ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

În temeiul art. 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, va facem cunoscut că în ziua de 03, luna Septembrie, orele 14, anul 2015, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Caransebes din localitatea Caransebes, strada General M. Trapsa, nr. 1, se va vinde prin licitaţie(I-a) următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC FORAJ EXPERT SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Caransebes, str. Garii, nr. 14, judeţ Caras Severin, cod de identificare fiscala 23320365:

– Cladire administrative – birouri cu o suprafata de 43,30 mp si atelier – hala, in suprafata de 47,4 mp, impreuna cu cota parti comune de 5,42% – teren in suprafata de 79,45 mp, situate în intravilanul localitatii Caransebes, strada Balta Sarata, in incinta fostului combinat de prelucrare a lemnului, judetul Caras-Severin.
Preţ de pornire stabilit pentru licitaţia I-a este de 157.806 lei (exclusiv TVA*);

*) cota de taxa pe valoarea adăugata pentru vânzarea bunurilor imobile este 24% în conformitate cu prevederile art.128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, si pct.6, alin.(7) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.
*) Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul fiscal(Legea 571/2003), cu modificarile si completarile ulterioare, este scutita de TVA ” livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita”.
Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.   Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare,
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus in limba româna; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local, declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC FORAJ EXPERT SRL, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0255/511154.
Data afişării 12.08.2015. (1678)

Dosar de executare nr. 258 / 2015.
Nr. 22729 din 12.08.2015

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2015, luna August, ziua 12

În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 03, luna Septembrie, orele 13, anul 2015, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Caransebes din localitatea Caransebes, strada General M. Trapsa, nr. 1, se va vinde prin licitaţie(a-III-a) următorul bun mobil, proprietate a debitorului SC AUTO IAN & IAN SRL, cu sediul in localitatea Teregova, nr. 313, judeţ Caras-Severin, cod de identificare fiscala 17392294:

– Autoutilitara marca Dacia, model Double Cab. 1,9D, an fabricatie 2006, km la bord 243.398.
Preţ de pornire stabilit pentru licitaţia I-a este de 3.650 lei (exclusiv TVA*);

*) cota de taxa pe valoarea adăugata pentru vânzarea bunurilor imobile este 24% în conformitate cu prevederile art.140 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, si pct.23, alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.
Bunul mobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus in limba româna; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local, declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC AUTO IAN & IAN SRL, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 si art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0255/511154.
Data afişării 12.08.2015. (1681)

Dosar de executare nr. 242 / 2014.
Nr. 22731 din 12.08.2015.

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2015, luna August, ziua 12

În temeiul art. 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, va facem cunoscut că în ziua de 03, luna Septembrie, orele 12, anul 2015, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Caransebes din localitatea Caransebes, strada General M. Trapsa, nr. 1, se va vinde prin licitaţie(I-a) următorul bun imobil, proprietate a debitorului JUCOS PARASCHIVA LENUTA, cu domiciliul fiscal în localitatea Caransebes, str. Ardealului, nr. 86, judeţ Caras Severin, cod de identificare fiscala 2700524110641:

– Teren intravilan, in suprafata de 2.288 mp, situat în intravilanul localitatii Maru, judetul Caras-Severin.
Preţ de pornire stabilit pentru licitaţia I-a este de 74.250 lei (exclusiv
TVA*);

*) cota de taxa pe valoarea adăugata pentru vânzarea bunurilor imobile este 24% în conformitate cu prevederile art.128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, si pct.6, alin.(7) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.
*) Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul fiscal(Legea 571/2003), cu modificarile si completarile ulterioare, este scutita de TVA ” livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita”.
Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus in limba româna; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local, declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului JUCOS PARASCHIVA LENUTA, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0255/511154.
Data afişării 12.08.2015. (1682)

Dosar de executare nr. 150 / 2011.
Nr. 22728 din 12.08.2015.

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2015, luna August, ziua 12

În temeiul art. 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, va facem cunoscut că în ziua de 03, luna Septembrie, orele 09, anul 2015, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Caransebes din localitatea Caransebes, strada General M. Trapsa, nr. 1, se va vinde prin licitaţie(I-a) următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC RODECON GROUP SA, cu domiciliul fiscal în localitatea Caransebes, str. Splaiul Sebesului, nr. 44, judeţ Caras Severin, cod de identificare fiscala 1069450:

– Teren intravilan, in suprafata de 2.501 mp, situat în intravilanul localitatii Caransebes, str. Splaiul Sebesului, nr. 44, judetul Caras-Severin.
Preţ de pornire stabilit pentru licitaţia I-a este de 222.000 lei (exclusiv
TVA*);
– Spatiu administrativ P + 2E, cu aria desfasurata de 402,70 mp si anexe in suprafata de 390 mp, situate în intravilanul localitatii Caransebes, str. Splaiul Sebesului, nr. 44, judetul Caras-Severin.
Preţ de pornire stabilit pentru licitaţia I-a este de 452.500 lei (exclusiv TVA*);

*) cota de taxa pe valoarea adăugata pentru vânzarea bunurilor imobile este 24% în conformitate cu prevederile art.128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, si pct.6, alin.(7) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.
*) Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul fiscal(Legea 571/2003), cu modificarile si completarile ulterioare, este scutita de TVA ” livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita”.
Bunul imobil mai sus menţionat este grevat de urmatoarele sarcini : Proces-verbal de sechestru intocmit de Primaria Caransebes pentru suma de 15.953,18 lei si Intabulare drept de ipoteca in favoarea BCR suc. Caransebes pentru suma de 100.000 lei.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare,
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus in limba româna; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local, declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC RODECON GROUP SA, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0255/511154.
Data afişării 12.08.2015. (1677)

Dosar de executare nr. 245 / 2014.
Nr. 22732 din 12.08.2015.

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2015, luna August, ziua 12

În temeiul art. 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, va facem cunoscut că în ziua de 03, luna Septembrie, orele 10, anul 2015, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Caransebes din localitatea Caransebes, strada General M. Trapsa, nr. 1, se va vinde prin licitaţie(I-a) următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC LDI SADOVA SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Sadova Veche, str. Principala, nr. 88, judeţ Caras Severin, cod de identificare fiscala 26679011:

– Cladire cu destinatia statie peco P + 1E, cu aria desfasurata de 220 mp si anexe in suprafata de 180 mp, situate în intravilanul localitatii Sadova Veche, langa DN 6, judetul Caras-Severin.
Preţ de pornire stabilit pentru licitaţia I-a este de 150.000 lei (exclusiv TVA*);

*) cota de taxa pe valoarea adăugata pentru vânzarea bunurilor imobile este 24% în conformitate cu prevederile art.128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, si pct.6, alin.(7) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.
*) Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul fiscal(Legea 571/2003), cu modificarile si completarile ulterioare, este scutita de TVA ” livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita”.
Bunul imobil mai sus menţionat este grevat de urmatoarele sarcini : Intabulare drept de ipoteca in favoarea SC VITAS INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA SA pentru suma de 50.000 EURO.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare,
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus in limba româna; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local, declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC LDI SADOVA SRL, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0255/511154.
Data afişării 12.08.2015. (1680)


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns