare, de luni până vineri, între orele 1000-1600 la sediul GAL Banat-Vest din orasul Jimbolia, Str. Ștefan cel Mare, nr.9, 305400, jud. Timiș,

Tel/Fax: 004 0256 360078 sau 0736.618.195

e-mail: [email protected]

Web: www.galbanatvest.ro

 1. Pentru consultare punem la dispoziția solicitanților, la sediul GAL Banat-Vest, o versiune pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns