ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

anaf

In temeiul art. 162, alin.(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, se face cunoscut faptul ca in localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2, cam.305, et. III, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorilor:

1. S.C. LIS CONSULTING S.R.L. dosar executare nr.5482, cu domiciliul fiscal in localitatea Resita, jud. Caraş – Severin, str. Calea Caransebesului, nr.16A, ap.1A-2A-3A cod înregistrare fiscala RO24582674, licitaţie care va avea loc in ziua de 23, luna 07, anul 2015, ora 1000. Licitaţia a-I-a.

Denumirea bunului mobil, descriere sumara Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de … lei Cota TVA
Neimpozabil/
Scutit Pret pornire a licitatiei inclusiv TVA
Autoturism marca SKODA, Model Fabia, cilindree:1422 cmc, sursa energie: motorina, an fabricatie:2007, nr. inmatriculare:CS-13-LIS. 8.400 24% 10.416
Imprimanta marca Roland, model VP-540 Versa Camm Print&Cut, seria ZV 81819, 220 Vca/50Hz 37.450 24% 46.438

2. S.C. DAAC VEST CONSTOUR S.R.L. dosar executare nr.10216, cu domiciliul fiscal in localitatea Resita, jud. Caraş – Severin, str. Randunica, nr.10, cod înregistrare fiscala 19031105, licitaţie care va avea loc in ziua de 23, luna 07, anul 2015, ora 1200. Licitaţia a-I-a.

Denumirea bunului mobil, descriere sumara Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de…lei Cota TVA
Neimpozabil/
Scutit Pret pornire a licitatiei inclusiv TVA
Masina de batut zapada, marca PRINOTH, model T4/S, serie sasiu DSC95114789, an fabricatie 1995, 7800 ore functionare 55.250 neimpozabil 55.250
Sistem de acces partie schi, marca Ski Data, compus din: unitate administrare si punct de plata, minicentrale si patru porti acces 52.000 neimpozabil 52.000

3. S.C. RESITA TAXI CITY PLUS 3 S.R.L. dosar executare nr.2713, cu domiciliul fiscal in localitatea Resita, jud. Caraş – Severin, str. Fagarasului, nr.29, sc.A, ap.9, cod înregistrare fiscala RO19132320, licitaţie care va avea loc in ziua de 23, luna 07, anul 2015, ora 1400. Licitaţia a-I-a.

Denumirea bunului mobil, descriere sumara Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de … lei Cota TVA
Neimpozabil/
Scutit Pret pornire a licitatiei inclusiv TVA
Autoturism marca Dacia, Model Logan, cilindree:1390 cmc, sursa energie: benzina, an fabricatie:2007, nr. inmatriculare:CS-30-DAY 4.725 24% 5.859
Autoturism marca Dacia, Model Logan, cilindree:1390 cmc, sursa energie: benzina, an fabricatie:2007, nr. inmatriculare:CS-44-GET 3.825 24% 4.743
Autoturism marca Dacia, Model Logan, cilindree:1390 cmc, sursa energie: benzina, an fabricatie:2007, nr. inmatriculare:CS-45-MAY 3.525 24% 4.371
Autoturism marca Dacia, Model Logan, cilindree:1390 cmc, sursa energie: benzina, an fabricatie:2007, nr. inmatriculare:CS-34-MAY 3.750 24% 4.650
Autoturism marca FIAT, Model Doblo, cilindree:1368 cmc, sursa energie: benzina, an fabricatie:2008, nr. inmatriculare:CS-41-LUP. 10.700 24% 13.268
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vânzare.
Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Cei interesaţi in cumpărarea bunurilor sunt invitaţi sa prezinte pana la termenul de vânzare sau, in cazul vânzări la licitaţie, pana in ziua precedenta termenului de vânzare: 1. ofertele de cumpărare: in cazul vânzării la licitaţie; 2. dovada plaţii taxei de participare, reprezentând 10 % din preţul de pornire al licitaţiei + 24 % T.V.A. – in contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal:15890276 deschis la Trezoreria Reşiţa; ofertanţii pot constitui si garanţii, in condiţiile legii, sub forma de scrisori de garanţie bancara; împuternicirea persoanei care il reprezintă pe ofertant ( prin procura speciala autentica); 3. pentru persoanele juridice de naţionalitate romana, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de ORC, iar pentru persoanele juridice străine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; 4. dovada emisa de creditorii bugetari ca nu au obligaţii restante la bugetul de stat si la bugetul local; 5. declaraţie pe propria răspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorilor: S.C. LIS CONSULTING S.R.L., S.C. DAAC VEST CONSTOUR S.R.L. respectiv S.C. RESITA TAXI CITY PLUS 3 S.R.L., urmând sa se prezinte la data stabilita pentru vânzare Ia locul fixat in acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art.9, alin.(2), lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la bunuri se pot obtine consultand componenta listelor la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Caras-Severin Colectare, Resita, Str.Domanului, nr.2, cam.305, et.III sau la telefonul 0255/216120, int.244 sau 424.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns