ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

anaf

In temeiul art. 162, alin.(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, se face cunoscut faptul ca in localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2, cam.305, et. III, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorilor:

1. S.C. HILMI COMPANY S.R.L. dosar executare nr.10238, cu domiciliul fiscal in localitatea Anina, jud. Caraş – Severin, str. Sfînta Varvara, nr.10, cod înregistrare fiscala 27754138, licitaţie care va avea loc in ziua de 4, luna 09, anul 2015, ora 1000. Licitaţia a III-a.

Denumirea bunului mobil, descriere sumara Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de ….. lei Cota TVA
Neimpozabil/
Scutit Pret pornire a licitatiei inclusiv TVA
Autoutilitara marca FORD, Model Tranzit:
– caroserie suprastructura deschisa;
– cilindree:2496 cmc;
– sursa energie: motorina;
– an fabricatie:1994;
– nr. inmatriculare:CS-74-HIL. 3.000 24% 3.720
Utilaj 4 fete – masina de rindeluit 4 fete marca Spanevello:
– latime maxima 180 mm;
– grosime maxima 120 mm;
viteza avans reglabila. 12.500 24% 15.500
Ifron – stivuitor marca Lancer Boss, model 4/88d14, seria 4/002461 2.800 24% 3.472

2. S.C. NAOMI S.R.L. dosar executare nr.4809, cu domiciliul fiscal in localitatea Resita, jud. Caraş – Severin, str. Fagarasului, nr.20, sc.B, ap.2, cod înregistrare fiscala 16271324, licitaţie care va avea loc in ziua de 4, luna 09, anul 2015, ora 1200. Licitaţia a III-a.
Denumirea bunului mobil, descriere sumara Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de ….. lei Cota TVA
Neimpozabil/
Scutit Pret pornire a licitatiei inclusiv TVA
Autoutilitara marca DACIA, Model Logan:
– cilindree:1590 cmc;
– sursa energie: benzina;
– an fabricatie:2004;
– nr. inmatriculare:CS-04-PYT. 1.400 24% 1.736

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vânzare.
Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Cei interesaţi in cumpărarea bunurilor sunt invitaţi sa prezinte pana la termenul de vânzare sau, in cazul vânzări la licitaţie, pana in ziua precedenta termenului de vânzare: 1. ofertele de cumpărare: in cazul vânzării la licitaţie; 2. dovada plaţii taxei de participare, reprezentând 10 % din preţul de pornire al licitaţiei + 24 % T.V.A. – in contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal:15890276 deschis la Trezoreria Reşiţa; ofertanţii pot constitui si garanţii, in condiţiile legii, sub forma de scrisori de garanţie bancara; împuternicirea persoanei care il reprezintă pe ofertant ( prin procura speciala autentica); 3. pentru persoanele juridice de naţionalitate romana, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de ORC, iar pentru persoanele juridice străine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; 4. dovada emisa de creditorii bugetari ca nu au obligaţii restante la bugetul de stat si la bugetul local; 5. declaraţie pe propria răspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorilor: S.C. HILMI COMPANY S.R.L., respectiv S.C. NAOMI S.R.L urmând sa se prezinte la data stabilita pentru vânzare Ia locul fixat in acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art.9, alin.(2), lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la bunuri se pot obtine consultand componenta listelor la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Caras-Severin Colectare, Resita, Str.Domanului, nr.2, cam.305, et.III sau la telefonul 0255/216120, int.244 sau 424. (1700)


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *